แท็ก

ราคาไอแพค3

ข้อมูลจากปากผู้อ้างว่าเคยจับ iPad 3 ตัวเป็นๆ

ข้อมูลจากปากผู้อ้างว่าเคยจับ iPad 3 ตัวเป็นๆ

Jeremy Horwitz จากเว็บ iLounge ได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ iPad 3 อีกครั้ง คราวนี้โม้หนักหน่อยถึงขนาดบอกว่าได้จับตัวเป็นๆ มาแล้ว