อสมออนไลน์ แอปเครือข่ายสาธารณสุขไทยชนะเลิศรางวัลระดับโลกจาก ITU และ UN

อสมออนไลน์ แอปเครือข่ายสาธารณสุขไทยชนะเลิศรางวัลระดับโลกจาก ITU และ UN

อสมออนไลน์ แอปเครือข่ายสาธารณสุขไทยชนะเลิศรางวัลระดับโลกจาก ITU และ UN

แบไต๋

สนับสนุนเนื้อหา

อสม.ออนไลน์ แอปพลิเคชั่นเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ AIS พัฒนาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข คว้ารางวัลชนะเลิศด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส่งเสริมกระบวนการทำงาน การเรียนรู้และสุขภาพประจำปี 2017 (WSIS Project Prizes 2017) จากสหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ (ITU) และองค์การสหประชาชาติ (UN) ณ กรุงเจนีวา สวิทเซอร์แลนด์

แอป อสม.ออนไลน์ ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีหน้าที่ดูแลและเก็บข้อมูลสุขภาพในชุมชนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โดยอาสาสมัคร 1 ท่านจะดูแลประมาณ 10-15 ครัวเรือนเพื่อให้ข้อมูลด้านสาธารณสุข และสอดส่องการแพร่ระบาดของโรค ก่อนรายงานไปยังส่วนกลาง ให้จัดการปัญหาก่อนจะเกิดโรคระบาดขึ้น

แอปอสม.ออนไลน์

เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนั้นก่อตั้งมานานกว่า 40 ปีแล้ว โดยปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 1 ล้าน 4 หมื่นคนกระจายอยู่ทั่วประเทศ ถือเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขของไทย ที่ทำให้ประเทศไทยปลอดภัยจากโรคระบาดและปัญหาสาธารณสุขอื่นๆ มานาน

นำเทคโนโลยีเข้ามายกระดับชีวิตประชาชน

สมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส และหนุ่ย-พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส กล่าวว่าวิสัยทัศน์ AIS คือ Digital for Thais ที่ประกาศไปเมื่อต้นปีมี 4 แกนหลัก เรื่องที่มุ่งมั่นจะทำอันดับแรกคือสาธารณสุข ที่ประสบผลสำเร็จออกมาเป็นแอป อสม.ออนไลน์ ที่ให้เครือข่ายอสม. ทั่วประเทศได้ใช้ ต่อมาคือเรื่องเกษตรกรที่กำลังพัฒนาตลาดค้าขายออนไลน์ เรื่องการศึกษา ที่นำเทคโนโลยีไปลดความต่างระหว่างในเมืองกับต่างจังหวัด และสุดท้ายคือเรื่อง statup

โดยโครงการ WSIS Project Prizes นี้เป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคมโลก ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และให้เกิดความร่วมมือระดับโลก

 ที่มาของแอปอสม.ออนไลน์

(กลาง) วิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

วิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยที่มาของโครงการ อสม.ออนไลน์ว่า ภารกิจหลักของ AIS คือการขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม เมื่อทีมงานไปตั้งเสาตามต่างจังหวัดก็พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขยังมีปัญหาหลายอย่าง ทั้งเรื่องค่าใช้จ่าย การเดินทาง และการสื่อสาร AIS จึงหาทางช่วยเหลือ โดยส่งทีมงานไปประกบกับอสม. เพื่อศึกษาความต้องการของทีมอสม. จึงได้ข้อมูลมาว่ากลุ่มอสม. จะมีอายุราว 40 จน 70 ปี การออกแบบแอปจึงต้องออกแบบให้ใช้งานง่ายที่สุด เพื่อให้กลุ่มนี้ใช้ได้

อสม.ออนไลน์ เป็นเหมือนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่ม ต้องได้รหัสเข้าใช้จากหน่วยปฐมภูมิก่อน จึงสามารถคัดกรองคนไม่ให้เข้ามาปล่อยข่าวลือมั่วๆ เหมือนแอปอื่นๆ แถมยังสามารถเก็บภาพไว้บนเซิร์ฟเวอร์ให้ค้นกลับได้ง่าย ถ่ายวิดีโอส่งคุณหมอได้เลย ให้หมอวิเคราะห์ทันทีและเปลี่ยนรูปแบบการรักษาได้ และเมื่อก่อนมีคนป่วยก็ต้องโทรบอก อธิบายเส้นทางกันวุ่นวาย การมีแอปก็สามารถส่งตำแหน่งสถานที่ ทำให้ส่งตัวได้รวดเร็วกว่าเดิม

ปีที่ผ่านมามีผลงานคือไม่มีไข้เลือดออกระบาดในเครือข่ายอสม.ที่ใช้แอปเลย เพราะสามารถสื่อสารระหว่างกันได้อย่างรวดเร็ว หลังจากพบการเริ่มระบาด

โครงการนี้ทำให้พนักงาน AIS มีแรงกระตุ้นในการทำ Digital for Thais มากขึ้น

โดยตอนนี้ใช้แอปอสม.ออนไลน์อยู่ราว 253 แห่ง (จากเครือข่ายหมื่นกว่าแห่ง) และกำลังส่งเสริมให้ใช้มากขึ้น เพราะต้องการให้อสม. อยากใช้จริงๆ ไม่ใช่ไปบังคับใช้และสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้กัน ซึ่ง AIS ก็มีการสนับสนุนทั้งการจัดหาสมาร์ทโฟนราคาถูก และแพ็กเกจราคาถูกให้ ซึ่งถ้าใช้แอป อสม.ออนไลน์บนเครือข่าย AIS ก็ไม่คิดค่าดาต้า แต่ก็เปิดให้เครือข่ายอื่นๆ ใช้งานแอปอสม.ออนไลน์ได้เหมือนกัน ไม่มีปิดกั้น

อสม. ยุค 4.0 ก้าวทันเทคโนโลยี

ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบอดีกรมส่งเสริมสุขภาพ และหนุ่ย-พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์

ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบอดีกรมส่งเสริมสุขภาพ เผยว่า อสม. เกิดมา 40 ปีแล้ว หลายประเทศทั่วโลกอิจฉาเรา ปัจจุบันมี 1 ล้าน 4 หมื่นกว่าคน ภารกิจแรกๆ คือแก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี และเป็นนักจัดการสุขภาพ ตอนนี้มาถึงยุคอสม. 4.0 ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้ และการใช้แอปก็ทำให้อสม. มีความรอบรู้ด้านสุขภาพมากขึ้น จากข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านแอป ก็ทำให้สร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพชุมชนได้มากขึ้น โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2560

โดยการเก็บข้อมูลเข้ากระทรวงสาธารณสุข จะสามารถนำข้อมูลจำนวนมากไปวิเคราะห์ได้ในอนาคต (Data Mining)

 

โครงการประกวดอสม.ออนไลน์ มอบเงินให้ชมรม อสม. รวมกว่า 7 ล้านบาท

เพื่อส่งเสริมการใช้งานแอปอสม.ออนไลน์ให้กว้างขวางขึ้น AIS จึงจัดโครงการประกวดการใช้แอปอสม.ออนไลน์โดยพิจารณาจากจำนวนการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ และรายงานผลงานเชิงคุณภาพจากการนำแอปพลิเคชันไปใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2560 ประกาศผลรางวัลผู้ชนะวันที่ 25 ธันวาคม 2560

แบ่งรางวัลเป็น 2 ระดับ คือ

รางวัลดีเด่นระดับประเทศ จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท รางวัลดีเด่นระดับจังหวัด (77 จังหวัด) จังหวัดละ 2 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

โทร.06 2520 1999 ais.co.th/aorsormor Facebook Fanpage : อสม.ออนไลน์

Advertisement Replay Ad
เป็นเรื่องเมื่อ กฟน. สอนบทเรียนราคาแพงกับบริษัทสื่อสารทุกค่ายหลังไม่ยอมย้ายสายลงดิน

เป็นเรื่องเมื่อ กฟน. สอนบทเรียนราคาแพงกับบริษัทสื่อสารทุกค่ายหลังไม่ยอมย้ายสายลงดิน

Samsung เพิ่ม Galaxy X “สมาร์ทโฟนม้วนงอได้” ลงในเว็บไซต์แล้

Samsung เพิ่ม Galaxy X “สมาร์ทโฟนม้วนงอได้” ลงในเว็บไซต์แล้

Tencent ขึ้นแท่นบริษัทแรกของเอเชียที่มีมูลค่ามากกว่า 5 แสนล้านเหรียญ

Tencent ขึ้นแท่นบริษัทแรกของเอเชียที่มีมูลค่ามากกว่า 5 แสนล้านเหรียญ

iMac Pro จะใช้ชิปประมวลผล Apple A10 Fusion ของ iPhone ด้วย

iMac Pro จะใช้ชิปประมวลผล Apple A10 Fusion ของ iPhone ด้วย

โฆษณาที่ปรากฏใน Facebook อ้างอิงจากการกด Like : ภัยเงียบที่ร้ายแรงเกินคาดคิด

โฆษณาที่ปรากฏใน Facebook อ้างอิงจากการกด Like : ภัยเงียบที่ร้ายแรงเกินคาดคิด

ไม่ได้มีปัญหาแค่หน้าจอ Pixel 2 เรือธงจาก Google เกิดปัญหาเสียงแตกอีก

ไม่ได้มีปัญหาแค่หน้าจอ Pixel 2 เรือธงจาก Google เกิดปัญหาเสียงแตกอีก

“แอปแชท” ยังไม่สามารถทดแทนการ “พูดคุย” ได้ : แต่ช่วยพัฒนา “ความสัมพันธ์” ระหว่างบุคคลมากขึ้น

“แอปแชท” ยังไม่สามารถทดแทนการ “พูดคุย” ได้ : แต่ช่วยพัฒนา “ความสัมพันธ์” ระหว่างบุคคลมากขึ้น

รีวิว Wiko View Prime น้องเล็กสุดในสงครามมือถือจอ Full View

รีวิว Wiko View Prime น้องเล็กสุดในสงครามมือถือจอ Full View

รายงานล่าสุดชี้ “ผู้หญิง” มีทักษะด้านดิจิทัลดีกว่า “ผู้ชาย” แต่ยังไม่ได้ทำงานมากนัก

รายงานล่าสุดชี้ “ผู้หญิง” มีทักษะด้านดิจิทัลดีกว่า “ผู้ชาย” แต่ยังไม่ได้ทำงานมากนัก

Motorola เปิดตัว Moto Mod ใหม่แปลงร่างสมาร์ทโฟนเป็นกล้องโพลารอยด์

Motorola เปิดตัว Moto Mod ใหม่แปลงร่างสมาร์ทโฟนเป็นกล้องโพลารอยด์

Windows 10 Fall Creators Update มีอะไรใหม่ๆ บ้าง รีวิวแบบจัดเต็ม

Windows 10 Fall Creators Update มีอะไรใหม่ๆ บ้าง รีวิวแบบจัดเต็ม

สาวเวียดนามเสียชีวิต ต้นเหตุมาจากสายชาร์จ iPhone

สาวเวียดนามเสียชีวิต ต้นเหตุมาจากสายชาร์จ iPhone

[แบไต๋ทิป] Firefox จัดให้ ฟังเพลงจาก YouTube บน Android ปิดหน้าจอ-ใช้ App อื่นได้

[แบไต๋ทิป] Firefox จัดให้ ฟังเพลงจาก YouTube บน Android ปิดหน้าจอ-ใช้ App อื่นได้

เยอรมันเอาจริงสั่งแบนนาฬิกาอัจฉริยะสำหรับเด็กแล้ว ชี้เป็นอุปกรณ์สอดแนม

เยอรมันเอาจริงสั่งแบนนาฬิกาอัจฉริยะสำหรับเด็กแล้ว ชี้เป็นอุปกรณ์สอดแนม

น้ำตาจะไหล Youtube บน Android ขยายภาพเต็มจอยาวได้แล้ว

น้ำตาจะไหล Youtube บน Android ขยายภาพเต็มจอยาวได้แล้ว

โปรแกรมแต่งภาพ PhotoDirector 8 Deluxe ของแท้แจกฟรี รีบด่วน

โปรแกรมแต่งภาพ PhotoDirector 8 Deluxe ของแท้แจกฟรี รีบด่วน

โปรแกรมตัดต่อวิดีโอของแท้แจกฟรี รีบด่วน PowerDirector 15 Deluxe

โปรแกรมตัดต่อวิดีโอของแท้แจกฟรี รีบด่วน PowerDirector 15 Deluxe

ข่าวดีสำหรับคนมือลั่น LINE เตรียมปล่อยฟีเจอร์ยกเลิกข้อความที่อายุไม่เกิน 24 ชม

ข่าวดีสำหรับคนมือลั่น LINE เตรียมปล่อยฟีเจอร์ยกเลิกข้อความที่อายุไม่เกิน 24 ชม

พาชม ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ที่สำนักงานใหญ่ Apple Park  เปิดให้เข้าชมแล้ววันนี้

พาชม ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ที่สำนักงานใหญ่ Apple Park เปิดให้เข้าชมแล้ววันนี้

เปิดตัวนักฆ่าเรือธงรุ่นล่าสุด “OnePlus 5T” : จอไร้ขอบ 6 นิ้ว, สแกนใบหน้า, กล้องหลังคู่ และราคาถูกมาก

เปิดตัวนักฆ่าเรือธงรุ่นล่าสุด “OnePlus 5T” : จอไร้ขอบ 6 นิ้ว, สแกนใบหน้า, กล้องหลังคู่ และราคาถูกมาก

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์