แท็ก

คนหูหนวก

Facebook เพิ่มฟีเจอร์ใส่คำบรรยายระหว่างการ Live ได้แล้ววันนี้

Facebook เพิ่มฟีเจอร์ใส่คำบรรยายระหว่างการ Live ได้แล้ววันนี้

Facebook เพิ่มฟีเจอร์คำบรรยายใน Live เพื่อให้คนที่อยากดูคำหรือคนหูหนวก สามารถชมได้เต็มที่