แท็ก

สีฟ้า note 7

พบยอดจอง Samsung Galaxy Note 7 สีฟ้าในแคนาดา สูงโดดเด่น

พบยอดจอง Samsung Galaxy Note 7 สีฟ้าในแคนาดา สูงโดดเด่น

นอกจากประเทศเกาหลีที่มียอดจาก Galaxy Note 7 ที่โดดเด่นแล้ว ยังมีประเทศแคนาดาที่มียอดจองสีฟ้าเยอะจนน่าตกใจ