แท็ก

กล้องของ facebook messenger

Facebook Messenger ปรับปรุงฟีเจอร์กล้องใหม่ให้ดูใช้งานได้มากขึ้น

Facebook Messenger ปรับปรุงฟีเจอร์กล้องใหม่ให้ดูใช้งานได้มากขึ้น

Facebook เพิ่มฟีเจอร์ของกล้องถ่ายภาพใน Messenger ให้มากขึ้นรองรับการทำงานเกี่ยวกับ Effect เพิ่มขึ้น