แท็ก

กดปุ่มโฮม

Apple แอบซ่อนปุ่ม Home ใน iOS 10 กรณีที่ปุ่ม Home จริงใช้งานไม่ได้

Apple แอบซ่อนปุ่ม Home ใน iOS 10 กรณีที่ปุ่ม Home จริงใช้งานไม่ได้

เหมือนจะรู้ล่วงหน้าว่าปุ่ม Home ของ iPhone 7 อาจจะเอ๋อ แล้วกดไม่ได้ Apple เลยซ่อนปุ่ม Home อีกที่ใน iOS 10