แท็ก

อัปเดท vivo x5

วีโวประกาศอัปเดท Vivo X5 สามารถรวมพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลของเครื่องได้แล้วที่ศูนย์บริการ

วีโวประกาศอัปเดท Vivo X5 สามารถรวมพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลของเครื่องได้แล้วที่ศูนย์บริการ

Vivo X5 สามารถอัปเดทรวมพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลของเครื่องได้แล้วที่ศูนย์บริการ