แท็ก

ขนม

หุ่น Android Nougat ถูกส่งไปวางที่สำนักงาน Google แล้ว

หุ่น Android Nougat ถูกส่งไปวางที่สำนักงาน Google แล้ว

หลังจากที่ได้ข้อสรุปเรื่องชื่อของ Android N อย่างเป็นทางการที่มีชื่อว่า Nougar (นูก้า) ก็ได้เวลาที่หุ่นตัวแทนจะไปตั้งที่สำนักงาน Google อย่างเป็นทางการ