แท็ก

ปรับ instagram

เลิกมโน Instagram เผยยังไม่มีการปรับหน้า News Feed แบบ Facebook ณ เวลานี้

เลิกมโน Instagram เผยยังไม่มีการปรับหน้า News Feed แบบ Facebook ณ เวลานี้

Instagram เผยว่ายังไม่มีการปรับเปลี่ยน หน้า News Feed แบบ Facebook ตอนนี้ ถ้าปรับจะเน้นเรื่อง ความคิดเห็นและ ยอด Like