โปรดฟังอีกครั้ง...ทำไมยังไม่คืน "กสท." ยืมมือ "ไอซีที" ยื้อคลื่น-โยกลูกค้า

โปรดฟังอีกครั้ง...ทำไมยังไม่คืน "กสท." ยืมมือ "ไอซีที" ยื้อคลื่น-โยกลูกค้า

โปรดฟังอีกครั้ง...ทำไมยังไม่คืน "กสท." ยืมมือ "ไอซีที" ยื้อคลื่น-โยกลูกค้า

ประชาชาติธุรกิจ

สนับสนุนเนื้อหา

โปรดฟังอีกครั้ง...ทำไมยังไม่คืน "" ยืมมือ "ไอซีที" ยื้อคลื่น-โยกลูกค้า

จะยื้อกันไปได้สักแค่ไหนก็ต้องรอดู แต่หากดูจากเงื่อนเวลาที่มีโดยยึดจากระยะเวลาสิ้นสุดสัมปทานเดือน ก.ย.ที่จะถึงนี้ นับนิ้วไปก็เหลืออีกเพียงไม่กี่เดือน แต่ถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไรกับฐานลูกค้า

"ทรู มูฟ" และ "ดีพีซี" ซึ่งในฐานะผู้กำกับดูแลอุตสาหกรรมโทรคมนาคม "กสทช." ยืนยันชัดเจนว่า บมจ.กสท โทรคมนาคม ต้องส่งคืนคลื่น 1800 MHz ที่ให้สิทธิทั้งสองบริษัทดำเนินการเมื่ออายุสัมปทานสิ้นสุดลง เพื่อนำคลื่นดังกล่าวมาประมูลใหม่

เป็นธรรมดาที่ "กสท." จะมีความเห็นตรงกันข้าม

โดย "กิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ" กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กสท โทรคมนาคม ย้ำว่า ในการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2556 ที่ผ่านมา ได้มีการหารือเรื่องคลื่น 1800 MHz เพื่อหาทางออกในการบริหารคลื่นดังกล่าว ได้คำตอบตรงกันคือจะยังไม่คืนคลื่นภายในปีนี้แน่นอน เพราะติดปัญหาเรื่องการโอนย้ายลูกค้า ถ้าต้องคืนคลื่นในเวลาที่กำหนดจะดำเนินการไม่ทันอย่างแน่นอน ดังนั้นบริษัทจึงยืนยันข้อเสนอเดิมที่เคยยื่นให้ กทค. (กรรมการกิจการโทรคมนาคม) ของ กสทช.ไปแล้ว คือคลื่นของทรูมูฟ มีผู้ใช้บริการมากกว่า 18 ล้านเลขหมาย จึงต้องขอใช้คลื่นไปถึงปี 2568 เพื่อหาวิธีจัดการกับลูกค้าจำนวนมาก ส่วนของดีพีซีมีลูกค้าเพียง 8 หมื่นราย จึงขอใช้คลื่นต่อไปอีก 3 ปี หรือคืนในปี 2559

เช่นกันกับคลื่นความ ถี่ที่ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) ใช้อยู่ในขณะนี้ มีแถบความถี่จำนวน 25 MHz ถ้าให้คืนตามกำหนดก็คงเป็นไปไม่ได้เช่นกัน เพราะต้องใช้เวลาจัดการเหมือนรายอื่น ๆ ดังนั้นจึงขอยืดเวลาใช้คลื่นต่อไปจนถึงปี 2568

"ไม่ว่าอย่างไร เราต้องพยายามอธิบายให้ กทค.เข้าใจมากที่สุด ว่าจำเป็นจริง ๆ ที่จะไม่คืนคลื่นตอนนี้ แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่คืน แต่ขอยืดเวลาออกไปก่อนจนถึงช่วงที่เราคิดว่าน่าจะพร้อมที่สุดในการคืนคลื่น โดยบอร์ดบริหารของบริษัทรับรู้ และเห็นชอบให้เราดำเนินการ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าไว้จึงต้องทำแบบนี้"

"กิตติศักดิ์" ย้ำว่า แม้จะมีผู้ใช้บริการบางส่วนย้ายไปใช้บริการ 3G ของผู้ให้บริการรายใหม่ แต่จะยังมีผู้ใช้บริการ 2G อีกจำนวนมากที่ยังต้องการใช้บริการ 2G ต่อไป ณ วันสิ้นสุดสัมปทานด้วยสาเหตุ

ต่าง ๆ เช่น ไม่เห็นความจำเป็นของ 3G หรือไม่มั่นใจในความครอบคลุมของคุณภาพโครงข่ายใหม่ เป็นต้น อีกทั้งลูกค้ากลุ่มนี้ส่วนใหญ่เน้นการโทร.เป็นหลัก หากไม่สามารถใช้บริการ 2G ต่อไปจะได้รับผลกระทบมาก หาก กสทช.ให้คืนคลื่นก็เท่ากับตัดทางเลือกผู้ให้บริการที่ต้องการใช้ 2G ต่อไป

"น.ท.สม พงษ์ โพธิ์เกษม" หนึ่งในคณะกรรมการบริหาร บมจ.กสท โทรคมนาคม เสริมด้วยว่า คลื่น 1800 MHz สามารถต่อยอดไปยังเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอนาคต เช่น 4G เทคโนโลยี LTE ได้ ขณะที่จะมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่รองรับเทคโนโลยีดังกล่าวมากขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน ทำให้ช่วงคลื่นนี้เป็นที่ต้องการของทุกฝ่าย

"การที่ กทค.จะเรียกคืนคลื่นที่หมดสัมปทานเพื่อนำไปจัดสรรใหม่ก็เป็นเรื่องดี แต่ควรเก็บส่วนหนึ่งไว้ให้ภาครัฐใช้ด้วย เพราะคลื่นเป็นสมบัติของชาติ ถ้าให้เอกชนบริหารทั้งหมด เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันถามว่าจะนำคลื่นจากไหนมาแจ้ง ประชาชน ผมเข้าใจว่ามันจำเป็นที่ต้องเอาคลื่นไปจัดสรรใหม่ แต่ถ้าไม่เหลือให้รัฐเป็นผู้เกี่ยวข้องกับคลื่นนี้เลยก็คงไม่ถูกนัก เพราะไม่ว่าอย่างไร

ถ้ารัฐเป็นผู้บริหาร ประโยชน์ต่าง ๆ ก็ต้องตกอยู่ที่ประชาชนอยู่แล้ว ไม่ใช่ว่าคลื่นนี้จะนำไปต่อยอดเทคโนโลยีได้ไกล และให้เอกชนรับผิดชอบอย่างเดียว"

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บมจ.กสท โทรคมนาคม ได้ส่งหนังสือถึงกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) โดยนำเสนอแผนการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่ได้มาจากสัญญาสัมปทาน และแนวทางการขอปรับปรุงการใช้งานคลื่นความถี่ต่อคณะรัฐมนตรีด้วย

โดย การบริหารจัดการสินทรัพย์จากสัมปทานจะนำมาให้บริการต่อเพื่อรองรับผู้ใช้ บริการเดิม และการให้บริการในลักษณะผู้ให้บริการโครงข่าย (Network Operator) เพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับรายย่อยที่ไม่มีโครงข่ายของตนเองในรูปแบบ Mobile Virtual Network Operator หรือ MVNO

นอกจากนี้ยังจะมีแผน ขยายพื้นที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศด้วย เทคโนโลยี LTE (Long Term Evolution) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 4 โดยลงทุนต่อยอดจากทรัพย์สินโครงข่ายโทรคมนาคมที่มีอยู่เดิม และได้รับโอนตามสัมปทานทำให้ กสทฯ สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในราคาที่ประชาชนส่วนใหญ่เข้าถึงได้ ด้วย

บอร์ดคนเดิมอธิบายว่า การส่งจดหมายไปยังกระทรวงไอซีที ก็เพื่อให้ช่วยเจรจากับ กทค.ด้วยอีกแรง จะได้เข้าใจเหตุผลมากขึ้นว่าทำไมยังไม่ต้องการคืนคลื่น

"ผมจะพยายาม ดึงเรื่องให้เป็นระดับชาติ เพราะ กสทฯเองมีกำลังไม่พอในการเข้าไปเจรจากับ กทค. ดังนั้นกระทรวงไอซีทีก็น่าจะเป็นผู้ช่วยที่ดี ทำให้เราได้ใช้คลื่นต่อไปก่อน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าไว้ได้มากที่สุด"

อย่างไรก็ตามหากไม่ สามารถยื้อใช้คลื่นได้ กสทฯได้เตรียมทางออกเบื้องต้นเอาไว้บ้างแล้ว คือในระยะสั้นจะพยายามโอนลูกค้ากว่า 18 ล้านเลขหมาย มายังบริการภายใต้แบรนด์ "My" ที่บริษัทให้บริการอยู่บนคลื่น 850 MHz เพื่อไม่ให้เกิดอาการซิมดับหรือใช้งานไม่ได้ เพราะในสัญญาสัมปทานระบุว่า ลูกค้าทั้งหมดเป็นสมบัติของเจ้าของสัมปทาน ส่วนในระยะยาวนั้นเมื่อคลื่นดังกล่าวมีการนำไปจัดสรรด้วยการประมูล ซึ่งคาดว่าจะได้เห็นภายในปี 2557 กสทฯก็จะเป็นหนึ่งในผู้เข้าประมูล เพื่อนำคลื่นดังกล่าวกลับมาเป็นสมบัติของรัฐอีกครั้ง

เมื่ออีกฝ่าย บอกว่า ขอยังไม่คืน (ตอนนี้) แต่อีกฝั่งบอกต้องคืน แม้ "กทค." จะเริ่มเสียงอ่อนอาจยืดเวลาให้อีกปีก็ยังน่าจับตาว่า สุดท้ายแล้วเรื่องนี้จะได้ข้อสรุปที่สมประโยชน์ทุกฝ่ายอย่างไร และน่าสนใจว่า ลูกค้า 17-18 ล้านราย ภายใต้ "ทรูมูฟ" และ "ดีพีซี" ถึงที่สุดแล้วจะไปอยู่ที่ไหน

Advertisement Replay Ad
สิ้นสุดการรอคอย Apple ประกาศวันจำหน่าย iMac Pro เจอกัน 14 ธันวาคมนี้

สิ้นสุดการรอคอย Apple ประกาศวันจำหน่าย iMac Pro เจอกัน 14 ธันวาคมนี้

เผยรายชื่อ Android Wear รุ่นที่จะได้ไปต่อใน Android Oreo แน่นอน

เผยรายชื่อ Android Wear รุ่นที่จะได้ไปต่อใน Android Oreo แน่นอน

Vivo เปิดตัว Y65 มือถือรุ่นเล็กแสนบางแต่สเปคจัดว่าดี

Vivo เปิดตัว Y65 มือถือรุ่นเล็กแสนบางแต่สเปคจัดว่าดี

เผยภาพ Render ของ Samsung Galaxy S9 และ S9+ จากฟีเจอร์ที่หลุดมาก่อนหน้านี้

เผยภาพ Render ของ Samsung Galaxy S9 และ S9+ จากฟีเจอร์ที่หลุดมาก่อนหน้านี้

รู้หรือไม่? สมาร์ทโฟนอะไรที่ติดเทรนด์ฮิตจนขึ้นเสิร์ชอันดับ 1 กว่า 7 สัปดาห์ซ้อน!

รู้หรือไม่? สมาร์ทโฟนอะไรที่ติดเทรนด์ฮิตจนขึ้นเสิร์ชอันดับ 1 กว่า 7 สัปดาห์ซ้อน!

Instagram เปิดให้ติดตามเรื่องราวจาก Hashtag ได้แล้ววันนี้

Instagram เปิดให้ติดตามเรื่องราวจาก Hashtag ได้แล้ววันนี้

Line เพิ่มปุ่ม Unsent ลบข้อความที่ส่งผิดภายในเวลา 24 ชั่วโมง

Line เพิ่มปุ่ม Unsent ลบข้อความที่ส่งผิดภายในเวลา 24 ชั่วโมง

เมื่อนางฟ้าแห่งวงการบันเทิง "ญาญ่า อุรัสยา" จับงานโฆษณามือถือครั้งแรก

เมื่อนางฟ้าแห่งวงการบันเทิง "ญาญ่า อุรัสยา" จับงานโฆษณามือถือครั้งแรก

ผู้ใช้ iPhone 6S พบความลับ การเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ ช่วยทำให้ตัวเครื่องประมวลผลได้เร็วขึ้น

ผู้ใช้ iPhone 6S พบความลับ การเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ ช่วยทำให้ตัวเครื่องประมวลผลได้เร็วขึ้น

หลุดภาพเครื่องจริงของ Samsung Galaxy A8 (2018) จะมีกล้องหน้าคู่ครั้งแรกของซัมซุง

หลุดภาพเครื่องจริงของ Samsung Galaxy A8 (2018) จะมีกล้องหน้าคู่ครั้งแรกของซัมซุง

Phil Schiller พูดถึงระบบสแกนใบหน้าของมือถือค่ายอื่นว่า ยังห่วงอยู่ดี

Phil Schiller พูดถึงระบบสแกนใบหน้าของมือถือค่ายอื่นว่า ยังห่วงอยู่ดี

Google Maps ออกอัปเดทฟีเจอร์ใหม่แก้ปัญหา "หลับเลยป้าย"

Google Maps ออกอัปเดทฟีเจอร์ใหม่แก้ปัญหา "หลับเลยป้าย"

ลือ Samsung Galaxy S9 อาจจะได้อัปเกรดเพิ่มความละเอียดของระบบ Iris Scan ให้ดีขึ้น

ลือ Samsung Galaxy S9 อาจจะได้อัปเกรดเพิ่มความละเอียดของระบบ Iris Scan ให้ดีขึ้น

Sandisk iXpand Base อุปกรณ์เก็บความจำสำหรับ iPhone พร้อมชาร์จไฟได้ เปิดตัวแล้ว

Sandisk iXpand Base อุปกรณ์เก็บความจำสำหรับ iPhone พร้อมชาร์จไฟได้ เปิดตัวแล้ว

EGA เผยผลสำเร็จงาน “Digital Government Summit 2017” โชว์ความพร้อมปีแห่งข้อมูล 2018

EGA เผยผลสำเร็จงาน “Digital Government Summit 2017” โชว์ความพร้อมปีแห่งข้อมูล 2018

ลด 5 วันเท่านั้น iPhone 6 และ 8 ราคาพิเศษ ลดสูงสุด 10,000 บาท* วันนี้ – 12 ธ.ค. 60

ลด 5 วันเท่านั้น iPhone 6 และ 8 ราคาพิเศษ ลดสูงสุด 10,000 บาท* วันนี้ – 12 ธ.ค. 60

ชมภาพ iPhone Xc Concept บอดี้หลากสีสัน บนร่างของ iPhone X

ชมภาพ iPhone Xc Concept บอดี้หลากสีสัน บนร่างของ iPhone X

เผยรายชื่อสมาร์ทโฟน Samsung รุ่นใดบ้างจะได้อัปเกรด Android 8.0 Oreo

เผยรายชื่อสมาร์ทโฟน Samsung รุ่นใดบ้างจะได้อัปเกรด Android 8.0 Oreo

Tim Cook เผย  Apple ไม่ได้เลือกจีนเป็นฐานการผลิตเพราะ “ค่าจ้างต่ำ”

Tim Cook เผย Apple ไม่ได้เลือกจีนเป็นฐานการผลิตเพราะ “ค่าจ้างต่ำ”

iPhone ติดอันดับ 1 กล้องที่ใช้มากที่สุด ใน Flickr

iPhone ติดอันดับ 1 กล้องที่ใช้มากที่สุด ใน Flickr

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์