แท็ก

กล้องแปลภาษา

Google Translate เพิ่มฟีเจอร์ ส่องกล้องแปลภาษาญีปุ่นให้เป็น ภาษาอังกฤษได้แล้ว

Google Translate เพิ่มฟีเจอร์ ส่องกล้องแปลภาษาญีปุ่นให้เป็น ภาษาอังกฤษได้แล้ว

ในที่สุด Google ได้เพิ่มฟีเจอร์ Word Lens กับภาษาญี่ปุ่นแปลงเป็นภาษาอังกฤษ บน Google Translate ได้แล้ว