แท็ก

ลดลง

มีขึ้นก็ต้องมีลง ช่องดังบน YouTube มียอดรับชมลดฮวบในช่วงครึ่งปีหลังนี้

มีขึ้นก็ต้องมีลง ช่องดังบน YouTube มียอดรับชมลดฮวบในช่วงครึ่งปีหลังนี้

เว็บไซต์ SocialBlade สำรวจความนิยมบน Social พบว่า YouTube มียอดรับชมลดลงอย่างมากในครึ่งปีหลัง