แท็ก

ภาพ cad iphone 7

มาแล้วภาพ Render ของ iPhone 7 และ iPhone 7 Plus ลาก่อนช่องเสียบหูฟัง

มาแล้วภาพ Render ของ iPhone 7 และ iPhone 7 Plus ลาก่อนช่องเสียบหูฟัง

ภาพ Render ล่าสุดของ iPhone 7 และ iPhone 7 Plus เผยออกมาแล้ว ในที่สุดความจริงที่ช่องเสียบหูฟัง 3.5 มิลลิเมตรต้องหายไปจนได้