แท็ก

ธนาคารกรุงไทย

[Startup] กรุงไทยปั้นคนรุ่นใหม่เป็นนักธุรกิจ

[Startup] กรุงไทยปั้นคนรุ่นใหม่เป็นนักธุรกิจ

นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้จัดโครงการ Krungthai Young Enterprise Awards ครั้งที่ 15