แท็ก

ปิดโรงงาน

งานเข้า Vertu ถูกบังคับให้ปิดโรงงานในอังกฤษ ลอยแพ พนักงานกว่า 200 คน

งานเข้า Vertu ถูกบังคับให้ปิดโรงงานในอังกฤษ ลอยแพ พนักงานกว่า 200 คน

งานเข้าแล้วเมื่อสหราชอาณาจักร บังคับให้ Vertu ปิดโรงงานผลิตมือถือในอังกฤษ