แท็ก

สมาคมธนาคารไทย

ประธานสมาคมธนาคารไทย ออกมาขอโทษและชี้แจงกรณีปัญหาการโอนเงินระหว่างธนาคารผ่านพร้อมเพย์

ประธานสมาคมธนาคารไทย ออกมาขอโทษและชี้แจงกรณีปัญหาการโอนเงินระหว่างธนาคารผ่านพร้อมเพย์

สมาคมธนาคารกไทยได้ทำหนังสือขอโทษลูกค้า และชี้แจ้งเกี่ยวกับปัญหาของระบบโอนเงินธนาคารผ่านพร้อมเพย์