แท็ก

วันจำหน่าย

Apple ประกาศเลื่อนวันส่งมอง iPhone X ไปเป็นต้นเดือน ธันวาคม นี้

Apple ประกาศเลื่อนวันส่งมอง iPhone X ไปเป็นต้นเดือน ธันวาคม นี้

ดูเหมือนโรคเลื่อนของ iPhone X จะเริ่มแล้วเมื่อ Apple ยืดระยะเวลาส่งมอบ iPhone X ออกไปอีก 2 - 3 สัปดาห์