งาน CAT Network Showcase 2017 Thailand 4.0 Lets Rock พร้อมก้าวสู่ไทยแลนด์ 40 อย่างเต็มรูปแบบ

งาน CAT Network Showcase 2017  Thailand 4.0 Lets Rock พร้อมก้าวสู่ไทยแลนด์ 40 อย่างเต็มรูปแบบ

งาน CAT Network Showcase 2017 Thailand 4.0 Lets Rock พร้อมก้าวสู่ไทยแลนด์ 40 อย่างเต็มรูปแบบ

แบไต๋

สนับสนุนเนื้อหา

 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ผู้นำการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศไทย จัดงานแสดงศักยภาพการให้บริการโทรคมนาคมครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี “CAT Network Showcase 2017” ภายใต้แนวความคิด Thailand 4.0 Let’s Rock โดยได้รับเกียรติจาก ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงาน  โดยมี พันเอก ผศ.ดร.สรรพชัย หุวะนันทน์  กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 1,200 คน จากกว่า 500 องค์กร

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวภายในงานว่า “ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยี เพื่อใช้เศรษฐกิจดิจิทัล พัฒนาประเทศให้เข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0  ไปด้วยกัน โดยใช้ SIGMA ในการขับเคลื่อน นั่นคือ Security Service ระบบรักษาความปลอดภัยในโลกอินเทอร์เนตที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้ธุรกิจ , Infrastructure โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมที่สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างทั่วถึง, Government รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ , Man Power กำลังคนที่จะร่วมขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีและ Application ที่จะเป็นสื่อกลางในการเปิดโลกธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ  ทั้งนี้ CAT ได้มีบทบาทและส่วนร่วมอย่างมากในการขับเคลื่อนประเทศไทยครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Hard Infrastructure) ซึ่งจะทำให้รัฐบาลสามารถติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศตามโครงการเน็ตประชารัฐ  อีกทั้ง CAT จะมีการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงซึ่งได้เพิ่มความจุรองรับการใช้งานทั้งภายในและระหว่างประเทศ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ 5,000 ล้านบาท สำหรับการวางระบบเชื่อมโยงครอบคลุมในประเทศ  การเชื่อมต่อโดยตรงกับประเทศเพื่อนบ้าน และเส้นทางใหม่ที่จะเชื่อมโยงกับ One Belt One Road”

ด้าน พันเอก ผศ.ดร.สรรพชัย หุวะนันทน์  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “จากปริมาณแบนด์วิดท์รวมสำหรับการสื่อสารข้อมูลระหว่างประเทศของไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 65% ซึ่งมีปัจจัยสำคัญมาจากความต้องการใช้งานแบนด์วิดท์ที่มากขึ้น ทำให้ CAT ได้เร่งพัฒนา New S-Curve สำหรับธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ทั้งในด้านเทคโนโลยีการ Connectivity และ IoT Platform  แพลตฟอร์มการเชื่อมโยงอุปกรณ์เครือข่ายในยุคดิจิทัล พร้อมกันนี้ CAT ได้ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล บนพื้นที่ขนาด 700 ไร่ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภายใต้ชื่อโครงการดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์ ซึ่งจะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่จะเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลของภูมิภาค ที่มุ่งเน้นให้เกิดการลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจดิจิทัลและสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล โดยจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วนหลักๆคือ ศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัล ศูนย์การวิจัยดิจิทัล และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ”

การจัดงาน CAT Network Showcase 2017 ในครั้งนี้นับเป็นปี ที่ 8 โดย CAT ได้รวบรวมสุดยอดผู้เชี่ยวชาญจากวงการไอทีมากมาย อาทิ ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ CAT,ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) , คุณศิวัตร เชาวรียวงษ์  อุปนายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล ,คุณไมเคิล จิตติวาณิชย์ จาก Google Thailand หมุนเวียนกันมาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ อาทิ Blockchain , VR & AR for Business และในส่วนของการจัดแสดงนวัตกรรมดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน ตลอดจน พันธมิตรในวงการไอทีชื่อดังทั้งในและต่างประเทศ อาทิ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ,สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ETDA) , Tree Pay, PCCW Global ,Cisco , Huawei SAP/Oasis ต่างมาร่วมนำเสนอนวัตกรรมดิจิทัลอย่างคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็น หุ่นยนต์เทคโนโลยี AI ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจกับโปรแกรมการโต้ตอบอัจฉริยะ ,เทคโนโลยี 3D Printing ซึ่งได้สาธิตการขึ้นรูปเครื่องดนตรีที่สามารถใช้เล่นได้จริง และทดลองเทคโนโลยี VR สำหรับธุรกิจ รวมทั้งโซลูชั่น Golf Simulator ที่ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองออกรอบเสมือนจริง พร้อม Application นวัตกรรมด้านการเงินและภาษี อาทิ การสาธิตการใช้ Application e-tax Invoice ที่จะทำให้ไลฟ์สไตล์สะดวกสบายยิ่งขึ้น รวมไปถึงหนุ่ย พงศ์สุข ก็ได้อาสามามอบความรู้สาระ และความสนุกสนานให้ปิดท้ายงาน CAT Network Showcase 2017 : Thailand 4.0 Let’s Rock” ในครั้งนี้อีกด้วย

“ CAT ได้รวมเอาโซลูชั่นด้านไอทีที่มีการพัฒนาบริการบน Infrastructure ประเภทต่างๆ จากหลากหลายบริการ ไม่ว่าจะเป็น CATdatacom ที่นำเสนอระบบโครงข่ายทั้งในและระหว่างประเทศ, CAT Managed  VPN การออกแบบระบบเครือข่ายองค์กรผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงให้กับธุรกิจ , igetPOS by CAT ระบบบริหารจัดการดูแลร้านค้า ,บริการ IRIS Start up และ CAT data center ที่ตอบสนองความต้องการในธุรกิจทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม กับการทำงานบนระบบและซอฟท์แวร์ผ่านคลาวด์ได้อย่างปลอดภัย, CAT Cyfence ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่จะปกป้องการบุกรุกระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ Real-time ตลอด 24 ชั่วโมง โซลูชั่นต่างๆ เหล่านี้ จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุกธุรกิจ บนโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมที่ดีที่สุดจาก CAT เพื่อนำพาประเทศไทยก้าวสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ”  พันเอก ผศ.ดร.สรรพชัย หุวะนันทน์  กล่าว

พ.อ.ผศ.ดร.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)

Advertisement Replay Ad
Google Calendar ปรับปรุงหน้าตาใหม่เข้าสู่ยุคที่เรียบง่ายมากขึ้น บนเว็บไซต์

Google Calendar ปรับปรุงหน้าตาใหม่เข้าสู่ยุคที่เรียบง่ายมากขึ้น บนเว็บไซต์

ทดสอบแบตเตอรี่ระหว่าง iOS 11.0.3 กับ iOS 11.0.2 เวอร์ชันไหนแบตใช้ได้นานกว่ากัน (มีคลิป)

ทดสอบแบตเตอรี่ระหว่าง iOS 11.0.3 กับ iOS 11.0.2 เวอร์ชันไหนแบตใช้ได้นานกว่ากัน (มีคลิป)

ชมภาพ Render ของ Nokia 9 Concept มือถือรุ่นใหม่ของโนเกียอาจจะเปิดตัวในปีหน้า

ชมภาพ Render ของ Nokia 9 Concept มือถือรุ่นใหม่ของโนเกียอาจจะเปิดตัวในปีหน้า

มาช้าดีกว่าไม่มี Samsung เตรียมใส่ฟีเจอร์ Portrait Mode ให้กับ Galaxy S8 เร็ว ๆ นี้

มาช้าดีกว่าไม่มี Samsung เตรียมใส่ฟีเจอร์ Portrait Mode ให้กับ Galaxy S8 เร็ว ๆ นี้

เปิดตัว Surface Book 2 แล็ปท็อปสุดพรีเมียมที่แรงขึ้น หน้าจอที่ใหญ่ขึ้น ใช้งานได้ยาวนาน 17 ชั่วโมง

เปิดตัว Surface Book 2 แล็ปท็อปสุดพรีเมียมที่แรงขึ้น หน้าจอที่ใหญ่ขึ้น ใช้งานได้ยาวนาน 17 ชั่วโมง

เปิดตัว Harman Kardon Onxy Studio 4 ในประเทศไทย ลำโพงเสียงดีเต็มสูบ ราคาไม่เกิน 9 พัน

เปิดตัว Harman Kardon Onxy Studio 4 ในประเทศไทย ลำโพงเสียงดีเต็มสูบ ราคาไม่เกิน 9 พัน

“มา – ไม่มา” จับตา “Mark Zuckerberg” เยือนไทยจริงหรือ?

“มา – ไม่มา” จับตา “Mark Zuckerberg” เยือนไทยจริงหรือ?

ZTE เปิดตัว AXON M มือถือที่หน้าจอสัมผัสทั้ง 2 ฝั่งและพับได้ เครื่องแรกของโลก

ZTE เปิดตัว AXON M มือถือที่หน้าจอสัมผัสทั้ง 2 ฝั่งและพับได้ เครื่องแรกของโลก

Microsoft เปิดตัว Surfacebook 2 ต่อยอดจากรุ่นเดิม ทั้งแรงและประหยัดไฟกว่าเดิม

Microsoft เปิดตัว Surfacebook 2 ต่อยอดจากรุ่นเดิม ทั้งแรงและประหยัดไฟกว่าเดิม

เปิดตัวกล้อง Compact รุ่นล่าสุด Canon G1 X Mark III เทียบชั้นกล้อง DSLR ได้เลย

เปิดตัวกล้อง Compact รุ่นล่าสุด Canon G1 X Mark III เทียบชั้นกล้อง DSLR ได้เลย

เทียบสเปก Huawei Mate 10 Pro vs Samsung Galaxy S8+ vs iPhone 8 Plus มือถือเรือธงรุ่นยอดนิยม

เทียบสเปก Huawei Mate 10 Pro vs Samsung Galaxy S8+ vs iPhone 8 Plus มือถือเรือธงรุ่นยอดนิยม

โบรกเกอร์ดังเผยสาเหตุว่าทำไม iPhone 7 ถึงมียอดขายเหนือกว่า iPhone 8

โบรกเกอร์ดังเผยสาเหตุว่าทำไม iPhone 7 ถึงมียอดขายเหนือกว่า iPhone 8

Omron ใช้เซ็นเซอร์ปรับอากาศให้เหมาะกับจำนวนคน

Omron ใช้เซ็นเซอร์ปรับอากาศให้เหมาะกับจำนวนคน

ส่องโปรโมชั่น iPhone 6 จากผู้ให้บริการ ลดราคาสุด ๆ เริ่มต้นแค่ 3,500 บาท

ส่องโปรโมชั่น iPhone 6 จากผู้ให้บริการ ลดราคาสุด ๆ เริ่มต้นแค่ 3,500 บาท

เทรนด์กำลังมา Samsung Galaxy S9 จะใช้ระบบสแกนใบหน้า 3D ตาม iPhone X

เทรนด์กำลังมา Samsung Galaxy S9 จะใช้ระบบสแกนใบหน้า 3D ตาม iPhone X

อนุมัติทางการแล้ว กกท. อนุมัติ E-sport ให้เป็นกีฬาอย่างเป็นทางการ สามารถจัดตั้งสมาคมได้

อนุมัติทางการแล้ว กกท. อนุมัติ E-sport ให้เป็นกีฬาอย่างเป็นทางการ สามารถจัดตั้งสมาคมได้

Apple ส่ง iOS 11.1 Public Beta 3 แก้ไขสำหรับระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่นใหม่ให้น่าใช้มากขึ้น

Apple ส่ง iOS 11.1 Public Beta 3 แก้ไขสำหรับระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่นใหม่ให้น่าใช้มากขึ้น

ดูไบสร้างอุโมงค์สแกนใบหน้าในสนามบิน

ดูไบสร้างอุโมงค์สแกนใบหน้าในสนามบิน

ข่าวดี Huawei Mate 9 และ P10 จะได้ใช้ Android 8.0 ครอบด้วย EMUI 8.0 รุ่นใหม่

ข่าวดี Huawei Mate 9 และ P10 จะได้ใช้ Android 8.0 ครอบด้วย EMUI 8.0 รุ่นใหม่

Facebook เริ่มทดสอบฟีเจอร์ทำ Resume ที่มีลักษณะคล้ายกับบน LinkedIn มาแสดงผล

Facebook เริ่มทดสอบฟีเจอร์ทำ Resume ที่มีลักษณะคล้ายกับบน LinkedIn มาแสดงผล

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์