แท็ก

ขนาดหน้าจอ

Microsoft เพิ่มขนาดหน้าจอสำหรับ Windows 10 Mobile สูงสุดเป็น 9 นิ้ว และ Windows 10 รองรับเริ่มที่ 7

Microsoft เพิ่มขนาดหน้าจอสำหรับ Windows 10 Mobile สูงสุดเป็น 9 นิ้ว และ Windows 10 รองรับเริ่มที่ 7

Microsoft ประกาศเพิ่มขนาดหน้าจอสำหรับ Windows 10 Mobile เป็น 9 นิ้ว และ Windows 10 รองรับขั้นต่ำที่ 7 นิ้ว