รวมอภิมหาลิงค์เว็บบริการด้าน Security (ตอนที่1)

รวมอภิมหาลิงค์เว็บบริการด้าน Security (ตอนที่1)

รวมอภิมหาลิงค์เว็บบริการด้าน Security (ตอนที่1)

notebookspec

สนับสนุนเนื้อหา

รวมอภิมหาลิงค์เว็บบริการด้าน Security (ตอนที่1)

สำหรับวันนี้ผมจะเอารายชื่อเว็บที่บริการโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ในด้านรักษา ความปลอดภัยในกับคอมพิวเตอร์ของคุณๆ มาฝาก เรียกได้ว่าเยอะมากๆ ครับ เป็นผลงานรวบรวมของบุคคลในสังคมออนไลน์ที่ใช้ชื่อว่า ako ที่เป็นสมาชิกของ gizmo’s เว็บของคนรักโปรแกรมแบบ Freeware

ในรายชื่อทั้งหมด ได้แบ่งเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน แต่ละหมวดหมู่มีเว็บที่บริการซอฟต์แวร์แบบฟรีแวร์และไม่ฟรี (ส่วนใหญ่เป็นฟรีแวร์) ทั้งที่เป็น 32 และ 64 บิต ทั้งแบบติดตั้งลงเครื่องและแบบ Portable ทั้งบริการแบบออนไลน์หรือ Cloud Apps มาดูกันเลย ว่ามีลิงค์อะไรน่าสนใจบ้าง

1. Realtime protection

Anti-virus  
Avast!
Ad-Aware
AVG
Panda Cloud
Avira free antivirus   
Microsoft Security Essentials
Comodo
Fprot (with Returnil)
PC Tools Free
FortiClient Lite
Unthreat Antivirus
Preventon
Rising
Zillya!
Nano
Digital Defender
ClearSight
Kingsoft
Zoner
BkavHome
CMC Infosec
Clam Sentinel
Moon Secure
ZenOK
Ainvo Antivirus 

Anti-malware
Prevx
Windows Defender (Monitor Tool )
Immunet
Clam AV
Rising PC doctor
Hazard Shield
Kingsoft PC Doctor
Spybot – Search & Destroy
Celframe Free
Kristal Security

Security suite (anti-virus, anti-malware and firewall)
Comodo
Agnitum
Forticlient

 

2. Scanners

AV-Scanners
Kaspersky
Norton Security Scan
Trendmicro
Bitdefender free
MWAV
Emsisoft (Freeware mode)
MalAware
Online Armor Cloudscanner
Sophos Threat Detection Test
ClamWin
Comodo cloud scanner
Ashampoo Virus Quickscan Free

Anti-malware scanners
Malwarebytes Anti-Malware
Superantispyware
Spy Sweeper
Spyware Doctor
Spy-Emergency
CA antispyware
Norascan
SpyCatcher
Wormblaster
RoboSAM
VirIT eXplorer Lite

Portable antivirus/antimalware
DrWeb cureit
Emsisoft Emergency USB Stick files
Avira DE-Cleaner
Microsoft Safety Scanner
AVZ AVZ database
Norman malware cleaner
Superantispyware
Trendmicro Sysclean
NoVirusThanks
ArcaVir MicroScan
Zillya! Scanner
Spybot Portable
ClamWin Portable
Guardiano Assembler

Multi-AV scanners
Hitman Pro
Avert
WinMHR
Multi-AV Scanning Tool
Digital Disease Terminator
Multi-AV scan
Antivirusmulti

Rescue media
Kaspersky (Wireless support)
BitDefender (USB) (Wireless support)
Avira
F-Secure 
Panda
Trend Micro
DrWeb
AVG
Microsoft
eScan
ArcaNix
Spybot
Zillya!
Vba32
Ubuntu Malware Removal Toolkit

 

Command line scanners
Avira (Scancl GUI)
Emsisoft
Vipre
Virusbuster
Panda (GUI frontend)
Sophos
VBA32

Integrate several rescue discs
Sardu
YUMI
XBOOT

Anti-rootkit
TDSS Killer
Avast MBR Scanner
Gmer
RootRepeal
Kernel Detective
SpyDllRemover
VBA anti-rootkit
Sanity check
Rootkit Unhooker
Bitdefender Bootkit Removal Tool
RootkitRemover
mbr tool
catchme (user-mode)
Rootkitty (UBCD4Win)
Kill bootkits

Memory scanner
Threatexpert memoryscanner
FITSEC Banking Trojan Detection Tool

AV/AM definition files
Avira
Superantispyware
Avast
Malwarebytes
AVG
Microsoft
Comodo
ClamWin
Nano
Zillya!
Spybot
Ad-Aware

Heuristic scanners
Pescanner
PeSweep
PEiD
Mandiant Red Curtain
ExeScan
PeStudio
Malware Analyzer
Portable Executable Scanner
Sigcheck
FileAlyzer
FileScanner

 

3. Tools for virus removal

Tools for most common viruses
F-secure easyclean
McAfee Stinger
MS Malicious Software Removal Tool
Avira AntiVir Removal Tool
Multi Virus Cleaner
Trend Micro FakeAV Removal Tool
G Data FakeAVCleaner
McAfee Fake Alert Stinger
Sergiwa Antiviral Toolkit

Tools for stubborn malware
Norton Power Eraser
Combofix
Smitfraudfix
Bytehero
Anti-malware toolkit
Freefixer
Comodo CE
Malware Protector
CaSIR
GetSusp   

Kill unecessary/suspect processes
AntiExeHijack
Rkill
Roguekiller

Remove DLLs
RemoteDLL
UnDLL
LoadDLLViaAppInit 
RegDLLViewer 

Removal tools for specific viruses
BitDefender
Symantec
Panda Software
MalwareCity
ESET
K7 Computing

Additional AV-specific tools
Avira

Guides for malware removal
How to Know If Your Computer Is Infected
Clean 64-bit machine
Elitekiller
Select Real Security
Bleepingcomputer
Geeks to Go
Deletemalware
Remove Any Malware
overclock.net
MakeUseOf
Where malware hides?
How to Remove a Rootkit from a Windows System

Malware removal help sites
Bleepingcomputer
Dslreports
Atribune
Malware Removal
Remove fake antivirus
Geeks to Go
What the Tech?
Tech Support Forum

 

4. Online scanners

File scanning with several scanners
Virustotal (Uploader )
Novirusthanks (Uploader )
Jotti (JottiQ )
Virscan
Metascan Online
Viruschief
Online Virus Scanner
Allthreats

File scanning
Avira
DrWeb
ArcaBit

Online scanners
F-Secure
BitDefender
Symantec
BitDefender qscan
ESET
Panda Software
a-squared
Bluepoint
Superantispyware
Mcafee
Teamlab
CA
Iolo
Tenebril
Windowssecurity
Comodo
Rising
Zoner

Other
Comodo Valkyrie (Uploader )

ขอบคุณเนื้อหา และภาพประกอบ: Notebookspe

5. Firewalls

Free firewalls
Comodo
Privatefirewall
PCTools
Jetico 1.0 
Iolo
NetVeda Safety.Net
Filseclab
AVS Firewall

Limited versions of commercial firewalls
Outpost
Online Armor
Zonealarm
Sunbelt
Ashampoo
Rising
SterJo Portable Firewall 

Simple firewall
Sotfperfect
Ghostwall
R
Sygate
FortKnox
WIPFW
nDispatcher
DCFirewall 

Windows firewall
XP firewall guide
Configuring XP firewall
Vista firewall guide
Windows 7 firewall control
Windows Firewall Control
Windows Firewall Notifier
TinyWall
Diagnose and fix Windows Firewall service problems

Gateways
Astaro Security Gateway
Endian
ClearOS
Untangle
Smoothwall (urlfilter)
Vyatta Core
Pfsense
IPCop (urlfilter)
m0n0wall
Zentyal
IPFire
Devil Linux
LEAF
Zeroshell
Coyote Linux
RusRoute
FREESCO
MikroTik RouterOS
floppyfw
redWall Firewall
Sentry Firewall CD

Replacement for router firmware
Tomato
DD-WRT
OpenWrt
RouterTech
Talisman/Basic
XORP
Linux LiveCD Router

About NAT routers and hardware firewalls
LeakTest

 

6. HIPS

Behaviour blocker
ThreatFire
Xyvos

Classical strong HIPS
SysWatch Personal
Malware Defender
Spyware Terminator
Real time defender
System Safety Monitor
StormShield
OSSEC
Dynamic Security Agent

Classical lightweight HIPS
Winpatrol 
System shields
Teatimer
Arovax Shield (XP, Vista)
Patriot NG

Startup monitoring
Anvir task manager
StartupEye
StartupMonitor

Anti-keylogger
SpyShelter
Quaresso
CoDefender
Snoopfree
DataGuard AntiKeylogger
KL-detector
PSMA
MyPlanetSoft Anti-Keylogger

Registry protection
MJ Registry Watcher

Anti-executable
Process Guard (XP)
Trust-no-exe
Winsonar
Xyvos WhiteList Antivirus

White/blacklisting anti-executable
Bluepoint security

Drive firewall
SensiveGuard
CoreForce
PE Guard

File/Folder Monitoring Software
Tiny Watcher
Directory Monitor
FileChecker
FileMap by BB
TheFolderSpy
AFICK
SysTracer
File Activity Monitor Tool
DiskPulse
Moo0 FileMonitor
Watch 4 Folder
HDD-Profiler 
FingerPrint
Notify 
MoniDIR
Track Folder Changes 

Anti Dialer
A-Squared Anti Dialer
Dialer shields
AntiDialer

 

7. System hardening-HIPS

System & Program Files Protection
System Protect

Prevent other users deleting files/folders
Prevent

MBR protection
nProtect MBR Guard
EMBRLock

Memory firewall
Comodo memory firewall

Address space randomization
WehnTrust

USB firewall
No Autorun
Antirun
McShield
USB protect
Net Studio USB FireWall
Autorun Eater
Ninja Pendisk!
MxOne
USB WriteProtector
USB Drive Antivirus
USB Flash Drives Control
Pen Drive Locker / Unlocker
USB Guardian
Free USB Disk Security
Perfectly Protected USB Flash Drive
Nomesoft USB Guard

 

USB protection (other)
USBDummyProtect
USBVirusScan 
busdog
Kristal Theft Protect

Shutdown prevention
Shutdownguard

 

8. System hardening

Guides for securing your PC
Gizmo’s Security Wizard
 
BlueZanetti
Cyber Security Tips
Select Real Security
CKnow Virus Tutorial
Invincible Windows
10 services to turn off in MS Windows XP
disabling autorun (XP)
disabling autorun (Vista)
Creating a secure domain policy in Windows

Limited user account (LUA)
Why you should not run your computer as an administrator
Vista, 7  another
XP

More secure browser
SRWare Iron
Comodo Dragon
ChromePlus
Google Chrome
Firefox
Opera
SeaMonkey
Epic Browser
Pale Moon
Element Browser
MultiMi
Google Chrome Frame

More secure PDF reader
PDF-XChange Viewer
Foxit
Sumatra

More secure media player
PotPlayer
VLC media player
KMPlayer
Media Player Classic – Home Cinema
UMPlayer

More secure image viewer
FastStone Image Viewer
Irfanview
Picasa

More secure office suite
LibreOffice
Kingsoft Office Suite Free
Zoho Docs
Google Docs

Hardening tools
Vispa
xpy
Harden-It
Secure-It
SafeXP
XPantispy
Security & Privacy Complete
Seconfig XP
Samurai
Accounts Tuner
Windows Worms Doors Cleaner

USB-autorun disabling
Panda USB and AutoRun Vaccine
Flash disinfector
Thumbscrew
USB Immunizer
Protect My Disk
USB Protector
AutoRun Antivirus Pro

Script-file protection
Script Defender
ScripTrap

SRP (Software Restriction Policy)
instructions 1
instructions 2
PGS – Pretty Good Security
Safe Admin 2
AppAdmin

Adding user rights
Sudo for windows
suDown

Elevating user rights
SuRun
PowerBroker Desktops

Improved Group Policy Editor
Doug’s Windows XP Security Console
Polsedit

Running program with dropped rights
PsExec
StripMyRights
1-defender
RunInsideLimitedJob  

Running program with specific integrity level
Runasil
Chml and Regil

Protection against specific vulnerabilities
.LNK Shortcut Antivirus
.LNK checker
.LNK Sophos
Protection against DLL preloading remote attack

File & folder properties
FaJo XP FSE
Attribute Changer
NTFS Permissions Tools
PathLock

Check for privilege escalation
AccessEnum 
AccessChk 
Dark Elevator 

Hardware-based security
Determine Processor Security Feature

ขอบคุณเนื้อหา และภาพประกอบ: Notebookspe

9. Sandboxing / Virtualization

Sandboxing (for browsers etc)
Sandboxie  
GeSWall
Bufferzone
DefenceWall

System virtualization
Returnil
Powershadow 2.6 (Key)
Virtual Protect
Toolwiz Time Freeze

Rollback software
Comodo time machine
Rollback Rx
Eaz-fix

Locked system
Faronics Deep Freeze
Toolwiz BHORM

Desktop virtualization
Mojopac
Icore
Ceedo

Virtual players
moka5 live PC + Fearless Browser
MobaLiveCD

Virtualization software
VirtualBox
VMware Server
VMware Player
VirtualPC
VMLite
VMToolkit
Bochs

Online virtual PC
OpenStack
Cloud OS
OpenNebula
Eucalyptus
Scalr
eyeOS
Red Hat Cloud
SUSE Cloud Program
Ubuntu Cloud
ZeroPC

Online virtual desktop appliances
Spoon

Application virtualization
Evalaze
Cameyo
Enigma Virtual Box
InstallFree Bridge 
JauntePE
P-Apps

Virtualized browser
Inmunos
Dell Kace Safe Browser
BitBox

Hypervisors
VMware vSphere
Microsoft Hyper-V Server
Citrix XenServer Free
Proxmox VE
Oracle VM

Virtualized Linux with Windows
coLinux
andLinux
Portable Ubuntu Remix

Other
VMDetectGuard

 

10. Vulnerability scanning and updates

Windows-system security analyzing 
NeXpose Community Edition
MS Baseline Security Analyzer
Microsoft Security Compliance Manage
Nessus
Belarc Advisor
Protector Plus
WinUpdatesList
Attack Surface Analyzer

Windows-system security analyzing (OS+installed programs) 
Secunia
F-secure health check
BitDefender Security Scan
screen317′s Security Check
Security Analyzer

Updates for installed programs 
SUMo
Appupdater
Software Informer
Kentarin
FileHippo.com Update Checker
Software-UpToDate
CNET TechTracker
DownloadPlex.com Software Updater
Patch My PC
SysInternalsUpdater
Software Update
FreewareUpdater
AppSnap
Heimdal Agent
WinApp_Manager

Updates from Microsoft 
Shavlik Patch Google® Gadget
Ryan VM’s pack
AutoPatcher
Windows Updates Downloader
WSUS Offline Update
Security updates are available on DVD

Updates for single programs  
Alternative Flash Player Auto-Updater

Searching for drivers 
How To Find Drivers for Unknown Devices in Windows
UnknownDevices
Device Doctor

With All Current Drivers for Windows 
DriverPack Solution

Tools for speeding up (re)install 
Ninite Multiple App Installer
Allmyapps
All in One Runtimes
FreeApps
SSDownloader

Check website vulnerabilities 
Zerodayscan
Sucuri Site Check
Acunetix Web Vulnerability Scanner
WebsiteDefender
QualysGuard Malware Detection
Triton
HackerTarget.com
Netsparker Community Edition
ExploitSearch.net 

Penetration testing 
Metasploit Framework
Mantra
OWASP ZEP
Burp Suite
Watobo
Wikto
w3af
Websecurify
HackBar
Exploit-Me
BackTrack
BackBox
ThePacketMaster Linux Security Server
security tools distribution
Operator
PHLAK
Arudius

SSL Analysis 
Comodo SSL Analyzer
Qualys SSL Server Test
SSLCertScanner

Other 
Fiddler
Tamper Data
DOMinator
DOM Snitch
DllHijackAuditor
ProcHeapViewer
HeapLocker 
Hard drive firmware update utility

 

11. Browser security

Anti-phishing/malware browser plugins  
WOT
Webutation
LinkExtend
McAfee Site Advisor
PC Tools Browser Defender
Norton Safeweb Lite )
Netcraft toolbar
Bitdefender anti-phishing
Sitehound
Web Security Guard
TrendProtect
Comodo Verification Engine
BrightCloud Toolbar
LavaGuard
Trust My Web
SafeLinks FREE

Real-time link scanning  
SmartScreen Filter
AVG Linkscanner
BitDefender TrafficLight
G Data CloudSecurity
Trend Micro Browser Guard
M86 SecureBrowsing
AVG Threat Labs Site Safety

Manual link scanning  
VT Browser Addons
Team Cymru
UrlVoid
IPVoid
LinkScanner
Online link scan
Malware Search
Dr.Web plug-in
Unmask Parasites
AVG
TrendMicro
Brightcloud
Cisco Ironport
Monkeywrench
F-secure
Malwareurl
McAfee Threat Intelligence
Wepawet
vURL Online
AMaDa
Kyplex
Comodo
Google
Quttera
Sophos Threat Center
SURBL
Theat Log
Stop Badware
Malware Blacklist
Project Honey Pot
Zulu URL Risk Analyser

Clear traces from browser  
Click&Clean
Preferences Cleaner
eCleaner

More safe downloading  
µTorrent Virusguard
Check my Torrent IP
Trusted Downloads

Prevent Blackhat Search Engine Optimization  
Zscaler

Check the web trader  
Shopping assistant

Anti-phishing plugins  
IDND
ShowIP
CallingID
Trend Micro eMail ID
IPvFox
PhishTank SiteChecker

Check real URL  
bit.ly Browser Extensions
Untiny url
TrueURL
longurlplease
longSHORE
LongURL
URL X-ray
View Thru
Extract URL 

Safer short URL  
Saf.li
scr.im
mcaf.ee 

Ad blocking  
Adblock Plus  (blocklists)
AdFender
Adsweep
Simple-adblock
AdblockIE
Karma Blocker
AdBan

Pop-up blockers  
PanicWare Pop-Up Stopper
EMS Free Surfer
Adblock Plus Pop-up Addon
Better Pop Up Blocker

HTTPS validation  
Certificate Patrol
Perspectives
SaferChrome
SSLGuard
Calomel SSL Validation
Unencrypted Password Warning
Convergence
Heise SSL Guardian
SSL Blacklist
PasswordFail Extension

 

Hijack protection  
BrowserProtect
Public Fox
Preferences Monitor 
Secure Profile

Protection against scripts embedded on web pages  
NoScript
NotScipts
ScriptNo
YesScript

Protection against flash embedded on web pages  
Flashblock
FlashControl
Blitzableiter

Updating Browser & Plugins  
Qualys BrowserCheck
Mozilla Plugin Check
Alternative Flash Player Auto-Updater
SecBrowsing
Cloaklet Compatibility Test

Text box recovery  
Lazarus
Textarea Cache

/ Sync  
FavBackup
Xmarks
FEBE
Google Bookmarks
Sync2It
Delicious
Diigo
Linkman Lite

Other  
Online tools for surfers and webmasters
SpyBHORemover
DNSSEC Validator
Silent Block
BlockSite
HTTP Content Security Policy Detector
Clickjacking Defense – Declarative Sec Detector
Easy Way to Set Cookie Rules and Other Permissions in Firefox for Individual Sites
Remove It Permanently
Readability
TidyRead
Shortmail 
Kristal Safe Way

ขอบคุณเนื้อหา และภาพประกอบ: Notebookspe

 

12. IP-blocking/hardening

Blacklists for IE  
SpywareBlaster
ZonedOut
Adding unwanted sites to the Internet Explorer Restricted Zone

Internet proxy+blacklist  
SquidGuard
HTTP Antivirus Proxy

Host File management  
Hostsman
HostsXpert
B.I.S.S. Host Manager
PowerShell script

Host files (blocking malware and advertisements)  
Hostfile
Hosts
Mvps

Other IP block lists  
CoU IP blocklist updater (Outpost firewall, Online Armor)
Spy Eye Tracker
Zeus Tracker

Caching/filtering and blocking pseudo-DNS server  
DNSKong
Unbound DNS Tutorial

Internal proxies  
Proxomitron + JD list
Sidki’s Proxomitron config
BFilter
Polipo
Privoxy

xternal proxies  
Freecap
Socscap

Better DNS    
Norton DNS
OpenDNS
Comodo DNS
DNS Advantage
ScrubIT
FoolDNS
Google DNS
Mailshell DNS
Sendori
DNSresolvers

Change DNS-settings easily  
DNS-jumper
Public DNS Server Tool
DNS Helper

local DNS proxy  
Acrylic

IP blocking  
Peerblock
PeerGuardian 2
Changing the ipfilter.dats 

Parental control  
Norton Online Family
Windows Live Family Safety
Kidzui
K9 Web Protection
Parentalcontrolbar
Safesquid
AOL Parental Controls
DansGuardian
Kidz CD
GoGoStat
FoxFilter
ProCon
Profanity Filter
Qustodio
Minor Monitor

Spam filters  
SpamAssassin
SpamBayes
Spamihilator
SPAMfighter
Comodo Antispam
Mailwasher
BullGuard Spamfilter
POPFile
SpamPal
ASSP
Phalanx
SL AntiSpam
AVS Antispam
Agnitum Spam Terrier
SafeMule
xTerminator
K9

Online Spam filters  
SpamCop
SpamFence
0Spam
BitDefender 4blogs

Other  
DNSCrypt

 

13. Privacy

Social media privacy  
Defensio
Norton Safeweb
BitDefender Safego (Twitter )
F-Secure ShareSafe
ReclaimPrivacy
Privacy Check
Openbook
Zesty
Unsubscribe.com Social Monitor
SaveFace
The (Very) Unofficial Facebook Privacy Guide
How to permanently delete your facebook account
How to block A Facebook stalker

Tracking lists  
IE
Clean MX

Firefox privacy  
Foxyproxy
Proxy tool
Proxilla Glype Proxy Client
Phzilla
Go2 proxy
anonymoX
Stealthy
RequestPolicy
RefControl
Live HTTP Headers
PrivacySuite
Form History Control
FormFox
Stealther
Cocoon
SquiggleSR
Link Password
Secure Sanitizer
Master Password+

Mailbox hijack tests  
An Easy Way to Check for Unusual Activity in Your Gmail Account

Chat privacy  
Bitdefender chat encryption
cryptocat
Jitsi
Cloaklet
PrivyTalks
TorChat

Search engines with high privacy  
ixquick
Scroogle
Startpage
Duckduckgo
YaCy

Eliminate ad-data tracking  
Privacychoice (TrackerScan)
Detection of web bugs   Ghostery
Keep My Opt-Outs
Beef Taco
TACO
Do Not Track Plus
Google Analytics Opt-out Browser Add-on
Google Advertising Cookie Opt-out Plugin
Disconnect
SelectOut
NAI Opt-out Tool
TrackMeNot
Parley

Fake identity generator  
Fake Name Generator

Fake e-mail generator  
Mailinator
TrashMail
BigString
10 Minute Mail
Dead Address
TempEMail
Guerrilla Mail
Anonymbox
MailNesia
Bloody Vikings!
Less Spam, please
YOPMail
TrashMail
Anonymity tests  
deanonymizer
XeroBank
Decloak
Cloakfish
Proxy Test
Proxy Checker
Advanced Proxy Check
IP check
IP-Secrets

Checking your own ip  
Show My IP
IP Adress
Danasoft
IP2
IPLogger
IP Informer
IP Chicken 
Google 

Checking your DNS  
Check DNS-settings
How malware hijacks DNS

Collection of tools  
Anoniem-surfen
EPIC
WinPT
Download squad

Free VPN connection  
Comodo Trust Connect  login page info info2
Hotspot shield (Expat Shield)
CyberGhost
UltraVPN
Loki
It’s Hidden
USAip
PacketiX
VPN reactor
Free hide IP
ProXPN
RiccoVPN
TunnelBear
Mullvad
Hostizzle
RaptorVPN
PrivateTunnel
Identity Cloaker

Free online proxy  
Xerosurf
Vtunnel
Anonymouse
Ninjacloak
Zend2
Proxybrowsing
StupidCensorchip
Guardster Free Web Proxy
Proxify
SmartHide Online Anonymizer
Ninja Proxy
TUVPN High Anonymity Web Proxy

Force HTTPS  
HTTPS Everywhere
ForceTLS
Prefer HTTPS
Secure connections on sites
HTTPS Finder
My Security Search Bar
Strict Transport Security – Detector
KB SSL Enforcer
Secure Login Helper
HTTPS Enforcer

SSH, SFTP or other secure “tunnel” client  
Tunnelier
WinSCP
FileZilla
PuTTY
Cyberduck
SilverSHielD
Core FTP LE
OpenSSH for Windows
AnyConnect
FTPShell
AirDC++
Rightload
Terminals
Fresh FTP 
dtelnet 
MobaSSH
Swish 
FTP Rush  
Tunnelier
FireFTP
Poderosa
Zebedee

Anonymous browsers  
Jondofox
xB Browser
OperaTor

Anonymous browsing tools  
Tor+Vidalia (Tor Mail)
Advance Onion Router
JonDo
Your Freedom
alkasir
SonicProxy
Proxy Switchy!
Freegate
GPass
JanusVM
Easy and secure anonymous internet usage

Spoofing mac address  
Macmakeup
Macshift
SMAC
TMAC
MadMACs
How to Change or Spoof MAC Address in Windows XP, Vista, Server 2003/2008, Mac OS X, Unix and Linux
Computer MAC addresses explained

Cookie control  
CS lite
Cookie monster
CookieSafe
Cookie culler
MAXA Cookie Manager
selectivecookiedelete
Cookie Whitelist, With Buttons
Vanilla Cookie Manager
Cookie Controller

LSO killing  
BetterPrivacy
Objection

Key scrambling  
KeyScrambler Personal
NextGen Antikeylogger

Virtual keyboard  
Trendmicro Transaction Guard
Neo’s safekeys
Mouse Only Keyboard
Virtual Keyboard Interface

Safeguarding banking session  
Prevx SafeOnline (free here)
Trusteer Rapport
ID Vault

Password management  
Lastpass
Keepass (KeeFox) (ChromeIPass)
Passwordmaker
Password Safe 
Any password
Secure login
PINs
Pothos Passport
Access Manager
S10 Password Vault
Sticky Password
Free Password Manager
POG
PassPack  (UsePass)
FlyingBit Password Keeper
Easy Password Keeper
KeyWallet
Universal Password Manager
Toolwiz Password Safe
LockCrypt
LSN Password Safe
LoginCode
Master Pass Changer

Generating/Checking secure passwords  
Password Cards
GRC (paper) (haystack)
Create strong passwords
PC Tools Password Generator
The Password Meter
PWGen
Online Password Generator
Password Generator
SoftFuse Password Generator
PassGen
Hash Password Generator
PwdHash
Magic Password Generator
Password Hasher
RndPhrase
How Secure Is My Password?
SoftFuse Password Generator
Password Security Scanner
Awesome Password Generator
Five (easy-to-follow) tips for strong passwords and secure accounts
How To Create A Strong Password And Remember It

Secure e-mail service  
AnonMail
Hushmail
Lavabit
Lockbin
Safe-mail
Cyber-Rights
MailVault
PrivacyHarbor
S-Mail
PointMX
NoName Anonymous Email
FastMail
Riseup
Zoho Mail

VPN software  
Logmein Hamachi
Comodo Unite
TightVNC
OpenVPN Community Software
Concurrent RDP Patcher
Remote Desktop Manager
iPIG
LANoi
VPN Link Test

Browsing without a trace  
Tails
Firefox Portable
Iron Portable
Lightweight Portable Security
Browzar
Pollipix
DemocraKey LiveCD
OccupyOS

Removal of jpeg metadata    
JPEG and PNG stripper
jScript
BatchPurifier LITE

Removal of doc metadata    
Doc Scrubber

Automatic analyzing of EULA  
Eulalyzer
Spywareguide

Data firewall  
LeakWall Lite
MyDLP

Redirect removal  
Redirect Remover
Redirect Cleaner

Anonymous e-mail  
Send Anonymous Email
anonymous e-mail
Anonymous Remailers

Boss key  
SmokeScreen
Panic Button

Anti-tracking tools  
Enable “Do not track” in browsers
Do Not Track Plus

Other  
SSL-protected Google
Service for one-time passwords    KYPS
VPNLive – collection of proxy and VPN
Charon
Free Proxy List
Email Header Analysis
PrivacyBox
Lockify
Privnote
BugMeNot
htCrypt
Should I Change My Password?
Lulzsec lookup
Link Anonymizer
PrivateSky
AccountKiller
Turning on pro-privacy features in your web browser    A visual guide
Reveal hidden passwords in all major browsers
Collusion
Adnostic
UnSearch
Ghost incognito
Anonymous P2P
You Have Downloaded
WebCookieSniffer
The Complete Guide To Protecting Your Privacy Online
Anonymous Services – Can We Get A List Going And Feedback?
How to secure your personal data at border crossin

ขอบคุณเนื้อหา และภาพประกอบ: Notebookspe

14. System monitoring

Versatile monitoring and maintenance tool  
System Nucleus
QuickMon
Marxio Timer
Windows Inspection Tool Set 

System monitoring and diagnostic  
System Explorer
System info for Windows (SIW)
What’s Running
Change Analysis Diagnostic tool
EVEREST Home Edition
Fresh Diagnose
System Spec
Multimon
Hijack Hunter
System Monitor II
PowerGUI
SystemReport
RegistryReport
SimpleSysInfo
SYS Informer
Sys Information
Karen’s Computer Profiler
Xyvos System Explorer
System Information Tool
SystemInfo
SysFile 
Son of Snoop on Steroids

Hardware monitoring and diagnostics  
LookInMyPC
PC Wizard
Sisoft Sandra lite
Crystalmark
MKN PerformanceMonitor
Speccy
SF diagnostic tool
WinAudit
SIV
Novabench
HWMonitor
HWiNFO32
SpeedFan
Hardware Freak
MiTeC System Information X
Quick Performance Monitor 
Auslogics BenchTown
SharpSpecs

Hardware, network and software inventory    
Lansweeper
Spiceworks

Process/startup/etc scanners  
Process Explorer
DTaskManager
Glint
Process Hacker
Autoruns
Silent runners
Remote Process Viewer
Run Scanner
Startup control panel
Startup Guard
Autostart Explorer
Tizer
Ez-PC-fix
Atool
Security Autorun
Starter
Startup Manager
Bill2′s Process Manager
Ainvo Startup Manager
Auslogics Task Manager
Oolauncher
WhatInStartup
ProcessEye System Utilities
Task ForceQuit Pro
Startup Delayer
TaskManager.xls  
System Tray Cleaner
DDS

Process/startup/etc scanners with analyzing help  
ESET SysInspector
RSIT
Sreng
HijackThis (help)
OLTPE
FreeFixer
Hijack Hunter
Emsisoft HiJackFree
Security Task Manager
Runalyzer
Dart Bit
OSAM Autorun manager
Autorun Angel
x-ray PC
Soluto
StartUpLite
TaskPatrol
Startup Inspector
Quick Startup

Services  
Smart
AdvancedWinServiceManager
ServicesSuite
Service Trigger Editor

Realtime process monitoring  
Process monitor
ProcessActivityView
SpyMeTools
Top Process Monitor
Fileinspect Sidebar Gadget
Moo0 SystemMonitor

Monitor file system activity  
Malware Activity Watcher

Monitor hard disk activity  
What’s my computer doing?

Monitor hard disk health  
Crystal Disk Info
HD Tune
HDDScan
PassMark DiskCheckup
Acronis Drive Monitor
DiskAlarm

Monitor memory  
MKN MemoryMonitor

Monitor USB activity  
USBDeview
USB activity monitor
USBLogView
USB History Viever

Monitor registry and file changes  
RegShot (Unicode )
TrackWinstall
SpyMeTools
RegFromApp
Windows System State Analyzer
WhatChanged  
InstallSpyTrack Foider Changes
SystemSherlock
NT Filemonitor
Spy-The-Spy

Monitor computer usage  
Blackbox

Test system stability  
Heavyload
System Stability Tester

Detect packed drivers  
Mischel Packed Driver Detector

Searching files and processes  
file.net
fileresearchcenter
processlibrary
Bit9 fileadvisor
Sans institute
ViCheck
Team Cymru
Isthisfilesafe

File Type Inspector  
TrID
MediaInfo

Event Viewers  
EventLog Inspector
Open Event Viewer
MyEventViewer
Windows Event Log Viewer

Checksum calculation  
Hashtab
Hashcalc
FileVerifier++
HashMyFiles
Checksum Verify
MultiHasher
HashSlash
Karen’s Hasher
md5deep and hashdeep
checksum
File Checksum Tool
Marxio File Checksum Verifier
Febooti Hash & CRC
Moo0 HashCode
Quick Checksum Verifier
VSCryptoHash
Md5summer
DownloadHashVerifier
SDHash
Microsoft File Checksum Integrity Verifier
SFV.net 
How cryptographic hashing functions work

Search utility  
UltraSearch
Everything
Copernic Desktop Search
Google Desktop
Locate32
Agent Ransack
Exalead Desktop
DocFetcher
neoSearch
LAN Search Pro
InSight Desktop Search
Mo-Search
Ultra File Search
Miner Mole
VX Search
Quick Search
FileSearchEX
SearchMyFiles
Mastering Windows Search using Advanced Query Syntax

Computer forensic tools    
Forensic Toolkit
Memoryze
OSForensics
DriveLook
Disk Investigator
DEFT Linux
CAINE
SIFT Workstation
analyzeMFT
Windows File Analyzer 
Collection of free computer forensic tools

Integrity checking  
How to verify the Integrity of Windows system files, (sfc /scannow)
Rizone File Checker
SFCList
Integrity Checker

Digital certificates  
How To Check System Files For Digital Signatures
kSign
How to obtain a digital certificate for free
abylon SELFCERT

Monitor errors  
Monitor debug output    DebugView
Debugger for Windows    WinDbg
WinCrashReport
WhatIsHanging
Windows Journal Parser

Resource editor  
Resource Hacker
Dependency Walker
ResEdit

Manage drives  
Drive Manager
USB Manager
FCorp Drive-Thru

Other  
Memory usage analysis    RAMMAP
Check injected DLLs
Static Import Finder
Monitor kernel object activity    ObjMon
Svchost Process Analyzer
Handle Tracer
RequestTrace
RecentFilesView
ShellBagsView
Process Notifier
cFosBark
ProcessThreadsView
Disk Alignment Test
API Monitor
WinAPIOverride32
RegMerge  
FileInfo

 

15. Network traffic monitoring

Port checking  
ActivePorts
TcpView
CurrPorts +IPNetInfo
Roadkil’s Scan Port
TCPEye
Opened Ports Viewer
Free Port Scanner
Pwn
Port Scanner
PortScan

Botnet diagnosis  
Trendmicro RUBotted

Network traffic monitoring  
Axence NetTools
Networx
Netmeter
F-secure web trail
Network lights
Urlsnooper
ProcNetMonitor
Pandora FMS
Kismet
Network Monitor II
PRTG Network Monitor
Network Activity Indicator
NetWitness Investigator
Network Meter 
My Network Speed  
NetTraffic
York
Real Network Monitor

Network traffic analyzing  
Wireshark
NetworkMiner
Nmap
Cain & Abel
IP Tools
Microsoft Network Monitor
Analyzer
Smartsniff
Capsa Free Network Analyzer
Angry IP Scanner
SoftPerfect Network Scanner
Advanced IP Scanner
WinSniff
NetworkTrafficView
RawCap
IP Traffic Spy
AthTek NetWalk Personal
Moo0 ConnectionWatcher
Network Scanner 

NIDS  
Snort
Bothunter

Control internet traffic priority  
NetBalancer

DNS performance test  
GRC
Namebench

Internet speed test  
Speedtest

Ping  
Emco Ping Monitor
Ping Monitor
hrPING
http-ping

Wireless tools  
inSSIDer
Xirrus Wi-Fi Inspector
NetSurveyor
SciLor’s Wifi Penetrate
Wireless Network Watcher
Homedale
Wireless Wizard
TekWiFi
PUBLICip
NetGhost  
Securing wireless network
How To Check If Someone Is Stealing Your WiFi

Collection of tools  
Network Security Toolkit
OSSIM
Plax network suite
eToolz
Network Stuff

Monitor file shares  
ShareEnum
NetShareMonitor
McAfee ShareScan
ShareWatcher
ShareWatch

Monitor websites  
Websites Cop
WebESC
NotiPage
Mon.itor.us

ARP protection  
Protection against ARP poisoning
Anti NetCut
DecaffeinatID

Other  
WebSiteSniffer
ICSI Netalyzar
HTTP LogStat
Connection Keeper
Sentinel
LanTopolog
DomainHostingView
Simple IP Config
CloudFlare  
Computer IPv6 addresses & privacy
When Some Websites Do Not Open On Your Computer – Troubleshooting Guide
Reporting Hacked or Rooted Servers used by Booters to Datacenters

สำหรับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนได้ไป 15 หมวด มันเยอะมาก ก็บอกแล้วว่า อภิมหาลิงค์ เตรียมอ่านลิงค์ทีเหลือในวันหลังนะครับ

ขอบคุณเนื้อหา และภาพประกอบ: Notebookspe

Advertisement Replay Ad
ผู้เชี่ยวชาญชี้ "หุ่นยนต์อัจฉริยะ" ในปัจจุบัน ยังห่างไกลกับหุ่นยนต์ที่เห็นในหนัง

ผู้เชี่ยวชาญชี้ "หุ่นยนต์อัจฉริยะ" ในปัจจุบัน ยังห่างไกลกับหุ่นยนต์ที่เห็นในหนัง

Die With Me โปรแกรมแชทสุดท้ายก่อนแบตเตอรี่หมด ทำงานเมื่อแบตฯเหลือ 5%

Die With Me โปรแกรมแชทสุดท้ายก่อนแบตเตอรี่หมด ทำงานเมื่อแบตฯเหลือ 5%

HomPod ลำโพงอัจฉริยะของ Apple ผ่านการรับรองจาก FCC แล้ว: เตรียมวางขายเร็วๆนี้

HomPod ลำโพงอัจฉริยะของ Apple ผ่านการรับรองจาก FCC แล้ว: เตรียมวางขายเร็วๆนี้

คาดตลาดสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมจะซบเซาลงในปี 2018 นี้

คาดตลาดสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมจะซบเซาลงในปี 2018 นี้

Tim Cook บอกเอง ไม่ให้หลานใช้โซเชียล คนยุคนี้ใช้เทคโนโลยีมากเกินไป

Tim Cook บอกเอง ไม่ให้หลานใช้โซเชียล คนยุคนี้ใช้เทคโนโลยีมากเกินไป

พบฟีเจอร์ลับในแอป Google Arts & Culture เปรียบเทียบภาพตัวเองกับผลงานศิลปะระดับโลก

พบฟีเจอร์ลับในแอป Google Arts & Culture เปรียบเทียบภาพตัวเองกับผลงานศิลปะระดับโลก

สะเทือนวงการคริปโต Bitconnect ประกาศปิดตัวแล้ว ราคาเหรียญ BCC ร่วงกว่า 90%

สะเทือนวงการคริปโต Bitconnect ประกาศปิดตัวแล้ว ราคาเหรียญ BCC ร่วงกว่า 90%

จีนเป็นเหตุ! เผยสาเหตุที่ราคา Bitcoin และ Cryptocurrency ร่วงทุกสกุลเงินทั้งโลก

จีนเป็นเหตุ! เผยสาเหตุที่ราคา Bitcoin และ Cryptocurrency ร่วงทุกสกุลเงินทั้งโลก

iPhone 7 Plus ครองอันดับสองสมาร์ทโฟนขายดีสุดในจีน ด้าน Samsung ไม่ติด 10 อันดับแรก

iPhone 7 Plus ครองอันดับสองสมาร์ทโฟนขายดีสุดในจีน ด้าน Samsung ไม่ติด 10 อันดับแรก

ไม่ได้ไปต่อ iPhone X จะหยุดผลิตภายในปีนี้แล้ว

ไม่ได้ไปต่อ iPhone X จะหยุดผลิตภายในปีนี้แล้ว

"แอปเปิล" ถูกชาวรัสเซียหลายร้อยฟ้องเหตุไอโฟนช้า

"แอปเปิล" ถูกชาวรัสเซียหลายร้อยฟ้องเหตุไอโฟนช้า

ข่าววงการมือถือ HMD เผย เตรียมเจอของเจ๋งๆ จาก Nokia ปลายเดือนนี้!

ข่าววงการมือถือ HMD เผย เตรียมเจอของเจ๋งๆ จาก Nokia ปลายเดือนนี้!

ข่าววงการมือถือ รัฐบาลอิตาลีทำการสืบสวน Apple และ Samsung เกี่ยวกับการตั้งใจลดความเร็วสมาร์ทโฟน!

ข่าววงการมือถือ รัฐบาลอิตาลีทำการสืบสวน Apple และ Samsung เกี่ยวกับการตั้งใจลดความเร็วสมาร์ทโฟน!

iPhone 8 และ iPhone 8 Plus ทำยอดได้ไม่ดีตามที่คาดหวัง

iPhone 8 และ iPhone 8 Plus ทำยอดได้ไม่ดีตามที่คาดหวัง

มาหาคำตอบกัน Apple ลดความเร็ว iPad ที่แบตเตอรี่เก่าด้วยหรือไม่?

มาหาคำตอบกัน Apple ลดความเร็ว iPad ที่แบตเตอรี่เก่าด้วยหรือไม่?

WD เปิดตัว USB ขนาด 1TB ที่เล็กที่สุด พร้อมกลุ่มผลิตภัณฑ์ SSD แบบพกพาประสิทธิภาพสูง

WD เปิดตัว USB ขนาด 1TB ที่เล็กที่สุด พร้อมกลุ่มผลิตภัณฑ์ SSD แบบพกพาประสิทธิภาพสูง

Sony อาจเปิดตัว Xperia หน้าจอ 4K ในงาน MWC 2018

Sony อาจเปิดตัว Xperia หน้าจอ 4K ในงาน MWC 2018

ทำไมเปลี่ยนแบตฯ iPhone ก้อนใหม่แล้ว แต่ยังหมดเร็วเหมือนเดิม?

ทำไมเปลี่ยนแบตฯ iPhone ก้อนใหม่แล้ว แต่ยังหมดเร็วเหมือนเดิม?

อดีตผู้พัฒนา iTunes ของ Apple กำลังจะไปทำสตรีมออนไลน์ให้ Disney

อดีตผู้พัฒนา iTunes ของ Apple กำลังจะไปทำสตรีมออนไลน์ให้ Disney

เมื่อ Facebook Messenger ทำให้ iPhone ค้างได้ด้วย!

เมื่อ Facebook Messenger ทำให้ iPhone ค้างได้ด้วย!

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์