แท็ก

ปัญหา airpods

ผู้ใช้บางรายเผย เคสใส่ AirPods แบตเตอรีรั่ว แบตหายไป 40% ใน 1 ชั่วโมงโดยไม่ได้ใช้งาน

ผู้ใช้บางรายเผย เคสใส่ AirPods แบตเตอรีรั่ว แบตหายไป 40% ใน 1 ชั่วโมงโดยไม่ได้ใช้งาน

นอกจากมาขายช้าแล้ว ยังมีประเด็น AirPods ทำแบตเตอรี่หายไป 40% ในเวลา 1 ชั่วโมง