แท็ก

บุคคลเสียชีวิต

ผิดร้ายแรง Facebook พลาดขึ้นข้อความเสียชีวิตใน Profile จำนวนมาก รวมถึง Mark Zuckerberg

ผิดร้ายแรง Facebook พลาดขึ้นข้อความเสียชีวิตใน Profile จำนวนมาก รวมถึง Mark Zuckerberg

งานเข้าของ Facebook เมื่อเวลาตี 4 ที่ผ่านมา Facebook ขึ้นข้อความในหน้า Profile ผู้ใช้งานว่า เสียชีวิต จำนวนหนึ่ง และหนึ่งในนั้นคือผู้ก่อตั้งอย่าง Mark Zuckerberg