แท็ก

สิงคโปร

สิงคโปร์เตรียมเก็บ 'ภาพสแกนม่านตา' ของประชาชน เป็นสิ่งยืนยันตัวตนแบบ Biometric

สิงคโปร์เตรียมเก็บ 'ภาพสแกนม่านตา' ของประชาชน เป็นสิ่งยืนยันตัวตนแบบ Biometric

รัฐบาลสิงคโปร เตรียมใช้ระบบสแกนม่านตา มายื่นยันตัวบุคคลเริ่ม 1 มกราคม 2017