แท็ก

ห้ามเล่น

Pokemon Go ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นในจีน ทางการห่วงประเด็นความมั่นคงและความปลอดภัย

Pokemon Go ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นในจีน ทางการห่วงประเด็นความมั่นคงและความปลอดภัย

ประเทศจีนยังคงสั่งห้ามเล่นเกม Pokemon Go เหตุเพราะเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัย