ไมโครซอฟท์ ดึงเกมดัง Minecraft หนุนเด็กไทยหันมาสนใจวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

ไมโครซอฟท์ ดึงเกมดัง Minecraft หนุนเด็กไทยหันมาสนใจวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

ไมโครซอฟท์ ดึงเกมดัง Minecraft หนุนเด็กไทยหันมาสนใจวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

         ดึงเกมดัง Minecraft หนุนเด็กไทยหันมาสนใจวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ผ่านกิจกรรม Hour Of Code เพื่อสอนเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน

         ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) นำโดย นายอรพงศ์ เทียนเงิน (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม Hour of Code - Thailand สอนเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน โดยมีเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปกว่า 300 คน ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมเปิดงาน นอกจากนี้ ยังมีนักพากย์เกมชื่อดังขวัญใจเด็กๆ อย่าง ลุงพี-ภควัต ลือพัฒนสุข (ที่3 จากขวา) และ พี่แท็ค-อภิเดช เตี่ยไพบูลย์ (ที่ 2 จากซ้าย) มาร่วมสร้างสีสันด้วยการพากย์เกมสด Minecraft ในงานด้วย โดยจัดขึ้น ณ สำนักงาน ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

 

         กรุงเทพฯ 21 ธันวาคม 2558 - ไมโครซอฟท์ ร่วมกับ Mojang AB ผู้พัฒนาเกม Minecraft ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก และ Code.org องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระดับโลก ที่สนับสนุนการเรียนเขียนโค้ด ได้จัดกิจกรรม 'Hour of Code' โดยในปีนี้ได้ใช้สื่อการเรียนเขียนโค้ดพื้นฐานผ่านเกม  Minecraft ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อเป็นสื่อกลางการเรียนรู้สำหรับนักเรียนและนักศึกษา กิจกรรม Hour of Code จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics - STEM) ให้กับเยาวชนทั่วโลก  โดยกิจกรรมได้ถูกจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 7-13 ธันวาคม 2558 ในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ซึ่งตรงกับสัปดาห์แห่งการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ปัจจุบันมีคุณครูกว่า 7,000 คน ในกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ได้นำเกม Minecraft มาสอนในชั้นเรียน

 

         สำหรับในประเทศไทย ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ได้จัด กิจกรรม Hour of Code - Thailand ขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม โดยมีเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป กว่า 300 คน ได้ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมเปิดงาน นอกจากนี้ ยังมีนักพากย์เกมชื่อดังขวัญใจเด็กๆ อย่าง ลุงพี-ภควัต ลือพัฒนสุข และ พี่แท็ค-อภิเดช เตี่ยไพบูลย์ มาร่วมสร้างสีสันด้วยการพากย์เกมสด Minecraft ในงานด้วย โดยจัดขึ้น ณ สำนักงาน ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย

 

         ก่อนหน้านี้  ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ได้มีการจัดเวิร์คชอปสอนการเรียนเขียนโค้ด มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมีนักเรียนและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมแล้วกว่า 30,000 คน ในกว่า 100 โรงเรียนทั่วประเทศ 

 

         จากรายงานของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ เกี่ยวกับความคืบหน้าของประเทศไทยตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDG) พบว่าประชาชนในประเทศไทยในทุกวัยยังขาดทักษะที่เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนรู้ อาทิ ทักษะด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ รวมไปถึงทักษะด้านการคิดอย่างมีระบบ (Critical thinking)[1] ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการจ้างงานเยาวชนต่ำที่สุดในภูมิภาค แต่การเปิดเสรีของอาเซียนทำให้เยาวชนในปัจจุบันต้องพัฒนาตนเองให้พร้อมสำหรับการทำงานในระดับภูมิภาคเช่นกัน โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีเพื่อให้เท่าทันการแข่งขัน โดยจากรายงานความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ทั่วโลกจำนวน 144 ประเทศ (World Economic Forum Global competitiveness Index ปี 2014-2015) ระบุว่าประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันอยู่ในอันดับที่ 31 จาก 144 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับ 10 ในกลุ่มประเทศในเอเชีย รองจากประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอาหรับเอมิเรทส์ ไต้หวัน กาตาร์ ซาอุดิอาระเบีย มาเลเซีย เกาหลีใต้และจีน ตามลำดับ[2]

 

         "วัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมในวันนี้ ก็เพื่อกระตุ้นความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในกลุ่มเยาวชนไทยให้มากขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งของกลุ่มสะเต็มศึกษา ที่จะช่วยพัฒนาทักษะพื้นฐานให้เยาวชนได้ใช้วิเคราะห์ แก้ปัญหา และใช้ความคิดสร้างสรรค์  ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในทุกอาชีพ และเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน โดยเฉพาะเมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล" นายอรพงศ์ เทียนเงิน กรรมการผู้จัดการ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย กล่าว  "เรายินดีเป็นอย่างมาก ที่มีเด็กๆและผู้ปกครองสนใจในการเรียนเขียนโค้ด และนับเป็นครั้งแรกที่มีการนำเกม Minecraft ที่มีแฟนอยู่กว่า 100 ล้านคนทั่วโลก มาพัฒนาเป็นเครื่องมือในการสอนการเขียนโค้ดขั้นพื้นฐาน ภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สร้างสรรค์และสนุกสนาน  เราหวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยจุดประกายความคิดให้กับเยาวชนไทย ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นนักพัฒนานวัตกรรมรุ่นต่อไป"

 

         "สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือสวทช. ได้มีการร่วมมือกับส่วนราชการ เอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเกิดการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศบนเวทีการค้าโลกได้  ในวันนี้ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ ไมโครซอฟท์ ได้จัดกิจกรรม Hour of Code - Thailand ให้กับเยาวชน ผ่านการเรียนเขียนโค้ด ที่สนุกสนาน อย่างเกม Minecraft  ที่จะช่วยกระตุ้นความสนใจในวิชาด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างนวัตกรรมให้กับประเทศไทย" ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าว

 

         การเรียนเขียนโค้ดผ่านเกม Minecraft ได้รับการออกแบบและพัฒนามาเพื่อเยาวชนอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป มุ่งให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะการเขียนโค้ดเบื้องต้น และสัมผัสประสบการณ์เกม Minecraft ในโลก 2 มิติ โดยผู้เล่นจะได้เรียนการเขียนโค้ดผ่านการเก็บบล็อคเพื่อสร้างโค้ดคอมพิวเตอร์ ใน 14 ด่าน แบบไม่จำกัดเวลา เพื่อค้นหาและเรียนรู้คอนเซ็ปต์การเขียนโค้ดตลอดการเล่นเกม

 

         เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนเขียนโค้ดในวงกว้าง ตลอดปี 2559  ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ได้ร่วมมือกับ สวทช. พร้อมสถาบันเชนจ์ฟิวชั่น (Change Fusion) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และ กู๊ดแฟคทอรี่ (Good Factory) Social Enterprise ด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม นำทักษะการเขียนโค้ดไปฝึกอบรมให้กับเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน ด้วยการจัดกิจกรรม Train the Trainers ให้แก่นักเรียนที่เป็นหัวหน้าและทีมชมรมวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน คุณครูและองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานด้านการศึกษา ในการเรียนรู้ตรรกะการทำงานของคอมพิวเตอร์และการเขียนโค้ดขั้นพื้นฐานผ่านรูปแบบของเกม ด้วยสื่อการสอนของ Hour of Code เพื่อนำไปสอนเยาวชนระหว่างอายุ 14 - 18 ปีต่อไป และยังขยายเป้าหมายไปยังสถานศึกษาหรือชุมชนในพื้นที่ของตนเองอีกด้วย

 

         "เป้าหมายของสถาบันเชนจ์ฟิวชั่น คือ การสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อสังคมให้เติบโต อันนำไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์และยั่งยืน กิจการเพื่อสังคมที่เราสนับสนุนนั้นมีหลากหลายซึ่งรวมไปถึงด้านเทคโนโลยีเช่นกัน ในครั้งนี้ เชนจ์ฟิวชั่น มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับไมโครซอฟท์ในการเป็นสื่อกลางร่วมมือกับ กู๊ดแฟคทอรี่เพื่อสอนเขียนโค้ดให้แก่เยาวชนในพื้นที่ทางภาคเหนือ ทั้งนี้เพื่อจุดประกายให้เกิดการเรียนรู้พร้อมนำไปสู่การสร้างบุคลากรให้กับอุตสาหกรรมและประเทศได้ในระยะยาว" นายไกลก้อง ไวทยาการ รองผู้อำนวยการสถาบันเชนจ์ฟิวชั่น กล่าว

 

         กิจกรรม Hour of Code เป็นส่วนหนึ่งของโครงการไมโครซอฟท์ ยูธสปาร์ค (Microsoft YouthSpark) ซึ่งเป็นโครงการระดับโลกของไมโครซอฟท์ ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ทำสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้นและมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตได้มากขึ้น ผ่านการเข้าถึงทักษะด้านไอทีและการศึกษาที่ดีขึ้น สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนทั่วโลกได้ใช้จินตนาการ ตระหนักถึงอนาคตที่สดใส และช่วยให้พวกเขาสามารถหางานหรือสร้างงานของตนเองได้

[1] http://www.th.undp.org/content/thailand/en/home/post-2015/mdgoverview/overview/mdg2/

[2] http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/competitiveness-rankings/

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามไปดูรถไฟในเยอรมนี “Locomore” ที่การรถไฟไทยปรับตามได้ไม่ยากเลย

ตามไปดูรถไฟในเยอรมนี “Locomore” ที่การรถไฟไทยปรับตามได้ไม่ยากเลย

เผยภาพหลุด OPPO Find 9 จะมาพร้อมกับหน้าจอไร้ขอบ

เผยภาพหลุด OPPO Find 9 จะมาพร้อมกับหน้าจอไร้ขอบ

วีโกเผยโฉม Wiko TOMMY บันเทิงครบ เสียงชัด รองรับ 4G

วีโกเผยโฉม Wiko TOMMY บันเทิงครบ เสียงชัด รองรับ 4G

สมาร์ทโฟนในอนาคต “ต้องมี” แบตเตอรี่ที่ป้องกัน “ไฟลุกไหม้” ได้

สมาร์ทโฟนในอนาคต “ต้องมี” แบตเตอรี่ที่ป้องกัน “ไฟลุกไหม้” ได้

dtac Application แอปฯ ใหม่จากดีแทค เพื่อความสบายในมือคุณ

dtac Application แอปฯ ใหม่จากดีแทค เพื่อความสบายในมือคุณ

พิมพ์ผิดไม่ต้องกลัว Facebook ซ่อนคำว่าแก้ไขในการแสดงผล

พิมพ์ผิดไม่ต้องกลัว Facebook ซ่อนคำว่าแก้ไขในการแสดงผล

หลุดสเปค Samsung Galaxy J7 2017 จะใช้ Snapdragon 625 และ Android Nougat

หลุดสเปค Samsung Galaxy J7 2017 จะใช้ Snapdragon 625 และ Android Nougat

รวม 10 แอปแต่งรูปฟรีบน iPhone และ Android ที่ต้องมีติดเครื่องใว้

รวม 10 แอปแต่งรูปฟรีบน iPhone และ Android ที่ต้องมีติดเครื่องใว้

เผยสัดส่วนของ Samsung Galaxy S8 ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย

เผยสัดส่วนของ Samsung Galaxy S8 ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย

ที่สุดของการใช้งานง่าย Canon PIXMA พรินเตอร์ราคาที่เข้าถึงง่ายเป็นเจ้าของได้แบบ Simply

ที่สุดของการใช้งานง่าย Canon PIXMA พรินเตอร์ราคาที่เข้าถึงง่ายเป็นเจ้าของได้แบบ Simply

เปลี่ยน Apple Watch ของคุณ ให้กลายเป็นเครื่อง Mac รุ่นคลาสสิคตัวจิ๋ว

เปลี่ยน Apple Watch ของคุณ ให้กลายเป็นเครื่อง Mac รุ่นคลาสสิคตัวจิ๋ว

เทรนด์ 2017: ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลและมือถือ

เทรนด์ 2017: ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลและมือถือ

ดีแทคประกาศขยาย Super 4G ต่อเนื่อง ชวนลูกค้ามาลื่นบนคลื่น 1800 MHz กว้างสุดทั่วไทย

ดีแทคประกาศขยาย Super 4G ต่อเนื่อง ชวนลูกค้ามาลื่นบนคลื่น 1800 MHz กว้างสุดทั่วไทย

ยลโฉมภาพ Render ใหม่ของ Samsung Galaxy S8 จากผู้ผลิตเคส

ยลโฉมภาพ Render ใหม่ของ Samsung Galaxy S8 จากผู้ผลิตเคส

สื่อนอกคาดการณ์ว่า Samsung Galaxy S8 และ iPhone ตัวต่อไปจะทำให้กันน้ำได้ดีกว่ารุ่นปัจจุบัน

สื่อนอกคาดการณ์ว่า Samsung Galaxy S8 และ iPhone ตัวต่อไปจะทำให้กันน้ำได้ดีกว่ารุ่นปัจจุบัน

Logitech เปิดตัว คีย์บอร์ดไร้สาย K375S มัลติ ดีไวซ์ รุ่นใหม่ใช่พร้อมกันได้ 3 เครื่อง

Logitech เปิดตัว คีย์บอร์ดไร้สาย K375S มัลติ ดีไวซ์ รุ่นใหม่ใช่พร้อมกันได้ 3 เครื่อง

มาแรงตามคาด! Nokia 6 ยอดลงทะเบียนจองเครื่องทะลุ 250,000 เครื่องแล้วใน 24 ชั่วโมง

มาแรงตามคาด! Nokia 6 ยอดลงทะเบียนจองเครื่องทะลุ 250,000 เครื่องแล้วใน 24 ชั่วโมง

5 ฟีเจอร์ลับที่ Google Chrome ไม่เคยบอกคุณว่ามันก็ทำได้

5 ฟีเจอร์ลับที่ Google Chrome ไม่เคยบอกคุณว่ามันก็ทำได้

รวม 3 มือถือตัวท็อปที่ต้องจับตาดูช่วงต้นปี ที่คุณห้ามพลาด

รวม 3 มือถือตัวท็อปที่ต้องจับตาดูช่วงต้นปี ที่คุณห้ามพลาด

สุดยอด Passwords ที่คนทั่วโลกนิยมมากที่สุด ประจำปี 2016

สุดยอด Passwords ที่คนทั่วโลกนิยมมากที่สุด ประจำปี 2016

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์