แท็ก

สถิติของ แอนดรอย

สัดส่วนผู้ใช้งาน Android M ยังคงมีแค่ 10% จากประชากร Android ทั้งหมด

สัดส่วนผู้ใช้งาน Android M ยังคงมีแค่ 10% จากประชากร Android ทั้งหมด

Google ออกมาเปิดเผยยอดใช้ผู้ใช้ Android ตัวเลขเผยว่า เวอร์ชั่นล่าสุดอย่าง Android 6.0 ยังมีผู้ใช้แค่ 10%