DEPAผลักดัน 4 มาตรการช่วยเอสเอ็มอี

DEPAผลักดัน 4 มาตรการช่วยเอสเอ็มอี

DEPAผลักดัน 4 มาตรการช่วยเอสเอ็มอี

     สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPAเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่เสริมสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดัน เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อนำไปสู่การผลักดันประเทศให้ก้าวสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างแท้จริง

     ภายใต้กลไกและความร่วมมือของทุกภาคส่วนนั้น แผนงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ คือ การส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดดิจิทัลสตาร์ทอัพ รวมถึงผลักดันให้สตาร์ทอัพเหล่านั้นเติบโต เบ่งบาน เป็นรากฐานที่สำคัญของเศรษฐกิจในยุคต่อไป

     สำนักงานส่งเสริมเศรษฐดิจดิจิทัล หรือ DEPA จึงนำร่องขับเคลื่อนดิจิทัลสตาร์ทอัพ และกลุ่มผู้ประกอบการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผ่าน 4 มาตรการส่งเสริมเผื่อผลักดันให้เกิดดิจิทัลสตาร์ทอัพตามเป้าหมายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

     มาตรการแรก การจดแจ้งลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา ดำเนินการสนับสนุนให้ Digital Start up และกลุ่มผู้ประกอบการนวัตกรรมและเทคโนโลยี จดแจ้งลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาและประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายของ DEPA ทราบ ผ่านการดำเนินการตามแผนงานต่างๆ ดังนี้
     -จัดสัมนา “พลิก Up ธุรกิจ ต่อติดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” โดยดำเนินการในกลุ่มเป้าหมาย 900 รายใน 7 จังหวัด
     -จัดศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างประเทศกับประเทศสมาชิกในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
     -เสนอแนะแนวทางการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา

     มาตรการที่ 2 การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยร่วมมือกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ที่มีการอนุมัติโครงการค้ำประกันผู้ประกอบการในวงเงิน 10,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือ Digital Startup และ กลุ่มผู้ประกอบการนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยเบื้องต้น บสย.แบ่งการค้ำประกันสินเชื่อออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
-กลุ่ม Digital Start up และบุคคลธรรมดาไม่เกิน 1 ล้านบาท และนิติบุคคลไม่เกิน 5 ล้านบาท
-กลุ่มนวัตกรรมและเทคโนโลยี บุคคลธรรมดาไม่เกิน 1 ล้านบาท และนิติบุคคลไม่เกิน 20 ล้านบาท

     เพื่อผลักดัน จูงใจ ให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 20 แห่ง ซึ่งเป็นพันธมิตรกับ DEPA โดยกลุ่มเป้าหมายที่มีความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการค้ำประกันจาก บสย. จะต้องผ่านการรับรองคุณสมบัติจากทาง DEPA

     มาตรการที่ 3 การส่งเสริมการลงทุน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI โดยเฉพาะประเภทกิจการที่เกี่ยวกับคลัสเตอร์ดิจิทัล ผ่านการดำเนินการใน 2 ด้าน ได้แก่
     -การฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน
     -จัดทำบทเรียน e-Learning ด้านการส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการ

     มาตรการที่ 4 การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและรับรองตัวตนให้กับผู้ประกอบการด้านซอฟแวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ ซึ่งมีผลอย่างมากต่อความน่าการขยายธุรกิจ ปัจจุบันมีการดำเนินการแล้วดังนี้
     -รับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการทั้งสิ้นจำนวน 70 ราย
     -อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาขึ้นทะเบียน 310 ราย

     มาตรการทั้ง 4 ของ DEPA จะช่วย เสริมสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดัน ให้ผู้ประกอบการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


[Advertorial]

Advertisement Replay Ad
นักวิเคราะห์คาด iPhone รุ่นใหม่หน้าจอ 6.1 นิ้วจะไม่ได้ใช้หน้าจอแบบ 3D Touch

นักวิเคราะห์คาด iPhone รุ่นใหม่หน้าจอ 6.1 นิ้วจะไม่ได้ใช้หน้าจอแบบ 3D Touch

Huawei จดเครื่องหมายทางการค้าชื่อ P11 ในหลายประเทศ

Huawei จดเครื่องหมายทางการค้าชื่อ P11 ในหลายประเทศ

หนุ่มจีนทดสอบแบตไอโฟนแท้ด้วยการกัด ผลคือระเบิดคาปากกลางร้านมือถือ

หนุ่มจีนทดสอบแบตไอโฟนแท้ด้วยการกัด ผลคือระเบิดคาปากกลางร้านมือถือ

นักวิเคราะห์เตือนราคา Bitcoin อาจดิ่งลงได้มากถึง 90% จากมูลค่าปัจจุบัน

นักวิเคราะห์เตือนราคา Bitcoin อาจดิ่งลงได้มากถึง 90% จากมูลค่าปัจจุบัน

Garmin เปิดตัว Approach X10 นาฬิกาสำหรับคนชอบกีฬา กอล์ฟ แต่งบไม่เยอะ

Garmin เปิดตัว Approach X10 นาฬิกาสำหรับคนชอบกีฬา กอล์ฟ แต่งบไม่เยอะ

ข่าวร้ายสำหรับคนอยากซื้อ Homepod คือตอนนี้รองรับได้แค่ภาษาอังกฤษเท่านั้น

ข่าวร้ายสำหรับคนอยากซื้อ Homepod คือตอนนี้รองรับได้แค่ภาษาอังกฤษเท่านั้น

Apple อาจจะเปิดตัว Macbook ขนาด 13 นิ้วรุ่นเริ่มต้น ทดแทน Macbook Air

Apple อาจจะเปิดตัว Macbook ขนาด 13 นิ้วรุ่นเริ่มต้น ทดแทน Macbook Air

iPhone X สรุปราคาและโปรโมชั่น จาก 3 ค่าย เริ่มต้นถูกสุดที่ 29,500 บาท

iPhone X สรุปราคาและโปรโมชั่น จาก 3 ค่าย เริ่มต้นถูกสุดที่ 29,500 บาท

สื่อดิจิทัล ต้องเปลี่ยนอย่างไรให้เวิร์ค

สื่อดิจิทัล ต้องเปลี่ยนอย่างไรให้เวิร์ค

Apple ปล่อย iOS 11.2.5 ให้อัปเดทแล้ว

Apple ปล่อย iOS 11.2.5 ให้อัปเดทแล้ว

ชมภาพ Render iPhone XI รุ่นปี 2019 คาดว่าจะมีกล้องที่เล็กลง พร้อมกับฟีเจอร์ที่น่าตื่นเต้น

ชมภาพ Render iPhone XI รุ่นปี 2019 คาดว่าจะมีกล้องที่เล็กลง พร้อมกับฟีเจอร์ที่น่าตื่นเต้น

เปิดตัว ไมโคร SD ความจุ 512GB วางขายกุมภาพันธ์ นี้

เปิดตัว ไมโคร SD ความจุ 512GB วางขายกุมภาพันธ์ นี้

ได้ฤกษ์สักที Apple ประกาศวางจำหน่าย HomePod วันที่ 9 กุมภาพันธ์นี้

ได้ฤกษ์สักที Apple ประกาศวางจำหน่าย HomePod วันที่ 9 กุมภาพันธ์นี้

Galaxy S9 จะเปิดตัว 25 ก.พ., จัดส่ง 16 มี.ค. นี้ : LG และ Huawei ยอมหลีกทาง

Galaxy S9 จะเปิดตัว 25 ก.พ., จัดส่ง 16 มี.ค. นี้ : LG และ Huawei ยอมหลีกทาง

[แบไต๋ทิป] วิธีสร้าง QR Code สำหรับสแกนเข้า Wi-Fi ด้วยมือถือ เหมาะสำหรับให้แขกใช้ง่ายๆ

[แบไต๋ทิป] วิธีสร้าง QR Code สำหรับสแกนเข้า Wi-Fi ด้วยมือถือ เหมาะสำหรับให้แขกใช้ง่ายๆ

Google ส่ง GBoard Go คีย์บอร์ดสำหรับ Android ที่มีพื้นที่จำกัด ให้ลองใช้กันบางกลุ่ม

Google ส่ง GBoard Go คีย์บอร์ดสำหรับ Android ที่มีพื้นที่จำกัด ให้ลองใช้กันบางกลุ่ม

เปิดตัว OPPO A83 ที่มาพร้อมกล้องหน้าเซลฟี่ A.I. Beauty แต่ราคาแค่ 7,990 บาท

เปิดตัว OPPO A83 ที่มาพร้อมกล้องหน้าเซลฟี่ A.I. Beauty แต่ราคาแค่ 7,990 บาท

มาแล้วพิมพ์เขียวของ Acer iconia One 8 รุ่นใหม่ ว่าที่ Tablet ราคาประหยัดหน้าจอใหญ่

มาแล้วพิมพ์เขียวของ Acer iconia One 8 รุ่นใหม่ ว่าที่ Tablet ราคาประหยัดหน้าจอใหญ่

DJI เตรียมเปิดตัว Mavic Air โดรนขนาดเล็กรุ่นใหม่ 23 มกราคม นี้

DJI เตรียมเปิดตัว Mavic Air โดรนขนาดเล็กรุ่นใหม่ 23 มกราคม นี้

Amazon ปรับโฉม Dash Button ให้สั่งพิซซ่า – เรียกแท็กซี่ได้แล้ว

Amazon ปรับโฉม Dash Button ให้สั่งพิซซ่า – เรียกแท็กซี่ได้แล้ว

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์