เพียงแชร์เรื่องที่คุณชอบจาก Sanook! Application พร้อมลุ้นรับ iPhone6

เพียงแชร์เรื่องที่คุณชอบจาก Sanook! Application พร้อมลุ้นรับ iPhone6

เพียงแชร์เรื่องที่คุณชอบจาก Sanook! Application พร้อมลุ้นรับ iPhone6

S! Hitech

สนับสนุนเนื้อหา

เพียงแชร์เรื่องที่คุณชอบจาก ! Application พร้อมลุ้นรับ iPhone6 วันนี้ - 31 ธันวาคม 2557ผู้เข้าร่วมสนุก สามารถร่วมสนุกได้ผ่าน 2 ช่องทางดังนี้

ช่องทางที่ 1

1. ดาวน์โหลด Sanook! Application จาก App Store, Google Play และ Windows Phone Store

2. หา และ เลือกแชร์ข่าวที่คุณชอบ จาก Sanook! Application

3. แชร์ข่าวที่คุณชอบบน Facebook, Twitter หรือ Google+ พร้อมพิมพ์เหตุผลที่ชอบ พิมพ์ #sanookapp (ตัวอย่างเช่น ข่าวนี้ดีจริงๆ ให้ข้อคิดมากมาย #sanookapp) และต้องตั้งค่าสถานะ (Status) เป็นสาธารณะ (Public)

ช่องทางที่ 2

1. ดาวน์โหลด WeChat จาก App Store, Google Play และ Windows Phone Store

2. เข้า WeChat เพื่อติดตาม WePlayTH Official account โดยวิธีดังต่อไปนี้

2.1 เข้า WeChat

2.2 ไปที่ Contact เลือก Official Account กดเครื่องหมาย +

2.3 ค้นหา WePlayTH และกด Follow

3. เปิด Sanook! Application (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store , Google Play, Windows Phone Store) และเลือกเปิดอ่านข่าวที่คุณชื่นชอบ พร้อมจดจำหัวข้อข่าวที่คุณชอบ

4. กลับมาเปิด WeChat เข้าไปที่ WePlayTH Official account อีกครั้ง พิมพ์หัวข้อข่าวที่คุณชื่นชอบจาก Sanook! Application พร้อมเหตุผลที่ชอบ และพิมพ์ #Sanookapp เว้นวรรค ชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

(ยกตัวอย่างเช่น แชร์ว่อน! คลิปถ้ำมอง ส่องลอดรูในห้องน้ำหญิง ชอบเพราะเป็นข่าวเตือนภัยผู้หญิง #Sanookapp  ชื่อ แอปเปิ้ล เบอร์โทรติดต่อ 089-999-9999)

ของรางวัลจาก Sanook.com สำหรับกิจกรรมนี้ เป็นดังนี้

• รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล - สำหรับเหตุผลของผู้ร่วมสนุกท่านใด ที่มีการร่วมสนุกผ่านช่องทาง Sanook! Application หรือ WeChat (WePlayTH) โดนใจคณะกรรมการที่สุด จะได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

- iPhone 6 - 16 GB จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 26,000 บาท

• รางวัลปลอบใจ จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 1 ท่าน - สำหรับผู้ร่วมสนุก ที่มีการร่วมสนุกผ่านช่องทาง Sanook! Application ซึ่งจะคัดเลือกและตัดสินโดยคณะกรรมการ

- เสื้อ T-Shirt Sanook.com จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 200 บาท
- สมุดโน้ต Sanook.com จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 200 บาท

• รางวัลปลอบใจ จำนวน 13 รางวัล รางวัลละ 1 ท่าน - สำหรับผู้ร่วมสนุก ที่มีการร่วมสนุกผ่านช่องทาง WeChat (WePlayTH) ซึ่งจะคัดเลือกและตัดสินโดยคณะกรรมการ

- Yoobao Magic Wand Power Bank - รุ่น YB6014 10,400mAh จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,290 บาท
- Jabra Bluetooth Headset Clear จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,390 บาท
- อุปกรณ์ถ่ายภาพ Selfie ครบชุด 3 in 1 จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 790 บาท
- เสื้อ T-Shirt Sanook.com จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 200 บาท
- สมุดโน้ต Sanook.com จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 200 บาท


ตัดสินและประกาศผลรางวัลผ่านทาง http://mobile.sanook.com/activity วันที่ 15 มกราคม 2558

เงื่อนไขการรับรางวัล

1 ผู้โชคดีจะต้องแชร์ข่าวจาก Sanook! Application ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนดเท่านั้น

2 ผู้ร่วมสนุกจะต้องดาวน์โหลด Sanook! Application จาก App Store, Google Play และ Windows Phone Store และยังคงมี Sanook! Application อยู่ในโทรศัพท์จนถึงวันที่ขอรับของรางวัลหากเป็นผู้โชคดี

3 ผู้ร่วมสนุกจากช่องทาง WeChat จะต้องดาวน์โหลด WeChat Application จาก App Store, Google Play และ Windows Phone Store และยังคงมี WeChat Application อยู่ในโทรศัพท์จนถึงวันที่ขอรับของรางวัลหากเป็นผู้โชคดี

4 ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่ทำตามกติกาครบถ้วนสมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

5 บริษัทฯ จะตัดสินผู้ที่ได้รับของรางวัลจากการพิจารณาเหตุผลของผู้เข้าร่วมสนุกที่โดนใจคณะกรรมการมากที่สุด

6 ขอสงวนสิทธิ์ในการรับของรางวัล 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัล เท่านั้น

7 เมื่อได้รับการติดต่อจากทีมงาน ผู้ได้รับรางวัลจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัล โดยการส่งสำเนาบัตรประชาชนของตนเอง มายังทีมงานทันที พร้อมทั้งนำบัตรประชาชนตัวจริง มารับของรางวัลด้วยตนเองอีก8 ครั้งที่ ณ สถานที่ตั้งของ บริษัท สนุก ออนไลน์ จำกัด อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้น 15-16 เลขที่ 252/19-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ในวันและเวลาที่กำหนด

8 หากทางทีมงานไม่สามารถติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้ หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ หลังจากประกาศผู้โชคดีไปแล้วภายใน 2 สัปดาห์ บริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

9  รางวัลในกิจกรรมนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

10 รางวัลที่มอบให้ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลทุกกรณีโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11 หากทีมงานตรวจสอบพบว่า ผู้ร่วมสนุกท่านใดกระทำการอันเข้าข่ายทุจริต หรือผิดกฎหมาย โดยเจตนาหรือประมาทเพื่อให้ได้มาซึ่งของรางวัล ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการงดแจก และ/หรือริบคืนของรางวัลของผู้ร่วมสนุกนั้นทันที

12 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ที่เกิดจากการกระทำของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมผู้นั้นต้องรับผิดชอบกับการกระทำของตนแต่ฝ่ายเดียว

13 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ หรือแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประโยชน์สำหรับกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา รวมทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ในรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น การใช้ ชื่อ และ นามสกุล เพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดในสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สื่อวิทยุ โทรทัศน์ 17 สื่อกลางแจ้ง สื่ออินเตอร์เนต สื่อสิ่งพิมพ์ และ อื่นๆ ซึ่งทางบริษัทฯ ถือว่าได้รับความยินยอมและ/หรือการอนุญาตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่ เรียบร้อยแล้วเมื่อผู้ร่วมสนุกเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

14 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินดี และตกลงที่จะทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งการตัดสินของคณะกรรมการการจัดกิจกรรมโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

15 ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ต้องไม่ได้เป็นพนักงานของ บริษัท สนุก ออนไลน์ จำกัด และหรือบริษัทในเครือวมถึงเอเจนซี่ และหรือบริษัทในเครือของเอเจนซี่ ที่ร่วมงานกับบริษัทฯ

16 บริษัท สนุก ออนไลน์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และกติกาต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

17 คำตัดสินของคณะกรรมการของบริษัทถือเป็นที่สุด

Advertisement Replay Ad
EGA เผยผลสำเร็จงาน “Digital Government Summit 2017” โชว์ความพร้อมปีแห่งข้อมูล 2018

EGA เผยผลสำเร็จงาน “Digital Government Summit 2017” โชว์ความพร้อมปีแห่งข้อมูล 2018

ลด 5 วันเท่านั้น iPhone 6 และ 8 ราคาพิเศษ ลดสูงสุด 10,000 บาท* วันนี้ – 12 ธ.ค. 60

ลด 5 วันเท่านั้น iPhone 6 และ 8 ราคาพิเศษ ลดสูงสุด 10,000 บาท* วันนี้ – 12 ธ.ค. 60

ชมภาพ iPhone Xc Concept บอดี้หลากสีสัน บนร่างของ iPhone X

ชมภาพ iPhone Xc Concept บอดี้หลากสีสัน บนร่างของ iPhone X

เผยรายชื่อสมาร์ทโฟน Samsung รุ่นใดบ้างจะได้อัปเกรด Android 8.0 Oreo

เผยรายชื่อสมาร์ทโฟน Samsung รุ่นใดบ้างจะได้อัปเกรด Android 8.0 Oreo

Tim Cook เผย  Apple ไม่ได้เลือกจีนเป็นฐานการผลิตเพราะ “ค่าจ้างต่ำ”

Tim Cook เผย Apple ไม่ได้เลือกจีนเป็นฐานการผลิตเพราะ “ค่าจ้างต่ำ”

iPhone ติดอันดับ 1 กล้องที่ใช้มากที่สุด ใน Flickr

iPhone ติดอันดับ 1 กล้องที่ใช้มากที่สุด ใน Flickr

Apple อาจเปิดตัว "แว่นตา AR" ในปี 2020

Apple อาจเปิดตัว "แว่นตา AR" ในปี 2020

Nokia Steel HR สมาร์ทวอทช์สำหรับคนรักสุขภาพจากโนเกีย วางจำหน่ายแล้วในสหรัฐฯ

Nokia Steel HR สมาร์ทวอทช์สำหรับคนรักสุขภาพจากโนเกีย วางจำหน่ายแล้วในสหรัฐฯ

Samsung Galaxy S9 ว่าที่มือถือเรือธงรุ่นถัดไป อาจมีเซอร์ไพร์ส จ่อเปิดตัวสีม่วงเป็นสีพิเศษ

Samsung Galaxy S9 ว่าที่มือถือเรือธงรุ่นถัดไป อาจมีเซอร์ไพร์ส จ่อเปิดตัวสีม่วงเป็นสีพิเศษ

[ลือ] iPhone ปี 2018 จอ LCD รุ่น 6.1 นิ้ว จะใช้วัสดุตัวเครื่องเป็นโลหะ (อะลูมิเนียม)

[ลือ] iPhone ปี 2018 จอ LCD รุ่น 6.1 นิ้ว จะใช้วัสดุตัวเครื่องเป็นโลหะ (อะลูมิเนียม)

คลิป 4K ระดับเทพ จับภาพฟ้าผ่าที่ 1,000 FPS ด้วยกล้องราคาเป็นล้านบาท

คลิป 4K ระดับเทพ จับภาพฟ้าผ่าที่ 1,000 FPS ด้วยกล้องราคาเป็นล้านบาท

แนะนำสมาร์ทโฟน RAM 8GB รุ่นใหม่ที่น่าสนใจมากที่สุด  แบรนด์ไหนดี รุ่นไหนเด่น เราคัดมาให้ท่านแล้ว

แนะนำสมาร์ทโฟน RAM 8GB รุ่นใหม่ที่น่าสนใจมากที่สุด แบรนด์ไหนดี รุ่นไหนเด่น เราคัดมาให้ท่านแล้ว

Microsoft ปล่อยอัปเดท Skype บน iOS ให้รองรับหน้าจอของ iPhone X

Microsoft ปล่อยอัปเดท Skype บน iOS ให้รองรับหน้าจอของ iPhone X

เตรียมพิจารณาออกกฎหมาย มือถือเสียภายใน 6 เดือน ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยน หรือเรียกค่าเสียหายได้

เตรียมพิจารณาออกกฎหมาย มือถือเสียภายใน 6 เดือน ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยน หรือเรียกค่าเสียหายได้

สรุปผล Apps ยอดเยี่ยมบน App Store สำหรับ iOS ในปี 2017

สรุปผล Apps ยอดเยี่ยมบน App Store สำหรับ iOS ในปี 2017

Xiaomi Redmi 5 สมาร์ทโฟนไร้ขอบ เคาะราคาเพียง 3,900 บาท

Xiaomi Redmi 5 สมาร์ทโฟนไร้ขอบ เคาะราคาเพียง 3,900 บาท

Ultimate Ears เปิดตัวลำโพง Boom 2 และ WONDERBOOM อย่างเป็นทางการในไทย

Ultimate Ears เปิดตัวลำโพง Boom 2 และ WONDERBOOM อย่างเป็นทางการในไทย

เร็วทันใจ Apple ปล่อยอัพเดท แก้ข้อผิดพลาดบน macOS High Sierra

เร็วทันใจ Apple ปล่อยอัพเดท แก้ข้อผิดพลาดบน macOS High Sierra

Galaxy A8 และ A8+ (2018) คาดมาแทนที่ตระกูล A5 และ A7 (2018) พร้อมดีไซน์ Infinity Display

Galaxy A8 และ A8+ (2018) คาดมาแทนที่ตระกูล A5 และ A7 (2018) พร้อมดีไซน์ Infinity Display

อัปเดทราคา iPhone7 และ iPhone 7 Plus ล่าสุดในเดือนธันวาคม 2560

อัปเดทราคา iPhone7 และ iPhone 7 Plus ล่าสุดในเดือนธันวาคม 2560

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์