ไมโครซอฟท์ เผยทิศทางขับเคลื่อนประเทศไทย สู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเต็มรูป

ไมโครซอฟท์ เผยทิศทางขับเคลื่อนประเทศไทย สู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเต็มรูป

ไมโครซอฟท์ เผยทิศทางขับเคลื่อนประเทศไทย สู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเต็มรูป

ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ร่วมกับพันธมิตรในภาคธุรกิจ เผยแนวคิดสู่ความสำเร็จในการพลิกโฉมธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล จัดงาน Solution Summit 2017 นำเสนอเทคโนโลยีและโซลูชั่นครบครันภายใต้แนวคิด “Digital Transformation in Action” พร้อมผลักดันธุรกิจไทยให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนโฉมหน้าโลกเศรษฐกิจสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 อย่างเต็มศักยภาพ

งาน Solution Summit ในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานซึ่งเป็นระดับผู้บริหารทั้งฝ่ายพัฒนาธุรกิจและฝ่ายไอทีกว่า 1,000 คน จากกว่า 600 หน่วยงานราชการและองค์กรธุรกิจ รวมไปถึงพันธมิตรทางธุรกิจของไมโครซอฟท์จำนวน 38 องค์กร

เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองด้านกระบวนการพลิกโฉมธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล (digital transformation) ที่ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การอัพเกรดระบบไอทีเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและแนวทางการทำธุรกิจใน 4 มิติหลักๆ ได้แก่ การโต้ตอบและสื่อสารกับลูกค้า (Engage your customers) การเสริมศักยภาพให้กับพนักงาน (Empower your employees) การยกระดับประสิทธิภาพของธุรกิจ (Optimize your business) และการพลิกรูปแบบผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจ (Transform your products / business)

 

นายอรพงศ์ เทียนเงิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ถึงแม้ว่ากระบวนการ Digital Transformation จะเป็นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญและองค์กรจำนวนมากต่างกล่าวถึงและเข้าใจในความสำคัญกันอย่างกว้างขวาง แต่ในทางปฏิบัติจริง กลับพบว่ากระบวนการดังกล่าวไม่ได้เป็นไปอย่างรวดเร็วหรือเร่งด่วนเท่าที่ควร ทั้งยังต้องเผชิญกับแรงกดดันจากรอบด้าน ทั้งจากสภาวะทางเศรษฐกิจและผู้เล่นหน้าใหม่ในตลาดที่มีความคล่องตัวสูง ท่ามกลางโลกที่กำลังมุ่งหน้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือการเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัวนั่นเอง”

 

“ด้วยเหตุนี้เอง องค์กรต่างๆ จึงควรอ่านสถานการณ์ให้ไกลกว่าการเปลี่ยนแปลงเพื่อตามกระแสหรืออยู่รอดในปัจจุบันเท่านั้น แต่ต้องเริ่มตั้งคำถามกับรูปแบบการทำธุรกิจในปัจจุบัน และรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ในเชิงลึกเพื่อค้นหามุมมองใหม่มาประกอบการตัดสินใจและวางกลยุทธ์” นายอรพงศ์กล่าวเสริม “ทั้งนี้ การจะประสบความสำเร็จบนเส้นทาง Digital Transformation ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่เสริมศักยภาพขององค์กรได้อย่างเหนือชั้น ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และ machine learning เครือข่าย IoT (Internet of Things) หรือแม้แต่เทคโนโลยี AR (augmented reality) และ VR (virtual reality) ที่ล้วนพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจไปในทิศทางที่น่าสนใจ”

 

ดร.สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ  หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยเทรนด์การผลิกโฉมธุรกิจด้วยดิจิทัลในประเทศไทยว่า “ปัจจุบัน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในธุรกิจมากขึ้น บริษัทในตลาดหลักทรัพย์จำนวนมากที่มีความตื่นตัวและเริ่มนำแผนงานดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและขีดความสามารถของบริษัท  สำหรับตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้นำเทคโนโลยีมาพัฒนา การดำเนินงานและให้บริการผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุน

ที่ได้พัฒนาแหล่งข้อมูลและเครื่องมือเพื่อการลงทุนออนไลน์ การให้บริการผู้ลงทุน รวมถึงการพัฒนา platform ที่เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ ขณะเดียวกัน ยังส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนนำดิจิทัลมาเพิ่มศักยภาพการดำเนินงาน ที่ผ่านมามีการจัดสัมมนา IT Futures for Listed Company เพื่ออัพเดทเทรนด์นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น Cloud Adoption , Data Analytic, ERP on Cloud เป็นต้น โดยมีบุคลากรด้านไอทีเข้าร่วมกว่า 300 คน จะเห็นได้ว่าบริษัทจดทะเบียนไทยมีความตื่นตัว

และมีการลงทุนด้านดิจิทัล เพื่อเพิ่มขีดความความสามารถให้กับธุรกิจ โดยตลาดหลักทรัพย์พร้อมสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสอดรับกับนโยบาย Digital Economy และยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ของภาครัฐ”

 

คุณนนทวัฒน์ พุ่มชูศรี กรรมการผู้จัดการ เอคเซนเชอร์ ประเทศไทย กล่าวอีกว่า “ในปีที่ผ่านมา อาจกล่าวได้ว่าแทบทุกบริษัทได้ลงทุน หรือมีแผนในการปรับตัวรับผลของ digital disruption ในทุกวงการธุรกิจ ดังจะเห็นได้จากการเกิดขึ้นของสตาร์ทอัพมากมายที่มีความคล่องตัวสูง ทั้งยังมีความยืดหยุ่น ก่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างไม่มีขีดจำกัด ทำให้บริษัทใหญ่ต่างเริ่มหันกลับมามองตัวเองถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะสามารถพลิกธุรกิจของตนเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างไม่ตกขบวน”

 

“สำหรับเอคเซนเชอร์เอง เราได้เห็นเทรนด์หลัก 5 ข้อที่ขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ ได้แก่ Intelligent Automation, Liquid Workforce, Platform Economy, Predictable Disruption และสุดท้ายคือความสามารถในการปรับตัวของคนเพื่อทำงานร่วมกับเทคโนโลยีให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ซึ่งเกินกว่า 86% ของธุรกิจตระหนักแล้วว่าใน 3 ปีข้างหน้านี้ นวัตกรรมดิจิทัลจะสร้างผลกระทบกับธุรกิจมากขึ้นและทั่วถึงยิ่งขึ้น”

 

”จากประสบการณ์ตรงของเอคเซนเชอร์ที่ได้เข้าไปช่วยหลายธุรกิจปรับตัวได้สำเร็จ พบว่าปัจจัยที่นำไปสู่การพลิกโฉมธุรกิจได้สำเร็จคือความสามารถในการปรับแนวคิดและวิธีการทำงานร่วมกันของพนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ และเทคโนโลยี โดยมีความท้าทายหลักคือผู้นำ ที่จะพาองค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จ ถ้ามีผู้นำที่สามารถนำการเปลี่ยนแปลงและสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกับพนักงานได้ดีแล้ว จะทำให้การปรับองค์กรในช่วงแรกผ่านไปได้ด้วยดี และเป็นรากฐานสู่การเปลี่ยนแปลงขั้นที่สูงขึ้นและสำเร็จผล สำหรับปี 2560 สิ่งที่บริษัทควรจะทำเป็นลำดับแรกคือการพัฒนาบุคลากรและการกำหนดเป้าหมายและบทบาทที่ชัดเจนในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ทำงานร่วมกับพนักงานให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยมีการให้การสนับสนุนอย่างใกล้ชิดจากผู้นำในองค์กรทั้งทางด้านเทคโนโลยีและธุรกิจ” คุณนนทวัฒน์กล่าวเพิ่มเติม

 

คุณปรัธนา ลีลพนัง รักษาการ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “นอกจากกลยุทธ์และมุมมองใหม่ๆ ที่บริษัทต่างๆ ต้องนำมาปรับใช้ในยุคนี้แล้ว ปัจจัยหนึ่งที่มองข้ามไปไม่ได้คือ โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ซึ่งถือเป็นรากฐานของความสำเร็จของทุกธุรกิจ ทุกขนาด และทุกอุตสาหกรรม เอไอเอสในฐานะผู้นำด้านเครือข่ายและบริการดิจิทัลของไทย พร้อมสนับสนุนการพัฒนาของภาครัฐและภาคธุรกิจในทุกระดับของประเทศอย่างเต็มที่ เพื่อผนึกกำลังกันก้าวสู่ Thailand 4.0

อย่างเต็มรูปแบบ โดยเราได้วางแผนและพัฒนาโครงสร้างด้านดิจิทัลทั้งเครือข่ายและบริการให้ก้าวล้ำไปอีกขั้น เพื่อรองรับเทคโนโลยีขั้นสูงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับทุกธุรกิจ พร้อม Transform สู่โลกดิจิทัลไปด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาเครือข่ายทั้ง Mobile Super Wifi และ Fix Broadband จากเทคโนโลยีที่ดีที่สุด

ก้าวสู่ “เครือข่ายดิจิทัลที่รองรับการใช้งานระดับกิกะบิท” (Gigabit Network) พร้อมรองรับการก้าวสู่ 5G เป็นรายแรก, การพัฒนาดิจิทัลเซอร์วิสแพลตฟอร์ม ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย Video, Cloud, Mobile Payment และ IoT เป็นต้น ทั้งนี้ สำหรับภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศนั้น เอไอเอสได้ร่วมมือกับไมโครซอฟท์ ยกระดับประสิทธิภาพการใช้งานระบบคลาวด์ของไมโครซอฟท์บนเครือข่ายที่ดีที่สุดของเอไอเอส ซึ่งจะทำให้ลูกค้าของเราสามารถใช้งานฟีเจอร์ขั้นสูงในบริการอย่าง Office 365 หรือแพลตฟอร์มคลาวด์ ไมโครซอฟท์ อาซัวร์ ได้เต็มสมรรถนะยิ่งขึ้น นับตั้งแต่การใช้งานทั่วไปอย่างการรับส่งอีเมล ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลในปริมาณมหาศาล หรือการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ”

Advertisement Replay Ad
สัมผัสแรก Wiko View มือถือหน้าจอกว้างที่เหมาะมือ ในราคาเบา ๆ

สัมผัสแรก Wiko View มือถือหน้าจอกว้างที่เหมาะมือ ในราคาเบา ๆ

มอร์แกน สแตนเลย์ วิเคราะห์สวนกระแสชี้ iPhone ยิ่งแพงขึ้นยิ่งขายดีกว่าเดิม

มอร์แกน สแตนเลย์ วิเคราะห์สวนกระแสชี้ iPhone ยิ่งแพงขึ้นยิ่งขายดีกว่าเดิม

ไม่ต้องรีบ! มาดูคลิปเปรียบเทียบความเร็วระหว่าง iOS 10.3.3 และ iOS 11 กัน!

ไม่ต้องรีบ! มาดูคลิปเปรียบเทียบความเร็วระหว่าง iOS 10.3.3 และ iOS 11 กัน!

dtac เอาบ้าง เปิดตัวซิม GO อินเตอร์ ใช้เน็ต 4 GB ใน 23 ประเทศราคา 399 บาท

dtac เอาบ้าง เปิดตัวซิม GO อินเตอร์ ใช้เน็ต 4 GB ใน 23 ประเทศราคา 399 บาท

Tim Cook ยืนยัน iPhone X เครืื่องละ 1,000 เหรียญฯ เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว

Tim Cook ยืนยัน iPhone X เครืื่องละ 1,000 เหรียญฯ เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว

iPhone X แพงไป ลองหันมาใช้ iPhone SE แทนไหม  ฟีเจอร์ครบ ราคาถูก

iPhone X แพงไป ลองหันมาใช้ iPhone SE แทนไหม ฟีเจอร์ครบ ราคาถูก

หลุดราคา Pixel 2 เริ่มต้นเพียง 21,500 บาท มาพร้อมกัน 3 สี

หลุดราคา Pixel 2 เริ่มต้นเพียง 21,500 บาท มาพร้อมกัน 3 สี

ก่อนอัพเดท iOS 11 กับวิธี Backup ข้อมูลบน iPhone และ iPad

ก่อนอัพเดท iOS 11 กับวิธี Backup ข้อมูลบน iPhone และ iPad

Apple ประกาศลดราคา iPhone รุ่นก่อนหน้า ส่วน iPad Pro ปรับราคาขึ้น !!

Apple ประกาศลดราคา iPhone รุ่นก่อนหน้า ส่วน iPad Pro ปรับราคาขึ้น !!

รถบัสไฟฟ้า Proterra สร้างสถิติโลก วิ่งได้กว่า 1700 กิโลเมตร จากการชาร์จ 1 ครั้ง

รถบัสไฟฟ้า Proterra สร้างสถิติโลก วิ่งได้กว่า 1700 กิโลเมตร จากการชาร์จ 1 ครั้ง

Belkin เปิดตัวอุปกรณ์แปลงสาย iPhone รุ่นใหม่ คราวนี้มีช่องเสียบหูฟังแล้ว

Belkin เปิดตัวอุปกรณ์แปลงสาย iPhone รุ่นใหม่ คราวนี้มีช่องเสียบหูฟังแล้ว

สัมผัสแรก Sony Xperia XZ1 มือถือรองท็อปที่โดดเด่นเรื่องการถ่ายรูปแบบ 3D แบบเรียวไทม์ที่สะดวกสุด

สัมผัสแรก Sony Xperia XZ1 มือถือรองท็อปที่โดดเด่นเรื่องการถ่ายรูปแบบ 3D แบบเรียวไทม์ที่สะดวกสุด

How to make Origami แอปที่คนชอบ พับกระดาษ  พลาดไม่ได้

How to make Origami แอปที่คนชอบ พับกระดาษ  พลาดไม่ได้

Apple เพิ่มเงื่อนไขการ Download แอปส์จาก Apps Store ได้ไม่เกิน 150MB ผ่าน 4G

Apple เพิ่มเงื่อนไขการ Download แอปส์จาก Apps Store ได้ไม่เกิน 150MB ผ่าน 4G

พบปัญหาหลังอัพ iOS 11 ผู้ใช้ Windows อาจไม่สามารถเปิดรูปที่ถ่ายด้วย iOS 11 ได้

พบปัญหาหลังอัพ iOS 11 ผู้ใช้ Windows อาจไม่สามารถเปิดรูปที่ถ่ายด้วย iOS 11 ได้

แพงกว่า iPhone X! เผยราคาว่าที่เรือธงตัวใหม่ Huawei Mate 10 Pro อาจสูงแตะ 38,000 บาท

แพงกว่า iPhone X! เผยราคาว่าที่เรือธงตัวใหม่ Huawei Mate 10 Pro อาจสูงแตะ 38,000 บาท

ส่องโปรโมชั่น iPhone 7 สีดำ ความจุ 256GB ลดเหลือเพียง 26,900 บาท เฉพาะวันนี้เท่านั้น

ส่องโปรโมชั่น iPhone 7 สีดำ ความจุ 256GB ลดเหลือเพียง 26,900 บาท เฉพาะวันนี้เท่านั้น

หลุดภาพจริงของ Huawei Mate 10 คาดว่าราคาจะแพงระดับเดียวกับ iPhone X

หลุดภาพจริงของ Huawei Mate 10 คาดว่าราคาจะแพงระดับเดียวกับ iPhone X

ส่องโปรโมชั่นลดราคา Samsung Galaxy S8 / Galaxy S8+ จัดหนักทั้งลด ทั้งแถม

ส่องโปรโมชั่นลดราคา Samsung Galaxy S8 / Galaxy S8+ จัดหนักทั้งลด ทั้งแถม

True ออกโปรโมชั่นส่วนลดมือถือและอุปกรณ์ True IoT สำหรับลูกค้าโปร 1 Mbps ไม่ลด

True ออกโปรโมชั่นส่วนลดมือถือและอุปกรณ์ True IoT สำหรับลูกค้าโปร 1 Mbps ไม่ลด

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์