แท็ก

รุ่นที่ 8

Intel ได้เผยว่า Core i รุ่นที่ 8 จะมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 30%

Intel ได้เผยว่า Core i รุ่นที่ 8 จะมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 30%

Intel เผยว่า Core i รุ่นที่ 8 จะประสิทธิภาพดีกว่าเดิมอีก 30% แต่ยังคงใช้สถาปัตยกรรมแบบ 14 นาโนเมตร