แท็ก

รู้จักกันหรือยังกับ hpe hyper converged 380

รู้จักกันหรือยังกับ HPE Hyper Converged 380 ระบบจัดข้อมูลที่ชาญฉลาด!

รู้จักกันหรือยังกับ HPE Hyper Converged 380 ระบบจัดข้อมูลที่ชาญฉลาด!

HPE Hyper Converged 380 ได้รับการพัฒนาต่อยอดบนเครื่องแม่ข่ายที่มียอดขายและการใช้งานสูงสุดในโลก