แท็ก

ป้ายโฆษณา galaxy s7

Samsung ทุ่มทุนสร้าง ป้ายโฆษณา Galaxy S7 edge ขนาดใหญ่สะใจในกรุง Moscow

Samsung ทุ่มทุนสร้าง ป้ายโฆษณา Galaxy S7 edge ขนาดใหญ่สะใจในกรุง Moscow

Samsung เผยป้ายโฆษณา Samsung Galaxy S7 ที่เป็นเหมอืนกับเครื่องจริงและมีขนาดใหญ่ที่สุด ในยุโรป