อสมออนไลน์ แอปเครือข่ายสาธารณสุขไทยชนะเลิศรางวัลระดับโลกจาก ITU และ UN

อสมออนไลน์ แอปเครือข่ายสาธารณสุขไทยชนะเลิศรางวัลระดับโลกจาก ITU และ UN

อสมออนไลน์ แอปเครือข่ายสาธารณสุขไทยชนะเลิศรางวัลระดับโลกจาก ITU และ UN

แบไต๋

สนับสนุนเนื้อหา

อสม.ออนไลน์ แอปพลิเคชั่นเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ AIS พัฒนาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข คว้ารางวัลชนะเลิศด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส่งเสริมกระบวนการทำงาน การเรียนรู้และสุขภาพประจำปี 2017 (WSIS Project Prizes 2017) จากสหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ (ITU) และองค์การสหประชาชาติ (UN) ณ กรุงเจนีวา สวิทเซอร์แลนด์

แอป อสม.ออนไลน์ ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีหน้าที่ดูแลและเก็บข้อมูลสุขภาพในชุมชนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โดยอาสาสมัคร 1 ท่านจะดูแลประมาณ 10-15 ครัวเรือนเพื่อให้ข้อมูลด้านสาธารณสุข และสอดส่องการแพร่ระบาดของโรค ก่อนรายงานไปยังส่วนกลาง ให้จัดการปัญหาก่อนจะเกิดโรคระบาดขึ้น

แอปอสม.ออนไลน์

เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนั้นก่อตั้งมานานกว่า 40 ปีแล้ว โดยปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 1 ล้าน 4 หมื่นคนกระจายอยู่ทั่วประเทศ ถือเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขของไทย ที่ทำให้ประเทศไทยปลอดภัยจากโรคระบาดและปัญหาสาธารณสุขอื่นๆ มานาน

นำเทคโนโลยีเข้ามายกระดับชีวิตประชาชน

สมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส และหนุ่ย-พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส กล่าวว่าวิสัยทัศน์ AIS คือ Digital for Thais ที่ประกาศไปเมื่อต้นปีมี 4 แกนหลัก เรื่องที่มุ่งมั่นจะทำอันดับแรกคือสาธารณสุข ที่ประสบผลสำเร็จออกมาเป็นแอป อสม.ออนไลน์ ที่ให้เครือข่ายอสม. ทั่วประเทศได้ใช้ ต่อมาคือเรื่องเกษตรกรที่กำลังพัฒนาตลาดค้าขายออนไลน์ เรื่องการศึกษา ที่นำเทคโนโลยีไปลดความต่างระหว่างในเมืองกับต่างจังหวัด และสุดท้ายคือเรื่อง statup

โดยโครงการ WSIS Project Prizes นี้เป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคมโลก ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และให้เกิดความร่วมมือระดับโลก

 ที่มาของแอปอสม.ออนไลน์

(กลาง) วิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

วิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยที่มาของโครงการ อสม.ออนไลน์ว่า ภารกิจหลักของ AIS คือการขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม เมื่อทีมงานไปตั้งเสาตามต่างจังหวัดก็พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขยังมีปัญหาหลายอย่าง ทั้งเรื่องค่าใช้จ่าย การเดินทาง และการสื่อสาร AIS จึงหาทางช่วยเหลือ โดยส่งทีมงานไปประกบกับอสม. เพื่อศึกษาความต้องการของทีมอสม. จึงได้ข้อมูลมาว่ากลุ่มอสม. จะมีอายุราว 40 จน 70 ปี การออกแบบแอปจึงต้องออกแบบให้ใช้งานง่ายที่สุด เพื่อให้กลุ่มนี้ใช้ได้

อสม.ออนไลน์ เป็นเหมือนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่ม ต้องได้รหัสเข้าใช้จากหน่วยปฐมภูมิก่อน จึงสามารถคัดกรองคนไม่ให้เข้ามาปล่อยข่าวลือมั่วๆ เหมือนแอปอื่นๆ แถมยังสามารถเก็บภาพไว้บนเซิร์ฟเวอร์ให้ค้นกลับได้ง่าย ถ่ายวิดีโอส่งคุณหมอได้เลย ให้หมอวิเคราะห์ทันทีและเปลี่ยนรูปแบบการรักษาได้ และเมื่อก่อนมีคนป่วยก็ต้องโทรบอก อธิบายเส้นทางกันวุ่นวาย การมีแอปก็สามารถส่งตำแหน่งสถานที่ ทำให้ส่งตัวได้รวดเร็วกว่าเดิม

ปีที่ผ่านมามีผลงานคือไม่มีไข้เลือดออกระบาดในเครือข่ายอสม.ที่ใช้แอปเลย เพราะสามารถสื่อสารระหว่างกันได้อย่างรวดเร็ว หลังจากพบการเริ่มระบาด

โครงการนี้ทำให้พนักงาน AIS มีแรงกระตุ้นในการทำ Digital for Thais มากขึ้น

โดยตอนนี้ใช้แอปอสม.ออนไลน์อยู่ราว 253 แห่ง (จากเครือข่ายหมื่นกว่าแห่ง) และกำลังส่งเสริมให้ใช้มากขึ้น เพราะต้องการให้อสม. อยากใช้จริงๆ ไม่ใช่ไปบังคับใช้และสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้กัน ซึ่ง AIS ก็มีการสนับสนุนทั้งการจัดหาสมาร์ทโฟนราคาถูก และแพ็กเกจราคาถูกให้ ซึ่งถ้าใช้แอป อสม.ออนไลน์บนเครือข่าย AIS ก็ไม่คิดค่าดาต้า แต่ก็เปิดให้เครือข่ายอื่นๆ ใช้งานแอปอสม.ออนไลน์ได้เหมือนกัน ไม่มีปิดกั้น

อสม. ยุค 4.0 ก้าวทันเทคโนโลยี

ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบอดีกรมส่งเสริมสุขภาพ และหนุ่ย-พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์

ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบอดีกรมส่งเสริมสุขภาพ เผยว่า อสม. เกิดมา 40 ปีแล้ว หลายประเทศทั่วโลกอิจฉาเรา ปัจจุบันมี 1 ล้าน 4 หมื่นกว่าคน ภารกิจแรกๆ คือแก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี และเป็นนักจัดการสุขภาพ ตอนนี้มาถึงยุคอสม. 4.0 ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้ และการใช้แอปก็ทำให้อสม. มีความรอบรู้ด้านสุขภาพมากขึ้น จากข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านแอป ก็ทำให้สร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพชุมชนได้มากขึ้น โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2560

โดยการเก็บข้อมูลเข้ากระทรวงสาธารณสุข จะสามารถนำข้อมูลจำนวนมากไปวิเคราะห์ได้ในอนาคต (Data Mining)

 

โครงการประกวดอสม.ออนไลน์ มอบเงินให้ชมรม อสม. รวมกว่า 7 ล้านบาท

เพื่อส่งเสริมการใช้งานแอปอสม.ออนไลน์ให้กว้างขวางขึ้น AIS จึงจัดโครงการประกวดการใช้แอปอสม.ออนไลน์โดยพิจารณาจากจำนวนการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ และรายงานผลงานเชิงคุณภาพจากการนำแอปพลิเคชันไปใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2560 ประกาศผลรางวัลผู้ชนะวันที่ 25 ธันวาคม 2560

แบ่งรางวัลเป็น 2 ระดับ คือ

รางวัลดีเด่นระดับประเทศ จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท รางวัลดีเด่นระดับจังหวัด (77 จังหวัด) จังหวัดละ 2 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

โทร.06 2520 1999 ais.co.th/aorsormor Facebook Fanpage : อสม.ออนไลน์

Advertisement Replay Ad
เช็คแกรมม่าให้แม่นเป๊ะในไม่กี่วินาที ด้วยแอป SpellChecker

เช็คแกรมม่าให้แม่นเป๊ะในไม่กี่วินาที ด้วยแอป SpellChecker

นักวิเคราะห์ชี้ ยอดจอง iPhone 8 และ 8 Plus ปี 2017 ไม่สูง  ส่วนใหญ่รอ iPhone X มากกว่า

นักวิเคราะห์ชี้ ยอดจอง iPhone 8 และ 8 Plus ปี 2017 ไม่สูง ส่วนใหญ่รอ iPhone X มากกว่า

มัลแวร์ในแอปวอลเปเปอร์จาก Google Play แพร่เชื้อไปสู่อุปกรณ์กว่า 21 ล้านเครื่อง

มัลแวร์ในแอปวอลเปเปอร์จาก Google Play แพร่เชื้อไปสู่อุปกรณ์กว่า 21 ล้านเครื่อง

ภาพหลุด Huawei G10: กล้อง 4 ตัว, หน้าจอ 18:9

ภาพหลุด Huawei G10: กล้อง 4 ตัว, หน้าจอ 18:9

ผลทดสอบ Benchmark ชี้ iPhone 8 Plus เป็นสมาร์ทโฟนที่ เร็วที่สุดในโลก

ผลทดสอบ Benchmark ชี้ iPhone 8 Plus เป็นสมาร์ทโฟนที่ เร็วที่สุดในโลก

มัลแวร์ CCleaner พุ่งเป้าหมายโจมตีบริษัทไอทียักษ์ใหญ่  Google Microsoft และ Samsung

มัลแวร์ CCleaner พุ่งเป้าหมายโจมตีบริษัทไอทียักษ์ใหญ่ Google Microsoft และ Samsung

ซัมซุง เปิดตัว กาแลคซี่ โน้ต 8 ในไทย ด้วยแนวคิด Do Bigger Things ทำให้ใหญ่กว่าใจคิด

ซัมซุง เปิดตัว กาแลคซี่ โน้ต 8 ในไทย ด้วยแนวคิด Do Bigger Things ทำให้ใหญ่กว่าใจคิด

สื่อนอกลือ iPhone X อาจยังไม่ได้เริ่มเข้าสู่กระบวนการผลิตด้วยซ้ำ

สื่อนอกลือ iPhone X อาจยังไม่ได้เริ่มเข้าสู่กระบวนการผลิตด้วยซ้ำ

Facebook ทดสอบฟีเจอร์ Snooze อันฟอลเพื่อนผู้น่ารำคาญพ้นหน้าฟีดชั่วคราว

Facebook ทดสอบฟีเจอร์ Snooze อันฟอลเพื่อนผู้น่ารำคาญพ้นหน้าฟีดชั่วคราว

เนียนเลย นักออกแบบแอป นำ รอยแหว่ง บนหน้าจอ iPhone X มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ไม่น้อยหน้าใคร

เนียนเลย นักออกแบบแอป นำ รอยแหว่ง บนหน้าจอ iPhone X มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ไม่น้อยหน้าใคร

นักวิเคราะห์ดังชี้ iPhone X จัดจำหน่ายได้ตามต้องการต้องรอถึงปีหน้า

นักวิเคราะห์ดังชี้ iPhone X จัดจำหน่ายได้ตามต้องการต้องรอถึงปีหน้า

วิธีแก้ปัญหา LINE บน iOS ค้างบ่อยก่อนหัวร้อน

วิธีแก้ปัญหา LINE บน iOS ค้างบ่อยก่อนหัวร้อน

Apple ขยายขนาดแอปพลิเคชั่นที่ดาวน์โหลดผ่าน 3G/4G เป็น 150MB แล้ว

Apple ขยายขนาดแอปพลิเคชั่นที่ดาวน์โหลดผ่าน 3G/4G เป็น 150MB แล้ว

เตือนผู้ใช้อีเมลของ Microsoft พบปัญหาใช้ App Mail iOS 11 เช็คเมลไม่ได้ พร้อมแนะนำทางแก้ไข

เตือนผู้ใช้อีเมลของ Microsoft พบปัญหาใช้ App Mail iOS 11 เช็คเมลไม่ได้ พร้อมแนะนำทางแก้ไข

มอร์แกน สแตนเลย์ วิเคราะห์สวนกระแสชี้ iPhone ยิ่งแพงขึ้นยิ่งขายดีกว่าเดิม

มอร์แกน สแตนเลย์ วิเคราะห์สวนกระแสชี้ iPhone ยิ่งแพงขึ้นยิ่งขายดีกว่าเดิม

ไม่ต้องรีบ! มาดูคลิปเปรียบเทียบความเร็วระหว่าง iOS 10.3.3 และ iOS 11 กัน!

ไม่ต้องรีบ! มาดูคลิปเปรียบเทียบความเร็วระหว่าง iOS 10.3.3 และ iOS 11 กัน!

dtac เอาบ้าง เปิดตัวซิม GO อินเตอร์ ใช้เน็ต 4 GB ใน 23 ประเทศราคา 399 บาท

dtac เอาบ้าง เปิดตัวซิม GO อินเตอร์ ใช้เน็ต 4 GB ใน 23 ประเทศราคา 399 บาท

Tim Cook ยืนยัน iPhone X เครืื่องละ 1,000 เหรียญฯ เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว

Tim Cook ยืนยัน iPhone X เครืื่องละ 1,000 เหรียญฯ เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว

iPhone X แพงไป ลองหันมาใช้ iPhone SE แทนไหม  ฟีเจอร์ครบ ราคาถูก

iPhone X แพงไป ลองหันมาใช้ iPhone SE แทนไหม ฟีเจอร์ครบ ราคาถูก

รถบัสไฟฟ้า Proterra สร้างสถิติโลก วิ่งได้กว่า 1700 กิโลเมตร จากการชาร์จ 1 ครั้ง

รถบัสไฟฟ้า Proterra สร้างสถิติโลก วิ่งได้กว่า 1700 กิโลเมตร จากการชาร์จ 1 ครั้ง

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์