มือถือ โทรศัพท์มือถือ พีดีเอ กล้อง กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค เครื่องเล่นเพลง MP3 Player เทคโนโลยี ไอที ราคามือถือ รีวิว ทิปและเทคนิค
 
 
  ค้นหาเรื่องไฮเทค  
หน้าแรก > คอมพิวเตอร์ > ข่าวสาร
ข่าวสาร
สำนักงานวิจัยฯเปิดให้บริการดาวน์โหลดงานวิจัยผ่านเน็ต
น.ส.เพชรา สังขะวร เจ้าหน้าที่วิเทศน์สัมพันธ์ 8 ว.สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่าวว่า สำนักงานฯได้เปิดบริการดาวน์โหลดงานวิจัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยจัดทำระบบค้นหาอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลการวิจัยจากทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็ว โดยงานวิจัยที่เปิดให้บริการค้นหาทางอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย ข้อมูลงานวิจัยที่วช.ให้ทุนนักวิจัยไปค้นคว้าและวช.ได้นำมาสังเคราะห์เป็นข้อสนเทศด้านการวิจัยแล้ว

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลงานวิจัยที่รวบรวมจากหน่วยงานอื่นๆทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามมติครม.ที่กำหนดให้ ทุกหน่วยงานต้องส่งงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ทุกชิ้นมาให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเป็นผู้รวบรวม ซึ่งทางสำนักงานฯได้จัดทำเป็น “ห้องสมุดการวิจัย” ขึ้นเพื่อเปิดให้ประชาชนค้นหาทางอินเทอร์เน็ตได้เช่นเดียวกัน

สำหรับวิธีการค้นหางานวิจัยนั้น สามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ www.nrct.net และสามารถพิมพ์ชื่องานวิจัยที่ต้องการในช่อง “Search Box” หรือ คลิกที่หัวข้อ “ค้นหา” ที่เมนูด้านบนของเว็บไซต์ ทั้งนี้ในปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีฐานข้อมูลงานวิจัยอยู่ทั้งสิ้น 600,000 ระเบียน ซึ่งทางสำนักงานฯได้นำมาเผยแพร่บนเว็บไซต์เพียงบางส่วนเท่านั้น นอกจากนี้ในเว็บไซต์ยังได้เชื่อมโยงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย รวมถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว  ครั้ง
 

helper end