แท็ก

คอมพิวเตอร์แมค

ลาก่อนเสียงเปิดเครื่อง mac เพราะ macbook pro รุ่นใหม่ตัดเสียงเปิดเครื่องออกแล้ว

ลาก่อนเสียงเปิดเครื่อง mac เพราะ macbook pro รุ่นใหม่ตัดเสียงเปิดเครื่องออกแล้ว

้ข้อสังเกตใน macbook pro รุ่นใหม่มีเพิ่มอีกข้อคือเสียงเปิดเครื่องของ mac นั้นหายไป