แท็ก

หัวหน้า facebook ประเทศไทย

Facebook แต่งตั้งจอห์น แวกเนอร์ ในตำแหน่งหัวหน้า Facebook ประเทศไทย

Facebook แต่งตั้งจอห์น แวกเนอร์ ในตำแหน่งหัวหน้า Facebook ประเทศไทย

จอห์น แวกเนอร์ หัวหน้า Facebook ประเทศไทย ซึ่งจะนำทีมงาน Facebook ในกรุงเทพฯ ช่วยผลักดันให้ธุรกิจนานาชาติและธุรกิจไทย