แท็ก

มือถือลงอ่าง

อึดได้อีก สื่อนอกลองแช่ Samsung Galaxy S7 ในน้ำ 16 ชั่วโมง

อึดได้อีก สื่อนอกลองแช่ Samsung Galaxy S7 ในน้ำ 16 ชั่วโมง

หลังจากที่ Samsung Galaxy S7 เปิดตัวพร้อมคุณสมบัติกันน้ำ มาดูกันว่า ถ้าต้องแช่น้ำยาวนานจะรอดไหมพบว่า