แท็ก

วิธีจัดการข้อความ iphone

[How-To] วิธีคืนพื้นที่ของ iPhone และ iPad ด้วยการตั้งให้ลบข้อความอัตโนมัติ

[How-To] วิธีคืนพื้นที่ของ iPhone และ iPad ด้วยการตั้งให้ลบข้อความอัตโนมัติ

หลายคนมีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของ iPhone ที่ถูกกินเพราะจำนวนข้อความ วันนี้จะมาแนะนำวิธีลบข้อความออกจากเครื่องเพิ่มพื้นที่ให้ใช้ได้อีกเยอะ