งาน CAT Network Showcase 2017 Thailand 4.0 Lets Rock พร้อมก้าวสู่ไทยแลนด์ 40 อย่างเต็มรูปแบบ

งาน CAT Network Showcase 2017  Thailand 4.0 Lets Rock พร้อมก้าวสู่ไทยแลนด์ 40 อย่างเต็มรูปแบบ

งาน CAT Network Showcase 2017 Thailand 4.0 Lets Rock พร้อมก้าวสู่ไทยแลนด์ 40 อย่างเต็มรูปแบบ

แบไต๋

สนับสนุนเนื้อหา

 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ผู้นำการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศไทย จัดงานแสดงศักยภาพการให้บริการโทรคมนาคมครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี “CAT Network Showcase 2017” ภายใต้แนวความคิด Thailand 4.0 Let’s Rock โดยได้รับเกียรติจาก ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงาน  โดยมี พันเอก ผศ.ดร.สรรพชัย หุวะนันทน์  กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 1,200 คน จากกว่า 500 องค์กร

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวภายในงานว่า “ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยี เพื่อใช้เศรษฐกิจดิจิทัล พัฒนาประเทศให้เข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0  ไปด้วยกัน โดยใช้ SIGMA ในการขับเคลื่อน นั่นคือ Security Service ระบบรักษาความปลอดภัยในโลกอินเทอร์เนตที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้ธุรกิจ , Infrastructure โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมที่สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างทั่วถึง, Government รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ , Man Power กำลังคนที่จะร่วมขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีและ Application ที่จะเป็นสื่อกลางในการเปิดโลกธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ  ทั้งนี้ CAT ได้มีบทบาทและส่วนร่วมอย่างมากในการขับเคลื่อนประเทศไทยครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Hard Infrastructure) ซึ่งจะทำให้รัฐบาลสามารถติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศตามโครงการเน็ตประชารัฐ  อีกทั้ง CAT จะมีการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงซึ่งได้เพิ่มความจุรองรับการใช้งานทั้งภายในและระหว่างประเทศ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ 5,000 ล้านบาท สำหรับการวางระบบเชื่อมโยงครอบคลุมในประเทศ  การเชื่อมต่อโดยตรงกับประเทศเพื่อนบ้าน และเส้นทางใหม่ที่จะเชื่อมโยงกับ One Belt One Road”

ด้าน พันเอก ผศ.ดร.สรรพชัย หุวะนันทน์  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “จากปริมาณแบนด์วิดท์รวมสำหรับการสื่อสารข้อมูลระหว่างประเทศของไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 65% ซึ่งมีปัจจัยสำคัญมาจากความต้องการใช้งานแบนด์วิดท์ที่มากขึ้น ทำให้ CAT ได้เร่งพัฒนา New S-Curve สำหรับธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ทั้งในด้านเทคโนโลยีการ Connectivity และ IoT Platform  แพลตฟอร์มการเชื่อมโยงอุปกรณ์เครือข่ายในยุคดิจิทัล พร้อมกันนี้ CAT ได้ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล บนพื้นที่ขนาด 700 ไร่ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภายใต้ชื่อโครงการดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์ ซึ่งจะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่จะเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลของภูมิภาค ที่มุ่งเน้นให้เกิดการลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจดิจิทัลและสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล โดยจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วนหลักๆคือ ศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัล ศูนย์การวิจัยดิจิทัล และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ”

การจัดงาน CAT Network Showcase 2017 ในครั้งนี้นับเป็นปี ที่ 8 โดย CAT ได้รวบรวมสุดยอดผู้เชี่ยวชาญจากวงการไอทีมากมาย อาทิ ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ CAT,ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) , คุณศิวัตร เชาวรียวงษ์  อุปนายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล ,คุณไมเคิล จิตติวาณิชย์ จาก Google Thailand หมุนเวียนกันมาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ อาทิ Blockchain , VR & AR for Business และในส่วนของการจัดแสดงนวัตกรรมดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน ตลอดจน พันธมิตรในวงการไอทีชื่อดังทั้งในและต่างประเทศ อาทิ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ,สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ETDA) , Tree Pay, PCCW Global ,Cisco , Huawei SAP/Oasis ต่างมาร่วมนำเสนอนวัตกรรมดิจิทัลอย่างคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็น หุ่นยนต์เทคโนโลยี AI ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจกับโปรแกรมการโต้ตอบอัจฉริยะ ,เทคโนโลยี 3D Printing ซึ่งได้สาธิตการขึ้นรูปเครื่องดนตรีที่สามารถใช้เล่นได้จริง และทดลองเทคโนโลยี VR สำหรับธุรกิจ รวมทั้งโซลูชั่น Golf Simulator ที่ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองออกรอบเสมือนจริง พร้อม Application นวัตกรรมด้านการเงินและภาษี อาทิ การสาธิตการใช้ Application e-tax Invoice ที่จะทำให้ไลฟ์สไตล์สะดวกสบายยิ่งขึ้น รวมไปถึงหนุ่ย พงศ์สุข ก็ได้อาสามามอบความรู้สาระ และความสนุกสนานให้ปิดท้ายงาน CAT Network Showcase 2017 : Thailand 4.0 Let’s Rock” ในครั้งนี้อีกด้วย

“ CAT ได้รวมเอาโซลูชั่นด้านไอทีที่มีการพัฒนาบริการบน Infrastructure ประเภทต่างๆ จากหลากหลายบริการ ไม่ว่าจะเป็น CATdatacom ที่นำเสนอระบบโครงข่ายทั้งในและระหว่างประเทศ, CAT Managed  VPN การออกแบบระบบเครือข่ายองค์กรผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงให้กับธุรกิจ , igetPOS by CAT ระบบบริหารจัดการดูแลร้านค้า ,บริการ IRIS Start up และ CAT data center ที่ตอบสนองความต้องการในธุรกิจทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม กับการทำงานบนระบบและซอฟท์แวร์ผ่านคลาวด์ได้อย่างปลอดภัย, CAT Cyfence ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่จะปกป้องการบุกรุกระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ Real-time ตลอด 24 ชั่วโมง โซลูชั่นต่างๆ เหล่านี้ จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุกธุรกิจ บนโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมที่ดีที่สุดจาก CAT เพื่อนำพาประเทศไทยก้าวสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ”  พันเอก ผศ.ดร.สรรพชัย หุวะนันทน์  กล่าว

พ.อ.ผศ.ดร.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)

Advertisement Replay Ad
รวมแอปปล่อยฟรีประจำวันที่ 23 ก.พ. 2561 รีบโหลดก่อนราคาขึ้น

รวมแอปปล่อยฟรีประจำวันที่ 23 ก.พ. 2561 รีบโหลดก่อนราคาขึ้น

สมาร์ทโฟน Android Oreo (Go) รุ่นแรก และ Android One อีกหลายรุ่น จะเปิดตัวในงาน MWC 2018

สมาร์ทโฟน Android Oreo (Go) รุ่นแรก และ Android One อีกหลายรุ่น จะเปิดตัวในงาน MWC 2018

เมื่อ iPhone X ท้าชน Samsung Galaxy S9 (3D)

เมื่อ iPhone X ท้าชน Samsung Galaxy S9 (3D)

จักรยาน ofo Smart Bike Sharing ร่วมส่งเสริมสังคมสีเขียว  พร้อมให้บริการแล้วที่ SCG สำนักงานใหญ่

จักรยาน ofo Smart Bike Sharing ร่วมส่งเสริมสังคมสีเขียว พร้อมให้บริการแล้วที่ SCG สำนักงานใหญ่

หลุด! ราคา Samsung Galaxy S9 และ Samsung Galaxy S9+ ในยุโรป

หลุด! ราคา Samsung Galaxy S9 และ Samsung Galaxy S9+ ในยุโรป

แนะนำมือถือ Selfie ในราคาไม่เกิน 10,000 บาท กับกล้องหน้าสุดคมชัด

แนะนำมือถือ Selfie ในราคาไม่เกิน 10,000 บาท กับกล้องหน้าสุดคมชัด

หนุ่มออฟฟิศรอดหวุดหวิด ช้อปช่วยชีวิต! ทางรอดของสายมึน หาของขวัญให้แฟน

หนุ่มออฟฟิศรอดหวุดหวิด ช้อปช่วยชีวิต! ทางรอดของสายมึน หาของขวัญให้แฟน

จับตา! Power Max P16K Pro สมาร์ทโฟนแบต 16,000 mAh จาก Energizer จ่อเปิดตัวสัปดาห์นี้

จับตา! Power Max P16K Pro สมาร์ทโฟนแบต 16,000 mAh จาก Energizer จ่อเปิดตัวสัปดาห์นี้

สรุปโปรโมชั่นล่าสุดของ Samsung Galaxy S8 และ S8+ ก่อนตกรุ่นอย่างเป็นทางการ

สรุปโปรโมชั่นล่าสุดของ Samsung Galaxy S8 และ S8+ ก่อนตกรุ่นอย่างเป็นทางการ

Apple ครองอันดับหนึ่งบริษัทแห่งนวัตกรรม

Apple ครองอันดับหนึ่งบริษัทแห่งนวัตกรรม

งานเข้า เกิดเหตุ iPhone ระเบิดเสียงดังสนั่นภายในร้านตัดผมประเทศเวียดนาม!

งานเข้า เกิดเหตุ iPhone ระเบิดเสียงดังสนั่นภายในร้านตัดผมประเทศเวียดนาม!

[ลือ] Airpod 2 รุ่นต่อไปจะสามารถป้องกันน้ำสาดได้ พร้อมกับเรียก Siri ใช้ได้ตลอดเวลา

[ลือ] Airpod 2 รุ่นต่อไปจะสามารถป้องกันน้ำสาดได้ พร้อมกับเรียก Siri ใช้ได้ตลอดเวลา

Samsung กลับมาปล่อย Android 8.0 Oreo ให้กับ Galaxy S8 และ S8+ อีกครั้ง

Samsung กลับมาปล่อย Android 8.0 Oreo ให้กับ Galaxy S8 และ S8+ อีกครั้ง

ข่าววงการมือถือ ไม่มีรูหูฟังอีกแล้ว! เผยสเปคและราคา Sony Xperia XZ2 และ XZ2 Compact

ข่าววงการมือถือ ไม่มีรูหูฟังอีกแล้ว! เผยสเปคและราคา Sony Xperia XZ2 และ XZ2 Compact

คนใช้โซนี่ เฮ Facebook เพิ่มให้ภาพ 3D Creator ให้ใช้งานบน Facebook ได้แล้ว

คนใช้โซนี่ เฮ Facebook เพิ่มให้ภาพ 3D Creator ให้ใช้งานบน Facebook ได้แล้ว

วิธีโพสรูปลง Instagram (IG) ผ่านคอมพิวเตอร์ใช้ได้ทั้ง Mac และ Windows

วิธีโพสรูปลง Instagram (IG) ผ่านคอมพิวเตอร์ใช้ได้ทั้ง Mac และ Windows

[MWC 2018] LG เตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟนระดับกลาง K8 และ K10 เวอร์ชั่น 2018 ในงาน MWC 2018

[MWC 2018] LG เตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟนระดับกลาง K8 และ K10 เวอร์ชั่น 2018 ในงาน MWC 2018

Facebook ปล่อยฟีเจอร์ “Filters” ย้อนกลับไปดูโพสต์เก่าๆ ในหน้าโปรไฟล์ (Profile)

Facebook ปล่อยฟีเจอร์ “Filters” ย้อนกลับไปดูโพสต์เก่าๆ ในหน้าโปรไฟล์ (Profile)

JOOX เปิดเผยคนฟังเพลงออนไลน์มากขึ้น พร้อมปรับให้ Apps เป็นมากกว่าการฟังเพลง

JOOX เปิดเผยคนฟังเพลงออนไลน์มากขึ้น พร้อมปรับให้ Apps เป็นมากกว่าการฟังเพลง

[ลือ] iPhone SE 2 มือถือจอเล็กขนาด 4.2 นิ้ว อาจจะเปิดตัวในงาน WWDC 2018

[ลือ] iPhone SE 2 มือถือจอเล็กขนาด 4.2 นิ้ว อาจจะเปิดตัวในงาน WWDC 2018

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์