แท็ก

ชิ้นส่วน macbook pro

ifixit ให้คะแนนการซ่อม Macbook Pro 13 นิ้ว รุ่นเริ่มต้น ระดับยากมาก

ifixit ให้คะแนนการซ่อม Macbook Pro 13 นิ้ว รุ่นเริ่มต้น ระดับยากมาก

ifixit ได้ทดลองถอดเครื่อง macbook pro รุ่นเริ่มต้นขนาด 13 นิ้วแล้วให้คะแนนความง่ายในการถอดทั้งหมด 2 คะแนน