อสมออนไลน์ แอปเครือข่ายสาธารณสุขไทยชนะเลิศรางวัลระดับโลกจาก ITU และ UN

อสมออนไลน์ แอปเครือข่ายสาธารณสุขไทยชนะเลิศรางวัลระดับโลกจาก ITU และ UN

อสมออนไลน์ แอปเครือข่ายสาธารณสุขไทยชนะเลิศรางวัลระดับโลกจาก ITU และ UN

แบไต๋

สนับสนุนเนื้อหา

อสม.ออนไลน์ แอปพลิเคชั่นเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ AIS พัฒนาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข คว้ารางวัลชนะเลิศด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส่งเสริมกระบวนการทำงาน การเรียนรู้และสุขภาพประจำปี 2017 (WSIS Project Prizes 2017) จากสหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ (ITU) และองค์การสหประชาชาติ (UN) ณ กรุงเจนีวา สวิทเซอร์แลนด์

แอป อสม.ออนไลน์ ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีหน้าที่ดูแลและเก็บข้อมูลสุขภาพในชุมชนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โดยอาสาสมัคร 1 ท่านจะดูแลประมาณ 10-15 ครัวเรือนเพื่อให้ข้อมูลด้านสาธารณสุข และสอดส่องการแพร่ระบาดของโรค ก่อนรายงานไปยังส่วนกลาง ให้จัดการปัญหาก่อนจะเกิดโรคระบาดขึ้น

แอปอสม.ออนไลน์

เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนั้นก่อตั้งมานานกว่า 40 ปีแล้ว โดยปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 1 ล้าน 4 หมื่นคนกระจายอยู่ทั่วประเทศ ถือเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขของไทย ที่ทำให้ประเทศไทยปลอดภัยจากโรคระบาดและปัญหาสาธารณสุขอื่นๆ มานาน

นำเทคโนโลยีเข้ามายกระดับชีวิตประชาชน

สมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส และหนุ่ย-พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส กล่าวว่าวิสัยทัศน์ AIS คือ Digital for Thais ที่ประกาศไปเมื่อต้นปีมี 4 แกนหลัก เรื่องที่มุ่งมั่นจะทำอันดับแรกคือสาธารณสุข ที่ประสบผลสำเร็จออกมาเป็นแอป อสม.ออนไลน์ ที่ให้เครือข่ายอสม. ทั่วประเทศได้ใช้ ต่อมาคือเรื่องเกษตรกรที่กำลังพัฒนาตลาดค้าขายออนไลน์ เรื่องการศึกษา ที่นำเทคโนโลยีไปลดความต่างระหว่างในเมืองกับต่างจังหวัด และสุดท้ายคือเรื่อง statup

โดยโครงการ WSIS Project Prizes นี้เป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคมโลก ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และให้เกิดความร่วมมือระดับโลก

 ที่มาของแอปอสม.ออนไลน์

(กลาง) วิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

วิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยที่มาของโครงการ อสม.ออนไลน์ว่า ภารกิจหลักของ AIS คือการขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม เมื่อทีมงานไปตั้งเสาตามต่างจังหวัดก็พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขยังมีปัญหาหลายอย่าง ทั้งเรื่องค่าใช้จ่าย การเดินทาง และการสื่อสาร AIS จึงหาทางช่วยเหลือ โดยส่งทีมงานไปประกบกับอสม. เพื่อศึกษาความต้องการของทีมอสม. จึงได้ข้อมูลมาว่ากลุ่มอสม. จะมีอายุราว 40 จน 70 ปี การออกแบบแอปจึงต้องออกแบบให้ใช้งานง่ายที่สุด เพื่อให้กลุ่มนี้ใช้ได้

อสม.ออนไลน์ เป็นเหมือนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่ม ต้องได้รหัสเข้าใช้จากหน่วยปฐมภูมิก่อน จึงสามารถคัดกรองคนไม่ให้เข้ามาปล่อยข่าวลือมั่วๆ เหมือนแอปอื่นๆ แถมยังสามารถเก็บภาพไว้บนเซิร์ฟเวอร์ให้ค้นกลับได้ง่าย ถ่ายวิดีโอส่งคุณหมอได้เลย ให้หมอวิเคราะห์ทันทีและเปลี่ยนรูปแบบการรักษาได้ และเมื่อก่อนมีคนป่วยก็ต้องโทรบอก อธิบายเส้นทางกันวุ่นวาย การมีแอปก็สามารถส่งตำแหน่งสถานที่ ทำให้ส่งตัวได้รวดเร็วกว่าเดิม

ปีที่ผ่านมามีผลงานคือไม่มีไข้เลือดออกระบาดในเครือข่ายอสม.ที่ใช้แอปเลย เพราะสามารถสื่อสารระหว่างกันได้อย่างรวดเร็ว หลังจากพบการเริ่มระบาด

โครงการนี้ทำให้พนักงาน AIS มีแรงกระตุ้นในการทำ Digital for Thais มากขึ้น

โดยตอนนี้ใช้แอปอสม.ออนไลน์อยู่ราว 253 แห่ง (จากเครือข่ายหมื่นกว่าแห่ง) และกำลังส่งเสริมให้ใช้มากขึ้น เพราะต้องการให้อสม. อยากใช้จริงๆ ไม่ใช่ไปบังคับใช้และสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้กัน ซึ่ง AIS ก็มีการสนับสนุนทั้งการจัดหาสมาร์ทโฟนราคาถูก และแพ็กเกจราคาถูกให้ ซึ่งถ้าใช้แอป อสม.ออนไลน์บนเครือข่าย AIS ก็ไม่คิดค่าดาต้า แต่ก็เปิดให้เครือข่ายอื่นๆ ใช้งานแอปอสม.ออนไลน์ได้เหมือนกัน ไม่มีปิดกั้น

อสม. ยุค 4.0 ก้าวทันเทคโนโลยี

ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบอดีกรมส่งเสริมสุขภาพ และหนุ่ย-พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์

ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบอดีกรมส่งเสริมสุขภาพ เผยว่า อสม. เกิดมา 40 ปีแล้ว หลายประเทศทั่วโลกอิจฉาเรา ปัจจุบันมี 1 ล้าน 4 หมื่นกว่าคน ภารกิจแรกๆ คือแก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี และเป็นนักจัดการสุขภาพ ตอนนี้มาถึงยุคอสม. 4.0 ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้ และการใช้แอปก็ทำให้อสม. มีความรอบรู้ด้านสุขภาพมากขึ้น จากข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านแอป ก็ทำให้สร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพชุมชนได้มากขึ้น โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2560

โดยการเก็บข้อมูลเข้ากระทรวงสาธารณสุข จะสามารถนำข้อมูลจำนวนมากไปวิเคราะห์ได้ในอนาคต (Data Mining)

 

โครงการประกวดอสม.ออนไลน์ มอบเงินให้ชมรม อสม. รวมกว่า 7 ล้านบาท

เพื่อส่งเสริมการใช้งานแอปอสม.ออนไลน์ให้กว้างขวางขึ้น AIS จึงจัดโครงการประกวดการใช้แอปอสม.ออนไลน์โดยพิจารณาจากจำนวนการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ และรายงานผลงานเชิงคุณภาพจากการนำแอปพลิเคชันไปใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2560 ประกาศผลรางวัลผู้ชนะวันที่ 25 ธันวาคม 2560

แบ่งรางวัลเป็น 2 ระดับ คือ

รางวัลดีเด่นระดับประเทศ จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท รางวัลดีเด่นระดับจังหวัด (77 จังหวัด) จังหวัดละ 2 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

โทร.06 2520 1999 ais.co.th/aorsormor Facebook Fanpage : อสม.ออนไลน์

หลุด Galaxy Note 8 สี Deep Blue สีใหม่จาก Samsung

หลุด Galaxy Note 8 สี Deep Blue สีใหม่จาก Samsung

Google ปล่อยอัปเดตแอปกล้องที่สามารถถ่ายเซลฟี่พร้อมเปิดแฟลชได้

Google ปล่อยอัปเดตแอปกล้องที่สามารถถ่ายเซลฟี่พร้อมเปิดแฟลชได้

แผนการของ Apple เมื่อจุดจบของ iPhone กำลังใกล้เข้ามา

แผนการของ Apple เมื่อจุดจบของ iPhone กำลังใกล้เข้ามา

นักข่าวดังแฉ iPhone 8 มาพร้อมชื่อใหม่ iPhone Pro แถมโละชื่อรุ่นตระกูล S ทิ้งหมด

นักข่าวดังแฉ iPhone 8 มาพร้อมชื่อใหม่ iPhone Pro แถมโละชื่อรุ่นตระกูล S ทิ้งหมด

แนะนำ App ที่ทำให้คุณดู YouTube ระหว่างใช้ App อื่นรวมถึงปิดหน้าจอเพลงก็ยังเล่นอยู่ Floating Apps

แนะนำ App ที่ทำให้คุณดู YouTube ระหว่างใช้ App อื่นรวมถึงปิดหน้าจอเพลงก็ยังเล่นอยู่ Floating Apps

ใกล้แล้ว คาด Android O เปิดตัว 21 สิงหาคมนี้

ใกล้แล้ว คาด Android O เปิดตัว 21 สิงหาคมนี้

Android O จะเป็นอัพเดทใหญ่ครั้งสุดท้ายสำหรับ OnePlus 3 และ 3T

Android O จะเป็นอัพเดทใหญ่ครั้งสุดท้ายสำหรับ OnePlus 3 และ 3T

Moto X รุ่นใหม่ จะมีสเปคระดับกลาง ด้านหลังเป็นกระจก และกล้องหลัง 2 ตัว

Moto X รุ่นใหม่ จะมีสเปคระดับกลาง ด้านหลังเป็นกระจก และกล้องหลัง 2 ตัว

iPhone 8 จะมีปุ่ม Home ที่ปรับขนาดได้ และระบบจดจำใบหน้าสำหรับ Apple Pay

iPhone 8 จะมีปุ่ม Home ที่ปรับขนาดได้ และระบบจดจำใบหน้าสำหรับ Apple Pay

ธนาคารอังกฤษยักษ์ใหญ่ เผย มีผู้บริโภคเพียง 11%  ที่จะซื้อ iPhone 8 ที่มีราคาสูงมาก 33,000

ธนาคารอังกฤษยักษ์ใหญ่ เผย มีผู้บริโภคเพียง 11% ที่จะซื้อ iPhone 8 ที่มีราคาสูงมาก 33,000

Samsung หลุด คอนเฟิร์มแวร์เอเบิลใหม่ Gear Fit 2 Pro

Samsung หลุด คอนเฟิร์มแวร์เอเบิลใหม่ Gear Fit 2 Pro

Samsung Galaxy Note 8 โผล่ทดสอบ Benchmark ด้วย Geekbench

Samsung Galaxy Note 8 โผล่ทดสอบ Benchmark ด้วย Geekbench

การตลาด vs ใช้งานจริง ทดสอบ MicroSD Card ความเร็วสูง 10 ยี่ห้อ เหมือนหรือต่างจากที่โฆษณาอย่างไร

การตลาด vs ใช้งานจริง ทดสอบ MicroSD Card ความเร็วสูง 10 ยี่ห้อ เหมือนหรือต่างจากที่โฆษณาอย่างไร

LG ประกาศกล้องหลังคู่ของ V30 จะมีรูรับแสง f16 เป็นรุ่นแรกในตลาดสมาร์ทโฟน

LG ประกาศกล้องหลังคู่ของ V30 จะมีรูรับแสง f16 เป็นรุ่นแรกในตลาดสมาร์ทโฟน

ไม่ต้องทิ้งลงถังแล้ว เครื่อง APM จากไปรษณีย์ไทยที่สนามบิน ช่วยชีวิต ของเหลว ที่ไม่ผ่าน X-Ray

ไม่ต้องทิ้งลงถังแล้ว เครื่อง APM จากไปรษณีย์ไทยที่สนามบิน ช่วยชีวิต ของเหลว ที่ไม่ผ่าน X-Ray

Samsung Galaxy Note 8 รุ่นชิป Snapdragon 835 โผล่ทดสอบ Benchmark ได้คะแนนน้อยกว่ารุ่น Exynos เล็กน้อย

Samsung Galaxy Note 8 รุ่นชิป Snapdragon 835 โผล่ทดสอบ Benchmark ได้คะแนนน้อยกว่ารุ่น Exynos เล็กน้อย

Nokia 8 จะมีกล้องหน้าความละเอียด 13 ล้านพิกเซล

Nokia 8 จะมีกล้องหน้าความละเอียด 13 ล้านพิกเซล

Facebook ซื้อกิจการ Fayteq สตาร์ทอัพด้าน คอมพิวเตอร์วิทัศน์ ของเยอรมนี

Facebook ซื้อกิจการ Fayteq สตาร์ทอัพด้าน คอมพิวเตอร์วิทัศน์ ของเยอรมนี

อีกหนึ่งคลิปเผยภาพ iPhone 8 ทั้ง 3 สี แบบชัดๆ

อีกหนึ่งคลิปเผยภาพ iPhone 8 ทั้ง 3 สี แบบชัดๆ

เผยชุดคำสั่งสำหรับแบ่ง Status Bar ของ iPhone 8 เป็นสองฝั่ง

เผยชุดคำสั่งสำหรับแบ่ง Status Bar ของ iPhone 8 เป็นสองฝั่ง

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์