เนื้อหาทั้งหมด

เชื่อไวร์เลสกระตุ้นแรงซื้อโน้ตบุ๊ก : นักวิจัยระบุปัจจัยหลักตอบสนองวิถีชีวิตยุคใหม่ได้ครบวงจร

เชื่อไวร์เลสกระตุ้นแรงซื้อโน้ตบุ๊ก : นักวิจัยระบุปัจจัยหลักตอบสนองวิถีชีวิตยุคใหม่ได้ครบวงจร

จากการขยายตัวของเครือข่ายไร้สายภายในบ้านและจุดเชื่อมต่อเครือข่ายในที่สาธารณะ หรือฮอตสปอต ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น รวมทั้งการพัฒนารูปแบบของโน้ตบุ๊กเอง อาจส่งผลให้ตลาดโน้ตบุ๊กปีนี้บูมขึ้นกว่าเก่า และคาดว่าใน 3 ปีข้างหน้าอาจถึงขั้นแซงหน้าตลาดคอมพิวเตอร์พีซีอย่างแน่นอน