แท็ก

ชื่อ facebook

ชื่อฉันไม่ให้ใคร Facebook ชนะคดีเครื่องหมายทางการค้าในประเทศจีน

ชื่อฉันไม่ให้ใคร Facebook ชนะคดีเครื่องหมายทางการค้าในประเทศจีน

Facebook ชนะคดีเรื่องชื่อเครื่องหมายทางการค้าในประเทศจีน เนื่องจากเป็นที่รู้จักมากกว่า ถึงแม้จะโดนไม่ให้ใช้งานประเทศจีนก็ตาม