แท็ก

ทีวีขนาดใหญ่

LG เผย Digital Signage แสดงผลให้แตกต่างในกลุ่มของป้ายโฆษณาเคลื่อนไหวได้

LG เผย Digital Signage แสดงผลให้แตกต่างในกลุ่มของป้ายโฆษณาเคลื่อนไหวได้

LG เปิดตัว Digital Signage ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหน้าจอขนาดใหญ่สำหรับใช้เป็นป้ายโฆษณา หรือ ธุรกิจที่ต้องการขนาดหน้าจอพิเศษ