แท็ก

ฟิมส์กันรอย iphone

พ่อค้าฟิล์มระวังไว้ ฟิล์มกันรอยของ iPhone 6s อาจจะใช้กับ iPhone 7 ไม่ได้

พ่อค้าฟิล์มระวังไว้ ฟิล์มกันรอยของ iPhone 6s อาจจะใช้กับ iPhone 7 ไม่ได้

แม้ว่าขนาดตัวเครื่องและหลายสิ่งจะเหมือนกับ iPhone 6, iPhone 6s แต่ยกเว้นฟิล์มกันรอยที่ของเดิมอาจจะใส่กับ iPhone 7 ไม่ได้