แท็ก

ปิดให้บริการ google drive pc

จบดราม่า Google เผยไม่ได้ปิดให้บริการ Google Drive บน PC แต่ปิดแค่โปรแกรมที่ติดกับ PC เท่านั้น

จบดราม่า Google เผยไม่ได้ปิดให้บริการ Google Drive บน PC แต่ปิดแค่โปรแกรมที่ติดกับ PC เท่านั้น

Google เผยว่า ที่มีการปิดให้บริการ เฉพาะ Application ของ Google Drive บนคอมพิวเตอร์ เท่านั้น เพื่อผลักไปให้ใช้บริการใหม่แทน