แท็ก

ถ่ายหน้าชัดหลังเบลอ

Apple ปล่อย iOS 10.1 Beta เวอร์ชั่นคนทั่วไปโหลดได้ เพิ่มความสามารถหน้าชัดหลังเบลอของiPhone 7 Plus

Apple ปล่อย iOS 10.1 Beta เวอร์ชั่นคนทั่วไปโหลดได้ เพิ่มความสามารถหน้าชัดหลังเบลอของiPhone 7 Plus

iOS 10.1 Beta เริ่มปล่อยให้คนใช้งานบางกลุ่มสามารถโหลดใช้งานได้ ทีเด็ดอยู่ที่กล้องหลังของ iPhone 7 Plus จะถ่ายหน้าชัดหลังเบลอได้แล้ว