แท็ก

ผลิตในสหรัฐอเมริกา

Supplier ชิ้นส่วนของ Apple ในจีนยืนยัน iPhone ไม่ย้ายสายพานการผลิตไปที่ สหรัฐอเมริกา

Supplier ชิ้นส่วนของ Apple ในจีนยืนยัน iPhone ไม่ย้ายสายพานการผลิตไปที่ สหรัฐอเมริกา

ดูเหมือนว่า Apple จะไม่มีแนวโน้มย้ายสายพานการผลิต iPhone ไปยังสหรัฐอเมริกา ค่อนข้างแน่นอน