แท็ก

วิธีแก้ปัญหา iphnoe

[How To] วิธีแก้ปัญหา iPhone กินแบตเตอรี่เปลือง

[How To] วิธีแก้ปัญหา iPhone กินแบตเตอรี่เปลือง

ผู้ใช้ iOS 9 ของแอปเปิล จำนวนไม่น้อยบอกว่าเจอปัญหาเรื่องอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ทั้งกับผู้ใช้ iPhone, iPad และ iPod touch