แท็ก

ฟิมส์ galaxy note 7

เผยวีดีโอภาพทดสอบ Samsung Galaxy Note 7 เมื่อลองใส่ฟิมส์กันรอย

เผยวีดีโอภาพทดสอบ Samsung Galaxy Note 7 เมื่อลองใส่ฟิมส์กันรอย

วีดีโอภาพหลุดของ Samsung Galaxy Note 7 ล่าสุดมีการถือสัมผัสแรกระหว่างการใช้ทดสอบกับฟิมส์กันรอย