คาราท ยกระดับความแม่นยำการวางแผนการสื่อสารสู่ผู้บริโภคยุคดิจิทัล

คาราท ยกระดับความแม่นยำการวางแผนการสื่อสารสู่ผู้บริโภคยุคดิจิทัล

คาราท ยกระดับความแม่นยำการวางแผนการสื่อสารสู่ผู้บริโภคยุคดิจิทัล

     ข้อมูล หรือดาต้า เป็นอาวุธที่สำคัญมากในเศรษฐกิจโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างง่ายดายเพียงปลายนิ้วคลิก ข้อมูลเหล่านี้มีส่วนสำคัญตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคด้วยซ้ำไป ดังนั้น นักสื่อสารการตลาดจึงต้องให้ความสำคัญต่อการทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคตลอดวงจรการตัดสินใจซื้อ เพื่อให้มั่นใจว่าแบรนด์ของตนได้เข้าไปอยู่ในความรู้สึกนึกคิด และในใจของผู้บริโภคในทุกๆ ขณะอย่างมีความหมายและนัย คาราท ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ เดนท์สุ อีจิส เน็ตเวิร์ค กลุ่มบริษัทที่ให้บริการด้านสื่อสารการตลาดครบวงจรชั้นนำของโลก ซึ่งมีบริการวางแผนและซื้อสื่อโฆษณาที่ได้รับการจัดอันดับ “คุณภาพสูงที่สุด” โดย เร็คม่า มาโดยตลอดหลายปีตืดต่อกัน (RECMA = REsearch Company Evaluating the Media Agency) ซึ่งจากการให้สัมภาษณ์เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้บริหารระดับสูงของ คาราท ได้เปิดเผยถึงความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดและทันสมัยที่สุด ในการวางกลยุทธ์การสื่อสารระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในข้อมูลที่รอบด้านและครบวงจร

     นายปริทัศ มุ่งประสิทธิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คาราท (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ขณะที่วงการมีเดียยังคงยึดถือกับข้อมูลกลางที่เอเจนซีทุกแห่งใช้ร่วมกัน คาราท ได้ก้าวล้ำไปอีกขั้นโดยพัฒนาศักยภาพด้านข้อมูลหรือดาต้าด้วยตนเอง จนทำให้คาราทมีชุดเครื่องมือใหม่ๆ ที่นำมาใช้งานได้เหนือกว่าเครื่องมือที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในปัจจุบันนี้”

    เครื่องมือพื้นฐานที่เป็นตัวจักรขับเคลื่อนสำคัญในชุดเครื่องมือใหม่นี้ คือ Consumer Connection System (CCS) หรือ ซีซีเอส (ระบบเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้บริโภค) ซีซีเอส ถือเป็นเสมือนแหล่งรวมของข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีข้อมูลครอบคลุม ด้านสื่อ ข้อมูลด้านการตลาด และข้อมูลพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคในหลากหลายกลุ่ม ซึ่งได้จากการศึกษาวิจัยผู้บริโภคเชิงปริมาณขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมประชากรจำนวนกว่า 3 แสนคนในกว่า 60 ประเทศ ซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงผู้บริโภค 3 พันคนในประเทศไทยด้วย คาราทใช้ข้อมูลจาก CCS ผนวกกับเครื่องมืออันล้ำหน้ากว่าใครในอุตสาหกรรมสื่อปัจจุบัน คือ CCS PLANNER ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการจัดสรรงบประมาณสื่ออย่างเหมาะสมและคุ้มค่าการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นสื่อแบบดั้งเดิม (Traditional) หรือสื่อดิจิทัล (Online) โดยสามารถประมวลผลให้เห็นภาพการทับซ้อนของช่องทางการรับสื่อ เพื่อวัดผลการเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายร่วมเป็นภาพเดียวกัน (Combined Reach) ทำให้การวางแผนมีประสิทธิภาพและให้ผลตอบแทนต่อการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น

     นอกจากนี้ คาราทยังได้ลงทุนเพิ่มเติมใน CCS Journey เครื่องมือตัวล่าสุดที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการสื่อสารถึงผู้บริโภคได้ตลอดเส้นทางของการตัดสินใจซื้อ โดย Brand Strategist ของเราทุกคนได้รับการอบรมให้มีความชำนาญในการใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ช่องทางในการเข้าถึงผู้บริโภคอย่างไรจึงจะให้ได้ผลดีที่สุด ผ่านการสื่อสารแบบบูรณาการ (Integrated Communication)

 
     CCS Journey เป็นเครื่องมือที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างคาราทกับ Point Logic ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นผู้นำในการคิดค้นและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาด (Marketing Decision-Supporting System) ที่จะช่วยให้การวางแผนสื่อมีความแม่นยำยิ่งขึ้น และได้ผลตอบแทนจากการลงทุนดียิ่งขึ้น ผ่านความเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภค ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค และสิ่งที่จะช่วยกระตุ้นการตัดสินใจ ในแต่ละขั้นตอนของวงจรการตัดสินใจซื้อสินค้า (Purchase Decision Journey) ซึ่งข้อมูลอันทรงคุณค่าเหล่านี้ จะช่วยให้เราสามารถเลือกและจัดลำดับความสำคัญของช่องทางสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคดิอย่างแม่นยำ ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งการทำวิจัย CCS Journey นี้ ทำกับผู้บริโภคจำนวน 2,500 รายในประเทศไทย เครื่องมือดังกล่าวจับจุดในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆกว่า 20 กลุ่มผลิตภัณฑ์ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้ออกมาเป็น Infographic ที่ดูเข้าใจง่าย เพื่อช่วยในกระบวนการวางแผนอย่างแม่นยำ

     คำกล่าวที่ว่า “Data is the new currency in a consumer-centric marketplace” หรือ “ข้อมูล คือสินทรัพย์ใหม่ที่สำคัญ ในตลาดการแข่งขันที่ยกเอาผู้บริโภคเป็นจุดศูนย์กลาง” นั้น นับว่าเป็นคำกล่าวที่ไม่เกินเลยสำหรับสภาวการณ์ ที่เราประสบในปัจจุบัน คาราท จึงทุ่มเทที่จะเป็นผู้ก้าวนำอุตสาหกรรมสื่อ ด้วยการพัฒนาเครื่องมือที่ทันสมัย สร้างข้อได้เปรียบให้กับลูกค้าของเราจากคลังข้อมูลอันมีค่าดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้ทีมงานของเราได้นำเสนอแนวทางการตัดสินใจ และบริการที่เหมาะสมที่สุดแก่ธุรกิจของลูกค้า และในปีนี้ คาราท เตรียมเปิดตัวสินค้าและบริการอันทันสมัยอีกหลายรายการ เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราพลิกโฉม และพร้อมเป็น ผู้ชนะ (Transform and Win) ในยุคสมัยที่เราก้าวสู่ “เศรษฐกิจแบบดิจิตัล” เต็มตัว (Digital Economy)[Advertorial]

iPhone 7s อาจหนากว่า iPhone 7 เล็กน้อยจากการเปลี่ยนวัสดุมาใช้กระจกแทน

iPhone 7s อาจหนากว่า iPhone 7 เล็กน้อยจากการเปลี่ยนวัสดุมาใช้กระจกแทน

ส่งอีโมจิ หน้ายิ้ม ในที่ทำงาน อาจทำให้เราถูกมองว่าเป็นคนโง่

ส่งอีโมจิ หน้ายิ้ม ในที่ทำงาน อาจทำให้เราถูกมองว่าเป็นคนโง่

Apple Watch รุ่นใหม่พร้อม LTE อาจเปลี่ยนแปลงจากเดิมไม่มาก

Apple Watch รุ่นใหม่พร้อม LTE อาจเปลี่ยนแปลงจากเดิมไม่มาก

Google Pixel 2 ได้รับรอง FCC มาพร้อม Android 801 ฟีเจอร์ Active Edge และ Snapdragon 835

Google Pixel 2 ได้รับรอง FCC มาพร้อม Android 801 ฟีเจอร์ Active Edge และ Snapdragon 835

Android ครองตลาดสมาร์ทโฟน 877 ในไตรมาสที่ 2

Android ครองตลาดสมาร์ทโฟน 877 ในไตรมาสที่ 2

เปรียบเทียบ Samsung Galaxy Note 8 VS Samsung Galaxy S8+ VS iPhone 7 Plus

เปรียบเทียบ Samsung Galaxy Note 8 VS Samsung Galaxy S8+ VS iPhone 7 Plus

Nokia เผยนวัตกรรมใหม่ ยกระดับความปลอดภัยโครงข่ายที่จำเป็นสำหรับยุค Cloud และ IoT

Nokia เผยนวัตกรรมใหม่ ยกระดับความปลอดภัยโครงข่ายที่จำเป็นสำหรับยุค Cloud และ IoT

พริบตาเดียว สื่อกิมจิคาด iPhone 8 มาพร้อมสแกนใบหน้า 3 มิติความเร็วระดับ หนึ่งในล้านวินาที

พริบตาเดียว สื่อกิมจิคาด iPhone 8 มาพร้อมสแกนใบหน้า 3 มิติความเร็วระดับ หนึ่งในล้านวินาที

ลัมโบร์กีนี Lamborghini เปิดตัว Alpha-One สมาร์ทโฟนสุดหรู ราคาแพงไม่แพ้รถยนต์

ลัมโบร์กีนี Lamborghini เปิดตัว Alpha-One สมาร์ทโฟนสุดหรู ราคาแพงไม่แพ้รถยนต์

Photomath แอปแก้โจทย์คณิตที่ที่เด็กประถม

Photomath แอปแก้โจทย์คณิตที่ที่เด็กประถม

สื่อนอกแย้ม Samsung Galaxy S9 อาจมาพร้อมดีไซน์ถอดประกอบเองได้

สื่อนอกแย้ม Samsung Galaxy S9 อาจมาพร้อมดีไซน์ถอดประกอบเองได้

LG ปล่อยทีเซอร์บลัฟ Galaxy Note 8 แถมบอกใบ้ LG V30 มาพร้อมปากกาสไตลัส มีคลิป

LG ปล่อยทีเซอร์บลัฟ Galaxy Note 8 แถมบอกใบ้ LG V30 มาพร้อมปากกาสไตลัส มีคลิป

สัมผัสแรก Samsung Galaxy Note 8 สิ้นสุดการรอคอย 2 ปีกับมือถือมีปากกา

สัมผัสแรก Samsung Galaxy Note 8 สิ้นสุดการรอคอย 2 ปีกับมือถือมีปากกา

HTC เผยรายชื่อมือถือ 3 ที่จะได้อัปเดตเป็น Android Oreo แน่นอนแต่รอหน่อย

HTC เผยรายชื่อมือถือ 3 ที่จะได้อัปเดตเป็น Android Oreo แน่นอนแต่รอหน่อย

Samsung Galaxy Note 8 เผยโฉม อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้

Samsung Galaxy Note 8 เผยโฉม อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้

ไม่อัปไม่ให้บิน DJI เตรียมปล่อย Firmware ใหม่ให้กับ DJI Spark ก่อนจะอดบินตลอดกาล

ไม่อัปไม่ให้บิน DJI เตรียมปล่อย Firmware ใหม่ให้กับ DJI Spark ก่อนจะอดบินตลอดกาล

iPhone 8 อาจมากับระบบสแกนใบหน้า 3 มิติที่สแกนได้ในพริบตาเพียง "1 ในล้านวินาที" เท่านั้น

iPhone 8 อาจมากับระบบสแกนใบหน้า 3 มิติที่สแกนได้ในพริบตาเพียง "1 ในล้านวินาที" เท่านั้น

รู้ยัง # หรือ Hastag มีการใช้งานมาครบ 10 ปีแล้ว

รู้ยัง # หรือ Hastag มีการใช้งานมาครบ 10 ปีแล้ว

เปิดตัว Galaxy Note 8 หน้าจอไร้ขอบพร้อมกล้องคู่และ S Pen ที่ฉลาดกว่าเดิมมาก

เปิดตัว Galaxy Note 8 หน้าจอไร้ขอบพร้อมกล้องคู่และ S Pen ที่ฉลาดกว่าเดิมมาก

ทีเซอร์แรก Huawei Mate 10 เผยประสิทธิภาพกล้องใหม่ของ Leica

ทีเซอร์แรก Huawei Mate 10 เผยประสิทธิภาพกล้องใหม่ของ Leica

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์