เอไอเอสยืนยัน มุ่งมั่นดำเนินการทุกวิถีทาง เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

เอไอเอสยืนยัน มุ่งมั่นดำเนินการทุกวิถีทาง เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

เอไอเอสยืนยัน มุ่งมั่นดำเนินการทุกวิถีทาง เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

S! Hitech

สนับสนุนเนื้อหา

    เดินหน้าทำทุกวิถีทางตามหลักการ และเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติ เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง โดยยื่นข้อเสนอเมื่อวันที่ 11 มีนาคม ที่ผ่านมา ร้องขอให้กสทช.พิจารณาขยายระยะเวลาคุ้มครอง และขอใช้ความถี่ 900 MHz เพียง 5 MHz ในช่วงที่ 1 ซึ่งยังว่างอยู่ อย่างเร่งด่วน เพื่อให้ลูกค้ายังใช้งานได้ต่อเนื่อง

ขอบคุณที่มา: worrathas wongthai

    นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า "ในฐานะผู้ให้บริการ เราทราบดีถึงช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีของประเทศไทย ดังนั้นตั้งแต่ก่อนสิ้นสุดสัญญาร่วมการงานบนคลื่น 900 MHz เราจึงสื่อสารให้ลูกค้าทราบถึงการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีจาก 2G สู่ดิจิทัล อย่าง 3G หรือ 4G ตามนโยบายรัฐ โดยประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าที่คงค้างอยู่ในระบบ 2G 900 MHz โอนย้ายไปยังผู้ให้บริการรายใหม่ หรือ เปลี่ยนเครื่องจาก 2G เป็นเทคโนโลยี 3G/4G อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน"

    "แม้ว่าเราได้ทำการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวอย่างเข้มข้นแล้วก็ตาม ปัจจุบันก็ยังคงเหลือลูกค้าที่ใช้เบอร์ในระบบ 2G 900 MHz ของเอไอเอส อีกราว 4 แสนเลขหมาย และลูกค้าเอดับบลิวเอ็นที่ยังคงถือเครื่องมือถือ 2G อีกราว 7.6 ล้านเครื่อง และเมื่อศุกร์ที่ 11 มีนาคม ที่ผ่านมา บริษัท ทรูมูฟเอชผู้ประมูลได้คลื่น 900 MHz ช่วงที่ 2 ได้เข้ามาชำระค่าใบอนุญาต และส่งผลให้ กสทช. จะสั่งให้ปิดบริการคลื่น 900 MHz ที่เอไอเอสเคยใช้งานอยู่ อันจะทำให้ลูกค้าที่ยังคงใช้งาน 2G บนคลื่น 900 MHz ใช้งานไม่ได้อีกต่อไป เพื่อให้ลูกค้ามีเวลาเพียงพอในการเปลี่ยนเครื่อง ซึ่งในวันเดียวกันนั้น บริษัทฯได้ทำหนังสือไปยัง กสทช. คัดค้านมติที่ไม่อนุมัติให้มีการขยายระยะเวลาของมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการออกไป ด้วยเหตุผล คือ

    ตามประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุด สัมปทานหรือสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 ในข้อ 9. ได้ระบุว่า "...เมื่อคณะกรรมการได้จัดสรรคลื่นความถี่ให้กับผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่รายใหม่แล้ว ให้คณะกรรมการกำหนดวันหยุดให้บริการ ซึ่งถือว่าเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาความคุ้มครอง..." เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้ได้รับใบอนุญาตรายใหม่ที่จะมีสิทธิใช้คลื่นความถี่อย่างปราศจากการรบกวน ซึ่งกรณีนี้ เอไอเอส ได้แจ้ง กสทช.ว่า ขอให้บริการต่อไป โดยใช้คลื่นความถี่ 900 MHz ในชุดที่ 1 ซึ่งยังว่างอยู่ อันจะไม่ถือเป็นการริดรอนสิทธิผู้ได้ใบอนุญาตในชุดที่ 2 รวมถึงมติของกสทช. ก็ถือว่าขัดต่อประกาศ กสทช.เอง ที่ต้องมีความต่อเนื่องในการให้บริการ คุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และคุ้มครองผู้ใช้บริการให้ได้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไม่มีข้อจำกัดในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านการสิ้นสุดสัมปทาน


ขอบคุณที่มา: Chomphoonut Nut Kaewpiangphen

    โดยในระหว่างการขยายมาตรการคุ้มครองฯออกไปอีกระยะหนึ่งนั้น บริษัทฯยังคงนำส่งรายได้ให้แก่รัฐ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศฯคุ้มครอง เช่นเดิมทุกประการ ซึ่งหาก กสทช.ไม่เห็นด้วยกับแนวทางขยายมาตรการเยียวยาต่อไปอีก บริษัทฯ จึงได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา โดยขอให้กสทช. พิจารณาใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายให้บริษัทฯ ยังคงให้บริการแก่ลูกค้าบนคลื่น 900 MHz ต่อไปอีก อย่างน้อยประมาณ 3 เดือน (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559) เพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และยังคงมีระยะเวลาเพียงพอที่จะอัพเกรดเทคโนโลยีด้วยการโอนย้ายออกไปยังผู้บริการรายใหม่ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยบริษัทจะใช้คลื่นความถี่ 900 MHz ช่วงที่ 1 ในจำนวนเพียง 5 MHz ซึ่งขณะนี้ยังว่างอยู่ และลูกค้าเอไอเอสก็ใช้งานอยู่ในความถี่ช่วงที่ 1 โดยบริษัทฯยินดีชำระค่าใช้งานคลื่นความถี่ให้แก่ กสทช.เพื่อนำส่งเป็นรายได้ให้แก่ประเทศต่อไป

    นายสมชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า "สำหรับกระแสข่าวข้อเสนอของทรูมูฟเอช ที่ให้ กสทช. นำคลื่นความถี่ 900 MHz มาให้เอไอเอสใช้งานต่อชั่วคราวแบบไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมถึงลักษณะที่ให้ทีโอทีสนับสนุนอุปกรณ์ 2G และเอไอเอสดูแลระบบบริหารจัดการ นั้น ขณะนี้ยังไม่ได้รับข้อเสนอนี้โดยตรงจากทรูมูฟ เป็นแต่เพียงการเสนอข่าวผ่านสื่อมวลชนเท่านั้น อีกทั้ง บริษัทฯยังเห็นว่าเป็นแนวทางที่ไม่สามารถเป็นไปได้จริง ทั้งในแง่ของกฎหมาย เนื่องจากยังเป็นปัญหาในข้อกฎหมาย ที่กสทช. ต้องพิจารณาว่า จะเข้าข่ายเป็นการให้ผู้อื่นมาร่วมใช้คลื่นความถี่ของผู้รับใบอนุญาต ซึ่งต้องห้ามตามมาตรา 46 ของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ หรือไม่ อีกทั้งในทางปฏิบัติ ก็ไม่สามารถดำเนินการได้ในเวลาอันสั้น เนื่องจากปัจจุบันลูกค้าเอไอเอส ใช้งานอยู่บนคลื่น 900 MHz ช่วงที่ 1 ซึ่งยังว่างอยู่ มิใช่ช่วงความถี่ของทรูมูฟเอช (ช่วงที่ 2)"


ขอบคุณที่มา: Chomphoonut Nut Kaewpiangphen

    "ด้วยความตั้งใจอย่างยิ่งของบริษัทฯ ที่จะให้ลูกค้าทุกท่านใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการที่เราได้เรียกร้องไปที่ กสทช. เพื่อให้ขยายระยะเวลาคุ้มครองออกไปดังกล่าว เราจึงดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกค้าได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ประกอบด้วย

- จัดเครื่องทดแทนให้ฟรี สำหรับลูกค้าที่ยังคงถือเครื่อง 2G ให้อัพเกรดเทคโนโลยีเปลี่ยนเป็น 3G หรือ 4G ซึ่งวันนี้ลูกค้ายังคงสามารถจองเครื่องและรับเครื่องได้ฟรี ณ ที่ทำการ อบต. และเทศบาลทั่วประเทศ
- ให้ลูกค้าที่ยังถือเครื่อง 2G สามารถใช้งานบนเครือข่ายของดีแทค ที่เอไอเอส ได้เจรจาความร่วมมือโรมมิ่งไว้เรียบร้อยแล้ว โดยลูกค้าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม
- เดินหน้าขยายเครือข่าย3G และ 4G อย่างต่อเนื่องด้วยงบประมาณ 40,000 ล้านบาท

    "ผมจึงขอความอนุเคราะห์มายัง กสทช.ให้กรุณาพิจารณาข้อร้องขอของเอไอเอสอย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า โดยขอเรียนยืนยันว่า ทุกลมหายใจของชาวเอไอเอสทั้งหมด มุ่งมั่นเพื่อประโยชน์ของลูกค้า และได้ดำเนินการทุกวิถีทางที่จะดูแลลูกค้าอย่างดีที่สุดมาโดยตลอด ในฐานะบริษัทฯที่มีธรรมาภิบาล บริหารงานอย่างโปร่งใส ยึดถือหลักการ อีกทั้งยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นที่ตั้งเสมอ เรามีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่อย่างยิ่งที่จะดูแลลูกค้าและผู้บริโภคไม่ให้ได้รับผลกระทบแม้แต่ท่านเดียว จากการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นนโยบายของภาครัฐอันดำเนินการโดย กสทช. ดังนั้นการนำเสนอแนวทางต่างๆ ที่สามารถดูแลได้ทั้งลูกค้าและไม่ผิดหลักการทางกฎหมายจากเอไอเอสนั้น จะเท่ากับเป็นบทพิสูจน์ความจริงใจในการคุ้มครองสิทธิ์และดูแลผู้บริโภคของ กสทช. ในครั้งนี้" นายสมชัย กล่าวในตอนท้าย

Advertisement Replay Ad
อัปเดทโปรโมชั่น Samsung Galaxy Note 8 ปลายเดือนตุลาคม เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

อัปเดทโปรโมชั่น Samsung Galaxy Note 8 ปลายเดือนตุลาคม เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

มือถือไฮเอนด์ VS มือถือระดับ Mid-range กล้องต่างกันขนาดไหน ถ่ายภาพได้สวยงามเหมือนกันหรือไม่ มาดูกัน!

มือถือไฮเอนด์ VS มือถือระดับ Mid-range กล้องต่างกันขนาดไหน ถ่ายภาพได้สวยงามเหมือนกันหรือไม่ มาดูกัน!

รวมเหตุผลที่ไม่ควรดัดแปลงซิมการ์ดรวมกับการ์ดความจำ ที่ควรอ่านก่อนทำ

รวมเหตุผลที่ไม่ควรดัดแปลงซิมการ์ดรวมกับการ์ดความจำ ที่ควรอ่านก่อนทำ

วิธีล้างประวัติ "บราวเซอร์" ออกจาก iPhone และ iPad

วิธีล้างประวัติ "บราวเซอร์" ออกจาก iPhone และ iPad

พบปัญหา Pixel บางเครื่องไม่สามารถรับข้อความได้

พบปัญหา Pixel บางเครื่องไม่สามารถรับข้อความได้

เปรียบเทียบกล้องหลังระหว่าง iPhone 8 Plus และ Samsung Galaxy Note 8 กับการใช้งานแบบชีวิดจริง

เปรียบเทียบกล้องหลังระหว่าง iPhone 8 Plus และ Samsung Galaxy Note 8 กับการใช้งานแบบชีวิดจริง

9 เรือธง RAM 6GB พร้อมกล้องคู่ (Dual-Camera) รุ่นใหม่ที่น่าสนใจมากที่สุด ณ ชั่วโมงนี้

9 เรือธง RAM 6GB พร้อมกล้องคู่ (Dual-Camera) รุ่นใหม่ที่น่าสนใจมากที่สุด ณ ชั่วโมงนี้

โตโยต้าเตรียมทดสอบรถไร้คนขับปี 2020 ชูจุดเด่น AI

โตโยต้าเตรียมทดสอบรถไร้คนขับปี 2020 ชูจุดเด่น AI

พบบั๊กใหม่บน iOS 11 เวอร์ชันล่าสุด กดเข้าไปดูรูปภาพภายในเครื่องได้แม้จะล็อคหน้าจออยู่

พบบั๊กใหม่บน iOS 11 เวอร์ชันล่าสุด กดเข้าไปดูรูปภาพภายในเครื่องได้แม้จะล็อคหน้าจออยู่

5 เหตุผลที่ Google Pixel 2 ดีกว่า iPhone 8

5 เหตุผลที่ Google Pixel 2 ดีกว่า iPhone 8

เผยผลทดสอบ Huawei Mate 10 ก็ยังแรงแซง iPhone 8 Plus ไม่ได้อยู่ดี

เผยผลทดสอบ Huawei Mate 10 ก็ยังแรงแซง iPhone 8 Plus ไม่ได้อยู่ดี

7 มือถือเพื่อเกมเมอร์ ในราคาไม่เกิน 10,000 บาท พร้อมเล่นเกมลื่นไหลไม่มีสะดุด

7 มือถือเพื่อเกมเมอร์ ในราคาไม่เกิน 10,000 บาท พร้อมเล่นเกมลื่นไหลไม่มีสะดุด

Google Photos ให้คุณแชร์รูป Live Photos แบบเคลื่อนไหวได้ ไปยังอุปกรณ์ทั้ง PC และ Android

Google Photos ให้คุณแชร์รูป Live Photos แบบเคลื่อนไหวได้ ไปยังอุปกรณ์ทั้ง PC และ Android

รู้จักกับ Romeo Power Saber แบเตอรี่เสริมเพื่อคนติด Notebook

รู้จักกับ Romeo Power Saber แบเตอรี่เสริมเพื่อคนติด Notebook

ส่อง! คุณสมบัติใหม่ๆ และดีไซน์ของ Huawei Mate 10 และ Mate 10 Pro

ส่อง! คุณสมบัติใหม่ๆ และดีไซน์ของ Huawei Mate 10 และ Mate 10 Pro

งามหยด!! ภาพ Concept ของ iPhone 5X สุดยอดมือถือลูกผสม

งามหยด!! ภาพ Concept ของ iPhone 5X สุดยอดมือถือลูกผสม

เช็คจุดถวายดอกไม้จันทน์ทั่วประเทศ ผ่านแอพ Thailand Tourism Map

เช็คจุดถวายดอกไม้จันทน์ทั่วประเทศ ผ่านแอพ Thailand Tourism Map

Logitech เปิดตัว 2 ลำโพงอัจฉริยะ มีนามว่า UE Blast และ MegaBlast

Logitech เปิดตัว 2 ลำโพงอัจฉริยะ มีนามว่า UE Blast และ MegaBlast

ซ่อมง่ายกว่าที่คิด iFixit แกะ Pixel 2 XL ได้คะแนนความง่ายในการซ่อม 6 เต็ม 10

ซ่อมง่ายกว่าที่คิด iFixit แกะ Pixel 2 XL ได้คะแนนความง่ายในการซ่อม 6 เต็ม 10

เมื่อไหร่สมาร์ทโฟนรุ่นเด่นของแต่ละค่ายจะได้ใช้ Android 8.0 Oreo

เมื่อไหร่สมาร์ทโฟนรุ่นเด่นของแต่ละค่ายจะได้ใช้ Android 8.0 Oreo

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์